Nabycie przez Allianz spółek Aviva w Polsce i na Litwie 

26. marca 2021 r. Allianz ogłosił zawarcie umowy nabycia polskich operacji ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także działalności w zakresie funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami od Grupy Aviva i nabycia po 51%  udziałów w spółkach oferujących życiowe i majątkowe produkty bancasurrance będących wspólnymi przedsięwzięciami Aviva i Santander.
Allianz chce wzmacniać swoją obecność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który jest jednym z głównych rynków Grupy Allianz. Silna pozycja Avivy na dynamicznym i rentownym rynku ubezpieczeń na życie w Polsce pozwoli Grupie Allianz istotnie zwiększyć skalę swojej działalności w tym obszarze. Ponadto dobrze rozwinięta sieć agentów wyłącznych oraz joint-venture w obszarze bancassurance realizowany wspólnie z Santander, poszerzą zasięg sieci dystrybucji Allianz oraz wzmocnią jego pozycję na tym rynku. Poprzez nabycie Aviva Lithuania, Grupa Allianz wejdzie także na obiecujący rynek krajów bałtyckich. Allianz zawarł z Aviva i Santander umowę nabycia akcji spółek i na początku listopada uzyskał komplet niezbędnych zgód regulacyjnych na przejęcie działalności Aviva na terenie Polski i Litwy, w tym zgody Komisji Europejskiej, polskiej Komisji Nadzoru Finansowego oraz Banku Narodowego Litwy.
Serdecznie witamy naszych współpracowników i klientów dołączających do społeczności Grupy Allianz. Po zakończeniu transakcji chcemy sprawnie przeprowadzić przez okres zmian 2 400 pracowników, 4 000 agentów oraz prawie 5 milionów klientów w Polsce i na Litwie. Zakończenie fuzji naszych polskich spółek planowane jest na połowę 2022 roku, ale już teraz zaczynamy budować silną organizację opartą na utalentowanych pracownikach, szerokiej sieci dystrybucyjnej, zdywersyfikowanym katalogu produktów i zwiększonej skali. Wspólnie wzmocnimy naszą pozycję wiodącego międzynarodowego gracza w Polsce tworząc unikatową wartość dla naszych klientów.
Grupa Allianz jest jednym z największych ubezpieczycieli i instytucji zarządzających aktywami na świecie. Obsługuje ponad 100 milionów klientów indywidualnych i korporacyjnych w przeszło 70 krajach. Grupa Allianz jest także jednym z największych inwestorów świata, zarządzającym w imieniu swoich klientów ubezpieczeniowych około 790 miliardami euro. Ponadto należące do Grupy Allianz spółki PIMCO i Allianz Global Investors, zarządzają aktywami podmiotów zewnętrznych o wartości 1,7 bilionów euro. W Europie Środkowo-Wschodniej Allianz obsługuje ponad 9,3 milionów klientów w 11 krajach i zatrudnia około 8,5 tys. pracowników oraz około 20 tys. dystrybutorów. Allianz działa w Polsce od 1997 roku oferując klientom szeroki wachlarz ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz na życie. Wspólnie z Aviva stanie się piątym pod względem wielkości ubezpieczycielem w kraju.
W Allianz kierujemy się naszym motto – “Chronimy Twoją przyszłość”. Ponieważ wiemy, jak ważne jest posiadanie uczciwego partnera, staramy się codziennie i z pasją oferować solidne i trwałe rozwiązania dla naszych klientów. Od 1890 roku na całym świecie Allianz stara się chronić życie ludzi i dawać im odwagę do tego, co przed nimi. Jesteśmy aktuariuszami, doradcami i agentami, inżynierami, prawnikami i ekspertami technologicznymi. Jesteśmy córkami i synami, matkami i ojcami, księgowymi, inwestorami i przedsiębiorcami – i wspólnie kształtujemy rynek ubezpieczeń. Pracownicy Allianz żyją tymi samymi wartościami, którymi przez lata kierowała się Aviva - orientacją na klienta, tworzeniem prostych i innowacyjnych produktów oraz dążeniem do unowocześniania i cyfryzacji procesów. Dzięki konsekwencji w tych działaniach i zespołowi wyjątkowo utalentowanych ludzi udało nam się zbudować wiodącą instytucję finansową dbającą o bezpieczeństwo milionów Polaków.
W Allianz wierzymy w otwarte, różnorodne i inkluzywne środowisko pracy. Nasza kultura organizacyjna jest oparta na inkluzywnej merytokracji – jesteśmy firmą wielokulturową, zatrudniamy osoby o różnorodnym wykształceniu i doświadczeniu, a nasza wspólnota to główny motor sukcesu. Zaangażowanie firmy we wspieranie różnorodności przekłada się na nasze metody pracy, w szczególności nasze mocne zaangażowanie w równość płac, powszechne posługiwanie się językiem angielskim czy wspieranie mobilności pracowników.
Jesteśmy dumni z doskonałej rozpoznawalności i wielkiego zaufania, jakimi cieszą się obie marki, Allianz i Aviva, w naszym regionie. Zarówno Aviva, jak i Allianz, będą w dalszym ciągu działać pod dotychczasowymi markami, aż do zakończenia fuzji prawnej kluczowych spółek przewidywanej na połowę przyszłego roku. Następnie skupimy naszą ​działalność pod marką Allianz – najbardziej cenioną marką ubezpieczeniową na świecie, która zajmuje 39. miejsce wśród najwyżej wycenianych marek globalnie (według badania Interbrand z 2020 roku). O wszelkich zmianach w tym względzie będziemy na bieżąco informować naszych klientów, pracowników i partnerów. 
Na początku listopada uzyskaliśmy wszystkie niezbędne zgody regulatorów, aby zakończyć przejęcie. Do zakończenia fuzji prawnej przewidywanej na połowę przyszłego roku nie będzie zmian w obecnych metodach pracy, obsługi klienta i współpracy z partnerami. Robimy wszystko, żeby zachować ciągłość działalności biznesowej, staramy się, żeby obecna sytuacja nie powodowała żadnych zakłóceń dla naszych klientów. Po przeprowadzeniu fuzji, zaczniemy wspólnie wytyczać nowe kierunki korzystając z większej skali działania, bardziej zróżnicowanej oferty produktów i szerokiej puli talentów powstałych w jej efekcie. Jesteśmy pewni, że wspólnie wypracujemy jeszcze większą wartość dla naszych klientów i społeczności.
Do chwili zakończenia przejęcia i fuzji prawnej przewidywanej na połowę przyszłego roku, dla klientów Aviva i Allianz transakcja ta nie będzie niosła żadnych zmian. Obecni klienci Aviva będą korzystali z aktywnych produktów na niezmienionych warunkach i będą mieli możliwość ich odnowienia na dotychczasowych zasadach. Klienci będą korzystać z produktów i obsługi przez tych samych agentów i innych doświadczonych pracowników, a ich aktywa pozostaną pod zarządzaniem tych samych zespołów inwestycyjnych co dotychczas. Ściśle współpracujemy z naszymi agentami i dystrybutorami, aby upewnić się, że ich współpraca z klientami będzie przebiegać bez żadnych zakłóceń. Po przeprowadzeniu fuzji w dalszym ciągu będziemy dbali o najwyższą jakość obsługi klientów Allianz i Aviva, a o wszelkich potencjalnych zmianach w ofercie produktów czy modelu działania będziemy jasno informować.
alt
Allianz Group
alt