Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Ubezpieczenie Twojej firmy
w 4 prostych pakietach 

Zabezpieczenie finansowe Twojej firmy na wypadek różnych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie dla małych i średnich firm 

Przesuń, by zobaczyć więcej

Pożar i inne zdarzenia losowe
Ryzyka katastroficzne
Koszty stałe działalności
Odpowiedzialność cywilna – zakres podstawowy
Ubezpieczone koszty
Assistance - zakres podstawowy
Zalanie
Słuczenie przedmiotów szklanych
Kradzież z włamaniem, rabunek
Wandalizm
Awaria maszyn i szkody elektryczne
Odpowiedzialność cywilna – zakres rozszerzony
Assistance - wariant rozszerzony
Trzęsienie ziemi (OPCJONALNIE)
man with giant watch
Masz swoje marzenia, cele, plany oraz zasoby i strategię, by je zrealizować. 
man looking at charts
Stajesz przed wyzwaniami – mierzysz się z konkurencją i koniunkturą na rynku.
man leaning back
A ubezpieczenia dodają Ci pewności w codziennych biznesowych decyzjach. 

W ramach ubezpieczenia Moja Firma możesz ubezpieczyć: 

 • budynki i budowle
 • lokale
 • elementy działki
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • środki obrotowe
 • nakłady inwestycyjne
 • wartości pieniężne (od kradzieży z włamaniem i rabunku)
 • mienie osób trzecich i należące do pracowników 

Masz do wyboru:

 • zakres ubezpieczenia w jednym z czterech pakietów
 • sumę ubezpieczenia, gwarancyjną i limity odpowiedzialności (spośród dwóch dostępnych)
 • udział w szkodzie: 200 zł lub 500 zł - dzięki czemu składka będzie niższa.

Jeśli wydarzy się szkoda, możesz ją zgłosić:

 • przez internet
 • telefonicznie
Oszacujemy ją, a w razie potrzeby - w zależności od zakresu Twojego ubezpieczenia - zorganizujemy pomoc w ramach ubezpieczenia assistance.
Otrzymasz pieniądze, które pozwolą Ci kontynuować działalność.

 

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.