Szeroki zakres ochrony i ułatwienie podczas starania się o kredyt

Partner w Biznesie Plus

Partner w Biznesie Plus jest produktem, w którym możesz ubezpieczyć swoją firmę od odpowiedzialności cywilnej oraz mienie i sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży z włamaniem i rozboju. Dajemy Ci do wyboru łącznie 42 klauzule dodatkowe, które pozwolą dopasować zakres ochrony do każdej skali i rodzaju działalności.

Kompleksowe ubezpieczenie, które tworzysz sam

 • Sam decydujesz o wyborze ryzyk
  Do wyboru masz 4 najważniejsze ryzyka (powyżej). Każde możesz kupić osobno lub wszystkie razem. To Ty decydujesz, jak chcesz chronić majątek swojej firmy
 • Masz 42 klauzule dodatkowe do wyboru
  25 klauzul majątkowych oraz 17 klauzul dopasowanych do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwoli Ci na ochronę w zakresie, jakiego oczekujesz. Znajdziesz tutaj również klauzule brokerskie, takie jak ubezpieczenie kradzieży zwykłej czy sprzeniewierzenia pracowniczego
 • Pokrywamy także koszty, na jakie możesz być narażony po powstałej szkodzie
  Są to m. in. koszty poszukiwania przyczyn szkody, uprzątnięcia, utylizacji, niezbędnej obrony sądowej, powołania rzeczoznawców oraz te powstałe wskutek zmniejszenia rozmiaru szkody czy napraw prowizorycznych
 • Ułatwienia przy zaciąganiu kredytów
  Łatwiej Ci będzie starać się o kredyt na Twoją firmę. Ubezpieczenie dopasowane jest do oczekiwań banków (dedykowana bezpłatna klauzula)
 • Nie wymagamy wykazu sprzętu 
  Nie stawiamy Ci wymogu wieku sprzętu – każde urządzenie ubezpieczymy w wartości odtworzeniowej. Nie wymagamy od Ciebie również wykazu sprzętu, jeżeli ubezpieczasz cały sprzęt elektroniczny
 • Możesz ubezpieczyć nieruchomości nawet jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą
  W ramach tego pakietu możesz również ubezpieczyć nieruchomości, które wynajmujesz, nawet jeżeli jesteś osobą fizyczną

Napisz wiadomość e-mail: dummy bok@allianz.pl

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.