Dane spółki

Allianz Sp. z o. o.

ul.Inflancka 4b 00-189 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000043360
NIP: 527-18-45-338
Nr REGON: 012455850

Wysokość kapitału zakładowego:
41 085 500 zł

Udziałowcy 

100% TU Allianz Życie Polska S.A.

Skład zarządu:

  • Tomasz Krzaczkowski –  Prezes Zarządu
  • Sylwia Filipiak - Pastusiak – Członek Zarządu
  • Arkadiusz Piotrowicz  – Członek Zarządu 

Skład Rady Nadzorczej 

  • Vojtěch Pivný  – Przewodniczący 
  • Marcin Kulawik  – Zastępca Przewodniczącego 
  • Monika Kulińska  –  Członek Rady