Menu back

Ostrzeżenie dla naszych Klientów

O swoich polisach rozmawiaj tylko z prawdziwym przedstawicielem Allianz

Docierają do nas sygnały o występowaniu sytuacji, w których zgłaszają się do Państwa zewnętrzne podmioty, podające się za pracowników Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., nakłaniając do wcześniejszej rezygnacji z umów ubezpieczeniowych.

Wiemy, że osoby te często twierdzą, że działają w porozumieniu z nami lub na nasze zlecenie. Tym samym zapewniamy, że są to nieprawdziwe informacje. Pragniemy z całą stanowczością podkreślić, iż tego typu działania nie są inicjowane ani realizowane na zlecenie Allianz Polska. Nie są też wykonywane przez pracowników Allianz Polska.

Chcielibyśmy przestrzec, aby w przypadku kontaktu z podmiotem zewnętrznym podającym się za Allianz Polska, nie podawali Państwo żadnych danych wrażliwych. Przypominamy, że nasi pracownicy w trakcie kontaktu z Państwem są zobowiązani do weryfikacji tożsamości, ale nigdy nie proszą o pełne dane personalne czy loginy i hasła do Państwa kont.

Pragniemy także zwrócić uwagę, że osoby kontaktujące się z Państwem mogą próbować przekonać Państwa, że warunki ich propozycji są „korzystniejsze” niż te, które posiadają Państwo w ramach obowiązującej umowy. Dlatego uprzejmie prosimy, aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, która miałaby skutkować rezygnacją z dotychczasowej umowy, skontaktowali się Państwo z nami w celu weryfikacji otrzymanej propozycji.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą, abyście zgłaszali nam Państwo takie incydenty. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji i odpowiedzą na wszelkie pytania oraz wyjaśnią wszystkie kwestie związane z posiadanymi przez Państwa ubezpieczeniami w Allianz Polska.

PAMIĘTAJ!

Nie udzielaj informacji na temat swoich danych osobowych i danych ubezpieczeniowych nieznanym osobom.

Na co zwrócić uwagę

Zachowaj ostrożność, jeśli osoba proponuje Ci wizytę w domu lub miejscu pracy, aby np.:

  • pomóc Ci w zmianie warunków posiadanej polisy,
  • umożliwić Ci podpisanie nowej, korzystniejszej umowy,
  • przedstawić Ci dokumenty dotyczące zwrotu zawyżonej składki albo konieczności dopłaty.

 Jak zweryfikować prawdziwość agenta Allianz

  1. Poproś rozmówcę o podanie imienia i nazwiska, numeru agenta oraz nazwy jednostki Allianz, w której pracuje.
  2. Sprawdź agenta w wyszukiwarce agentów Allianz na naszej stronie. Sprawdź  
  3. Zaproponuj jednostkę Allianz jako miejsce spotkania. To pozwoli ograniczyć ryzyko zaproszenia nieuprawnionej osoby do domu i pomoże pozbyć się wątpliwości, co do wiarygodności rozmówcy.
  4. Możesz też umówić się z doradcą w oddziale Allianz lub zamówić kontakt z agentem przez naszą stronę internetową.

Jak zweryfikować prawdziwość przedstawiciela instytucji współpracującej z Allianz

  1. Poproś rozmówcę o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy firmy, dla której pracuje.
  2. Zweryfikuj te informacje w firmie, na którą powołuje się ta osoba, np. dzwoniąc na numer stacjonarny tej firmy.

Komunikat KNF i UOKIK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), wystosowały ostrzeżenia dla osób posiadających polisy z ubezpieczeniowymi funduszami kapitalowymi (UFK).

Organy te przestrzegają przed kontaktami telefonicznymi od osób, które podszywają się pod ich pracowników lub powołują się na współpracę z nimi najczęściej w celu wyłudzenia danych oraz/lub nakłonienia właścicieli polis do ich rozwiązania za opłatą.

Pełne komunikaty można przeczytać na stronach www tych instytucji.

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.