W związku z połączeniem spółek: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Od 2 lipca Twoje środki są inwestowane w fundusze zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Jeśli byłeś klientem Aviva Investors Poland TFI S.A., to od 2 lipca stroną umowy jest dla Ciebie TFI Allianz Polska S.A. Tym samym zmieniają się też nazwy posiadanych przez Ciebie funduszy, a także zyskujesz dostęp do funduszy z dotychczasowej oferty Allianz.

Od 2 lipca 2022 roku nasi obecni oraz nowi klienci mają do dyspozycji zarówno fundusze inwestycyjne z dawnej oferty Aviva Investors Poland TFI, jak i fundusze oferowane przez TFI Allianz Polska. 

Początkowo po połączeniu fundusze inwestycyjne będą oferowane za pośrednictwem dwóch platform: 

 • STI Allianz - fundusze z dawnej oferty Aviva Investors,
 • Allianz24 - fundusze z dotychczasowej oferty Allianz. 

Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej pełna oferta funduszy inwestycyjnych była dostępna dla klientów na jednej wspólnej platformie. Dodatkowo fundusze są dostępne u naszych przedstawicieli i dystrybutorów.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Dotychczasowa nazwa

FUNDUSZU/ subfunduszu/ produktu

Nowa nazwa

FUNDUSZU/ subfunduszu/ produktu

 
AVIVA INVESTORS FIO  ALLIANZ DUO FIO  
Aviva Investors Niskiego Ryzyka  Allianz Niskiego Ryzyka  
Aviva Investors Dochodowy Allianz Dochodowy   
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych  

Aviva Investors Obligacji Globalny

Allianz Globalny Obligacji

 

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Allianz Obligacji Dynamiczny

 

Aviva Investors Kapitał Plus

Allianz Kapitał Plus

 

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

Allianz Stabilnego Inwestowania

 

Aviva Investors Zrównoważony

Allianz Zrównoważony

 

Aviva Investors Aktywnej Alokacji

Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji

 

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Allianz Optymalnego Wzrostu

 

Aviva Investors Globalnych Akcji

Allianz Globalnych Akcji

 

Aviva Investors Polskich Akcji

Allianz Polskich Akcji

 

Aviva Investors Europejskich Akcji

Allianz Europejskich Akcji

 

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

Allianz Nowoczesnych Technologii

 

Aviva Investors Małych Spółek

Allianz Małych Spółek

 

AVIVA SFIO

ALLIANZ STRATEGICZNY SFIO

 

Aviva Globalnych Strategii

Allianz Globalnych Strategii

 

AVIVA INVESTORS SFIO STABILNEGO DOCHODU

ALLIANZ SFIO STABILNEGO DOCHODU

 

Aviva Investors 24

Allianz Inwestycje 24

 

Aviva24

Allianz Duo 24

 

Aktywny Plan Inwestycyjny

Aktywny Plan Inwestycyjny

 

Program VIP

Program VIP

 

Indywidualny Program Inwestycyjny

Indywidualny Program Inwestycyjny

 

Program Pierwszy Krok

Program Pierwszy Krok

 

Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne

 

Pracowniczy Program Oszczędnościowy

Pracowniczy Program Oszczędnościowy

 
     

Przesuń, by zobaczyć więcej

Dotychczasowa nazwa Nowa nazwa  
AVIVA SFIO PPK ALLIANZ SFIO PPK  
Aviva PPK 2025 Allianz PPK 2025  
Aviva PPK 2030 Allianz PPK 2030  
Aviva PPK 2035 Allianz PPK 2035  
Aviva PPK 2040 Allianz PPK 2040  
Aviva PPK 2045 Allianz PPK 2045  
Aviva PPK 2050 Allianz PPK 2050  
Aviva PPK 2055 Allianz PPK 2055  
Aviva PPK 2060 Allianz PPK 2060  
Aviva PPK 2065 Allianz PPK 2065  

W związku z nowymi danymi spółki, nazwami funduszy, subfunduszy i strony internetowej zostaną zmienione:
 

 • Statuty funduszy inwestycyjnych
 • Regulamin uczestnictwa w Indywidualnym Programie Inwestycyjnym
 • Regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Program VIP
 • Regulamin korzystania z usług serwisu transakcyjno-informacyjnego Allianz
 • Regulamin składania zleceń i dyspozycji za pomocą telefonu oraz systemu IVR
 • Regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Aktywny Plan Inwestycyjny
 • Regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Allianz Duo 24
 • Regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Allianz Inwestycje 24
 • Regulamin Pracowniczego Planu Kapitałowego Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK

Wszystkie dokumenty są dostępne tutaj.

Środkami zainwestowanymi w fundusze zarządzać będą połączone zespoły zarządzających funduszami obydwóch spółek. Są to wysokiej klasy profesjonaliści, którzy posiadają Licencję Doradcy Inwestycyjnego wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Serwis Transakcyjno-Informacyjny Allianz (dawniej STI Aviva Investors 24) dostępny jest pod nowym adresem: https://sti.allianz.pl

Serwis Mój Allianz (dawniej MojaAviva) jest dostępny pod nowym adresem: https://moj.allianz.pl 

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych po połączeniu towarzystw funduszy inwestycyjnych dostępne są tutaj. Dodatkowo informacje o obecnie udzielonych zgodach na działania marketingowe można sprawdzić lub odwołać w systemie Mój Allianz https://moj.allianz.pl/ lub poprzez kontakt z Towarzystwem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami:

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)