EDUKACJA

My Finance Coach - wolontariat pracowniczy

 

Fundacja My Finance Coach rozpoczęła działalności w Niemczech w 2010 roku. Jest to wspólna inicjatywa Grupy Allianz i jej partnerów biznesowych: KPMG, McKinsey, Volkswagen Financial Services, Haniel i Grey.  W kolejnych latach w pracę fundacji zaangażowali się pracownicy ze spółek Allianz w Indonezji, Malezji, Tajlandii, Argentyny, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Francji, Sri Lanki i Polski.

W ok. 10 tys. zajęć uczestniczyło ponad 1,3 mln uczniów. Fundacja przeszkoliła także 5 tys. nauczycieli, którzy mogą samodzielnie prowadzić zajęcia z podstaw finansów.

Program realizujemy w oparciu o wolontariat pracowniczy. Nasi pracownicy stają się trenerami finansowymi i przekazują dzieciom i młodzieży w wieku 10-16 lat wiedzę na temat podstaw finansów i ekonomii. Rozwijają w nich także skłonność do świadomego gospodarowania własnymi środkami i oszczędzania.

My Finance Coach w Allianz to:

  • 8 modułów tematycznych dotyczących między innymi: planowania wydatków, oszczędzania, ochrony danych osobowych i informacji prywatnych w serwisach społecznościowych, zakupów w sieci oraz zarządzania budżetem domowym.
  • Ponad 1,3 tys. przeszkolonych uczniów.
  • Ogromna satysfkacyja dla naszych pracowników i możliwość sprawdzenia się w roli trenera.

Nasi trenerzy finansowi zapytani o to, dlaczego zdecydowali się wziąć udział w projekcie, odpowiadają, że najważniejsza jest dla nich możliwość podzielenia się wiedzą, pomocy innym, a także przy tej okazji zrozumienie młodych ludzi, którzy za kilka lat będą klientami sektora finansowego.

Aktualne oferty pracy w Allianz

SPRAWDŹ