Kultura organizacyjna określa sposób, w jaki działamy – jak wykonujemy zadania i osiągamy nasze cele biznesowe. Kultura wspiera strategię biznesową i realizację naszej misji.

Nasza kultura organizacyjna opiera się na  kompetencjach - wiedzy, zróżnicowanych doświadczeniach i umiejętnościach pracowników oraz postawie opartej na współpracy.

Nasze działania opierają się na zorientowanym na klienta i współpracę zwinnym sposobie myślenia.  

 • Określamy cel i kierunek oraz dajemy zespołom swobodę działania.
 • Dbamy o rozwój pracowników – ich dobrostan, warunki pracy i  informację zwrotną. 
 • Współpracujemy ze sobą i dzielimy się dobrymi praktykami.
 • Postępujemy uczciwie i dotrzymujemy zobowiązań. 
 • Wspieramy różnorodność i angażujemy innych.  
 • Działamy w przejrzysty sposób i jesteśmy społecznie odpowiedzialni. 
 • Stale doskonalimy komunikację z klientami.
 • Rozwijamy systemy oraz upraszczamy procesy.
 • Chcemy być wzorem dla rynku.
 • Podejmujemy ryzyko i dajemy sobie prawo  do popełnienia błędów.
 • Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania.
 • Wdrażamy innowacje i wspieramy odważne działania.
Allianz Group
TUIR Allianz Polska S.A. 
TU Allianz Życie Polska S.A. 
TFi Allianz Polska S.A. 
PTE Allianz Allianz Polska S.A. 
Allianz Edukacja S.A. 
Allianz Polska Services sp. z o.o.
Euler Hermes 
Mondial Assistance