Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

OC związane z ofertą publiczną papierów wartościowych 

Ochrona dla kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych za emisję i przygotowanie prospektu
Ryzyka finansowe
Korzyści dla Twojej firmy

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ubezpieczenie OC
Świadczenia dodatkowe
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób zarządzających i spółek, które planują emisję papierów wartościowych.
Ochroną obejmujemy emitenta, członków jego organów oraz pracowników zaangażowanych w przygotowanie dokumentu informacyjnego do oferty publicznej.
Tak, jest taka możliwość, ale należy pamiętać o wyłączeniu okoliczności znanych przed zawarciem umowy.

Za pośrednictwem agenta lub brokera. Istnieje też możliwość zawarcia umowy bezpośredniej. W tym celu należy wypełnić i przesłać do nas wniosek zamieszczony pobrany  z Centrum dokumentów oraz załączyć projekt prospektu emisyjnego.

 

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.