2 lipca 2022 r. Aviva zmieniła się w Allianz
Co to oznacza dla klientów dawnej Avivy?
Twoje ubezpieczenie działa bez zmian
Nie zmieniają się warunki umów ubezpieczeń, inwestycji i produktów emerytalnych zawartych z Avivą przed 2 lipca 2022 r.
 
 
załatw swoją sprawę
Ubezpiecza Cię teraz Allianz
Allianz przejął wszelkie prawa i obowiązki, które wynikają z umów Avivy. Umowy dalej obowiązują, a klienci nie muszą podejmować żadnych działań.
 
Sprawdź, co się zmieniło
MojaAviva to teraz Mój Allianz
Serwis jest dostępny i nadal pozwala zarządzać swoimi polisami. Zmieniły się jedynie jego nazwa (na Mój Allianz) oraz szata graficzna. 

 
zaloguj się lub załóż konto
Wybierz produkt, aby dowiedzieć się, jak możesz załatwić swoją sprawę, np. sprawdzić szczegóły ubezpieczenia lub zmienić dane.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Nazwa spółki przed zmianą Nazwa spółki po zmianie  
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.   Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.   
Aviva Sp. z o.o. Allianz Sp. z o.o.
Nie przewidujemy zmian w tym zakresie – klientów nadal obsługują ci sami agenci. Kontakt do swojego agenta znajdziesz w serwisie Mój Allianz (dawnej MojejAvivie). Możesz też skorzystać z wyszukiwarki agentów.

Szczegóły dotyczące Twojego ubezpieczenia na życie i zdrowie możesz sprawdzić w serwisie dla klientów Mój Allianz (dawnej MojejAvivie). Za pośrednictwem serwisu możesz również m.in.:

 • zmienić swoje dane osobowe, adres do korespondencji oraz e-mail,
 • zmienić Uposażonych lub ich procentowy udział w kwocie do wypłaty,
 • zgłosić skutki wypadku, leczenie i pobyt w szpitalu (jeśli są objęte zakresem Twojego ubezpieczenia),
 • zmienić ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK), w które inwestowane są Twoje pieniądze (jeśli masz ubezpieczenie, które umożliwia Ci odkładanie pieniędzy na przyszłość).

Nie – jeśli korzystasz ze stałych zleceń lub innych udogodnień dotyczących np. opłacania składki za ubezpieczenie, nie musisz niczego zmieniać.

Po 2 lipca 2022 r. obowiązują te same numery:

 • rachunków do opłacania składek za ubezpieczenie,
 • rachunków uczestników funduszy inwestycyjnych powiązanych z ubezpieczeniami, 
 • rachunków inwestycyjnych w TFI.      
Serwis dla klientów nadal jest dostępny. Zmieniła się tylko jego nazwa (na Mój Allianz) oraz szata graficzna. Jeśli masz konto w dawnej MojejAvivie, zalogujesz się tym samym loginem i hasłem, jak dotychczas. Jeśli nie masz jeszcze konta, w każdej chwili możesz się zarejestrować, aby zarządzać swoimi polisami online.

Dla osoby, która zainwestowała swoje pieniądze w IKE, IKZE czy PPK w Avivie, nic się nie zmienia. Jej pieniądze są bezpieczne, a umowy zawarte z Avivą nadal pozostają w mocy. 2 lipca 2022 r. ‒ w związku ze zmianami właścicielskimi ‒ Allianz przejął wszelkie wynikające z tych umów prawa i obowiązki.

Szczegółowe informacje dotyczące swojego produktu można sprawdzić w serwisie dla Klientów Mój Allianz (dawnej MojejAvivie).

Od 2 lipca jest to możliwe w ramach Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. w związku z połączeniem spółek Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. 

Jeśli byłeś klientem Aviva Investors Poland TFI S.A., od 2 lipca stroną umowy jest dla Ciebie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Tym samym zmieniają się też nazwy posiadanych przez Ciebie funduszy, a także zyskujesz dostęp do funduszy z dotychczasowej oferty Allianz.

Od 2 lipca nasi obecni oraz nowi klienci mają do dyspozycji zarówno fundusze inwestycyjne z dawnej oferty Aviva Investors, jak i fundusze do tej pory oferowane przez Allianz. Początkowo po połączeniu fundusze inwestycyjne będą oferowane za pośrednictwem dwóch platform:  STI Allianz (fundusze z dawnej oferty Aviva Investors) i Allianz24 (fundusze z dotychczasowej oferty Allianz). Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej pełna oferta funduszy inwestycyjnych była dostępna dla klientów na jednej wspólnej platformie.

Zdarzenia z polisy na życie i zdrowie, takie jak np. skutki wypadku czy pobyt w szpitalu, można zgłaszać:

Sposób zgłoszenia szkody nie zmienił się. Jednak zmieniły się adresy oraz numer telefonu. Szkodę możesz zgłosić:

 • telefonicznie – dzwoniąc pod nowy numer telefonu 224 224 224,
 • wysyłając e-mail na nowy adres: 
 • po zalogowaniu do serwisu dla klientów – Mój Allianz (dotyczy ubezpieczenia domu i mieszkania,  ubezpieczenia samochodu oraz ubezpieczenia Twoje Dziecko),
 • pocztą tradycyjną, wysyłając uzupełnione i podpisane oświadczenie zgłoszenia szkody na adres:
  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.,
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa

Zmieniły się nazwy spółek i funduszy, które odpowiadają za administrowanie danymi osobowymi.

W przypadku: 

 • Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. - zmieniły się nazwy spółek i dane kontaktowe,
 • Aviva Investors Towarzystwo Ubezpieczeń Inwestycyjnych S.A. - zmieniły się nazwa spółek i funduszy oraz dane kontaktowe.

Jeśli chodzi o klientów Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A., zmienił się również administrator danych osobowych, którym będzie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. O szczegółach będziemy informować w bezpośrednich komunikatach oraz na stronie allianz.pl.

Reklamację można zgłosić:

 • e-mailem na adres: skargi@allianz.pl lub listownie na nasz adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
 • telefonicznie – pod numerem tel. 224 224 224,
 • osobiście – na piśmie lub ustnie do protokołu − bezpośrednio w każdej naszej jednostce, która obsługuje klientów lub w naszej siedzibie.
Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)