Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Po prostu Bezpieczny Biznes 

Zabezpieczenie finansowe Twojej firmy na wypadek różnych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie małego i średniego biznesu

Przesuń, by zobaczyć więcej

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
3 warianty ochrony do wyboru: podstawowy, rozszerzony i pełny
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Ubezpieczenie mienia w transporcie
2 warianty ochrony do wyboru: podstawowy i rozszerzony
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie Biznes Assistance
Oferta, którą opracowaliśmy na podstawie naszych doświadczeń we współpracy z firmami o różnej specyfice działalności - przygotowaliśmy ją dla dziewięciu branż: apteka, biuro, budownictwo, edukacja, handel detaliczny, hotel i gastronomia, zdrowie i uroda oraz wspólnoty i spółdzielnie.
man with giant watch
Masz swoje cele, strategię i zasoby, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.