Nasze ubezpieczenia są częścią Twojego biznesu

Informacje i ekspertyzy przydatne w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach
Dzielimy się wiedzą z naszymi partnerami w biznesie

Rośniemy w siłę

Już 2 lipca br. nastąpi formalne połączenie Allianz i Avivy. Dwie wyjątkowe marki staną się jeszcze silniejszym partnerem biznesowym i piątym co do wielkości ubezpieczycielem w Polsce. Zespoły Allianz i Aviva kończą prawny proces przejęcia i będą pracowały wspólnie, tworząc nową większą organizację pod marką Allianz.
Wybrane artykuły

maj 31, 2022

Allianz Trade Global Survey - 3 trendy w 2022 r.

Badanie 3000 korporacji z USA, Chin, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemczech przed i po inwazji na Ukrainę. Sprawdź wyniki badań Allianz, zobacz, jak obecne środowisko międzynarodowe wpływa na eksporterów i ich gotowość do prowadzenia handlu?
Czytaj więcej

maj 31, 2022

Grupowe ubezpieczenia na życie

Informacje o ubezpieczeniach grupowych na życie - jak rozwijał się ryne, jak Allianz dostosowuje ubezpieczenia do specyfiki firm, jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem i jak kształtuje się suma ubezpieczenia. Informacje o trendach w ubepzieczeniach grupowych na życie.
Czytaj więcej

maj 31, 2022

Allianz przeciwko plastikowym zanieczyszczeniom

Zobacz na czym polega partnerstwo Allianz z Sea Shepherd, jak Allianz i pracownicy Allianz przyczyniają się do oczyszczania oceanów z plastiku
Czytaj więcej

mar 27, 2022

Szklane domy. Czy obiekty użyteczności publicznej są w pełni bezpieczne?

Poznaj zjawiska wpływające na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Zobacz, jak Allianz odpowiada na potrzeby rynku. Jak prewencja wpłynie na ryzyko.
Czytaj więcej

mar 27, 2022

Grupa Allianz - wyniki operacyjne za 2021 r.

Grupa Allianz osiągnęła dobre wyniki operacyjne we wszystkich segmentach biznesowych. Sprawdź wyniki za 2021 i cele na 2022 r.
Czytaj więcej

mar 27, 2022

Bezpieczeństo instalacji fotowoltaicznych

Poznaj zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z rozwojem fotowoltaiki w Polsce. W artykule pokazujemy główne problemy związane z bezpieczeństwem technologii fotowoltaicznych.
Czytaj więcej

lut 02, 2022

Linie finansowe. Allianz Global Corporate & Specialty

Globalny zespół ds. Linii Finansowych w Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) zapewniają klientom pewność i bezpieczeństwo w dzisiejszym coraz bardziej spornym i wymagającym świecie biznesu.
Czytaj więcej

sty 24, 2022

Zarządzanie ryzykiem budowlanym w nowej erze

Globalny przemysł budowlany wzrośnie o 42% do 15 bilionów dolarów do 2030 roku. Branża budowlana będzie głównym motorem wzrostu gospodarczego w nadchodzącej dekadzie, przewyższając produkcję i usługi. Z tym wiążą się ryzyka - jak nimi zarządzać?
Czytaj więcej

sty 24, 2022

Kontrola cybernetyczna i przeciwdziałanie pandemii ransomware

W czasie kryzysu Covid-19 w cyberprzestrzeni wybuchła kolejna epidemia: cyfrowa pandemia napędzana przez oprogramowanie ransomware. W nowym raporcie, ubezpieczyciel cybernetyczny Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) analizuje najnowsze zmiany w zakresie ryzyka związanego z oprogramowaniem ransomware i nakreśla, w jaki sposób firmy mogą wzmocnić swoją obronę dzięki dobrym praktykom w zakresie higieny cybernetycznej i bezpieczeństwa IT.
Czytaj więcej

71 wszystkich publikacji

Informacje dla brokerów, agentów, klientów 
Ochrona naszego biznesu i ludzi, z którymi ten biznes tworzymy są dla nas najważniejsze. Kryzys związany z rozprzestrzenianiem COVID-19 nie wpłynie na nasze usługi oferowane klientom i naszym biznesowym partnerom - brokerom i agentom. 
Podjęliśmy szereg działań, aby zachować ciągłość biznesu oraz utrzymać wysokiej jakości świadczonych usług w czasie pandemii. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.