lut 07, 2023

Badania Norstat - długość życia

Sprawdź, co wynika z badania przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie Allianz. Czy będziemy żyć krócej czy dłużej niż pokolenie rodziców? Jakie są zagrożenia i co możemy zrobić, aby zmienić niepokojącą sytuację.
Zobacz więcej

sty 31, 2023

Decyzja Prezesa UOKiK

W dniu 13 grudnia 2022 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję dotyczącą stosowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie niedozwolonych postanowień umownych w niektórych wzorcach umownych.
Zobacz więcej

sty 31, 2023

Decyzja Prezesa UOKiK – informacja o możliwości uzyskania rekompensaty w ubezpieczeniu Zespół

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 grudnia 2022 roku informujemy o możliwości uzyskania rekompensaty związanej z grupowym ubezpieczeniem na życie Zespół.
Zobacz więcej

sty 17, 2023

Cała sieć wyłączna oferuje grupowe ubezpieczenie Allianz Opieka Zdrowotna

TU Allianz Życie Polska S.A. rozszerzyło sprzedaż grupowego ubezpieczenia Allianz Opieka Zdrowotna (AOZ) na całą sieć agentów wyłącznych, powiększoną po połączeniu z Avivą w połowie 2022 r. To kolejny przykład integracji produktowej i operacyjnej.
Zobacz więcej

sty 12, 2023

Wyniki badania przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie Allianz Polska

Sprawdź, co wynika z badania przeprowadzonego przez Norstat na zlecenie Allianz. Ile lat żyją kobiety i mężczyźni i jak zapewnić kobietom odpowiedni standard życia na emeryturze
Zobacz więcej

sty 12, 2023

Nowy skład zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na powołanie Macieja Karasińskiego na członka zarządu PTE Allianz Polska. Sprawdź skład zarządu spółki.
Zobacz więcej

gru 30, 2022

Połączenie towarzystw emerytalnych w grupie Allianz

30.12. 2022 r. połączenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tej chwili połączony podmiot działa pod nazwą PTE Allianz Polska S.A.
Zobacz więcej

gru 22, 2022

Będzie dobrze - kampania promująca ubezpieczenia na życie

23 grudnia rusza nowa kampania wizerunkowa Allianz Polska, promująca ubezpieczenia na życie. Celem kampanii jest także wzmocnienie marki Allianz w Polsce i wsparcie pracy agentów ubezpieczeniowych firmy oraz innych pośredników. Sprawdź szczegóły, zobacz film reklamowy.
Zobacz więcej

gru 16, 2022

KNF zezwala na połączenie towarzystw emerytalnych w grupie Allianz

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o udzieleniu zezwolenia na połączenie PTE Allianz Polska S.A. oraz Aviva PTE Aviva Santander S.A.
Zobacz więcej

49 - liczba wszystkich wiadomości