Allianz ogłosił dzisiaj zakończenie procesu przejęcia spółek z Grupy Aviva w Polsce i na Litwie.

Transakcja została ogłoszona 26 marca 2021 r. i jest największym przejęciem Grupy Allianz od dekady. W jej ramach, Allianz nabył polskie spółki z Grupy Aviva zajmujące się ubezpieczeniami na życie i majątkowymi, a także towarzystwo funduszy emerytalnych i towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Transakcja obejmuje także nabycie po 51% akcji w spółkach joint venture Avivy i Santander Bank Polska oferujących życiowe i majątkowe produkty bancassurance. Transakcja dotyczy także spółki z Grupy Aviva działającej na Litwie.

W wyniku transakcji Allianz stał się drugim największym międzynarodowym graczem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem zysku z działalności operacyjnej. Na polskim rynku, Allianz stał się piątym co do wielkości ubezpieczycielem i drugim pod względem wielkości składki w segmencie ubezpieczeń na życie1

1Bazując na danych z 2020 r.
Petros Papanikolaou, prezes Allianz w Europie Środkowo-Wschodniej, powiedział: 

Allianz ogłosił także, że z dniem 30 listopada 2021 stanowisko prezes zarządu Aviva TUnŻ S.A.  i Aviva sp. z o.o. obejmuje Jolanta Karny. Przed zmianą Jolanta pełniła rolę Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Sprzedaż i Marketing, w tym za sieć agentów Aviva i rozwój organizacji w Polsce. Nominacja ta wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jolanta Karny zastąpi Adama Uszpolewicza, który dołączył do Avivy w 2007 roku i pełnił rolę Prezesa Avivy w Polsce w latach 2007-2008 oraz od 2013 roku. Adam znacząco przyczynił się do zbudowania silnej pozycji Aviva w Polsce.

Nowości i wydarzenia w Allianz

31 stycznia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna
31 stycznia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna
19 stycznia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek TFI  Allianz Polska S.A. oraz Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna plan połączenia.
17 stycznia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek PTE Allianz Polska S.A. oraz Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna plan Połączenia.