Zakładanie firmy przez internet krok po kroku

Firma | 5 minut

Zakładanie firmy przez internet to szybki i wygodny sposób. Zamiast biegać po urzędach, można załatwić formalności z własnego fotela. A chętnych na zostanie przedsiębiorcą nie brakuje. W czerwcu 2020 roku Ministerstwo Rozwoju podało dane CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), że w Polsce aktywnych jest 2,48 mln działalności gospodarczych, co stanowi wzrost o ponad 700 tys. firm od stycznia 2019 roku[1]. Dalszy wzrostowy trend zdaje się być niezagrożony.

Jeśli także Ty rozważasz założenie przedsiębiorstwa, to ten przewodnik jest dla Ciebie – przedstawiamy, jak założyć firmę przez internet, krok po kroku.

Spis treści:

Stwórz profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany

Założenie działalności gospodarczej musisz rozpocząć od założenia profilu zaufanego lub uzyskania podpisu elektronicznego. Do tego drugiego niezbędne jest uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego.

Które rozwiązanie jest prostsze i tańsze? Zdecydowanie profil zaufany. Do posiadania podpisu elektronicznego potrzebny jest zakup niezbędnego urządzenia, co z punktu widzenia otwarcia działalności gospodarczej oznacza pierwsze koszty. Trzeba także potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej kancelarii notarialnej (więc zakładanie firmy przez internet przestaje być tylko i wyłącznie… internetowe). Profil Zaufany założysz za to kilka minut i to bez ponoszenia kosztów przy użyciu konta bankowego.  

Jak to zrobić? Wejdź na  www.pz.gov.pl  , wybierz zakładkę „Profil Zaufany”, a następnie kliknij w „Załóż profil”.

Wybierz opcję założenia profilu przez bank.  Po wybraniu ikonki swojego banku zostaniesz przeniesiony na stronę logowania do konta. Po zalogowaniu wypełnij i wyślij formularz o założenie profilu zaufanego.

Gratulujemy, pierwszy krok zakładania firmy przez internet jest za Tobą! 

Złóż wniosek o wpis do CEiIDG

Drugim krokiem procesu zakładania firmy online jest rejestracja w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG). Pamiętaj, że tak jak w przypadku Profilu Zaufanego, także rejestracja w CEIDG jest bezpłatna – zakładanie działalności gospodarczej przez internet jest więc całkowicie darmowe. Załóż konto w CEIDG; na maila otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Następnie zaloguj się na swoje konto i wypełnij wniosek.

Do rejestru w ewidencji gospodarczej będą potrzebne Twoje dane osobowe, czyli:

  • data urodzenia
  • numer PESEL
  • numer REGON i NIP, jeżeli już je posiadasz
  • obywatelstwo
  • miejsce zamieszkania

oraz dane dotyczące Twojej firmy:

  • nazwa
  • adres, pod którym ma być zarejestrowana firma
  • data rozpoczęcia jej działalności
  • przedmiot działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – numer  PKD)
  • informacja o ewentualnych zawieszeniach i wznowieniach działalności.

Rejestracja firmy przez internet za pomocą Centralnej Ewidencji podmiotów gospodarczych załatwia także temat numeru REGON i NIP. Jeśli do tej pory ich nie posiadałeś, wpis do CEIDG zapewni Ci uzyskanie ich obu. Nie musisz składać osobnych dokumentów.

Załóż konto bankowe

Następnym punktem w naszym przewodniku „Założenie firmy krok po kroku” jest konto firmowe. Jeżeli zakładana przez Ciebie firma ma być działalnością jednoosobową, to nie musisz zakładać osobnego konta firmowego – możesz do prowadzenia takiej działalności korzystać ze swojego prywatnego konta w banku. Jednakże posiadanie osobnego konta firmowego jest bardzo praktyczne i pozwala w łatwy sposób zarządzać firmowym budżetem.

A skoro o budżecie firmy mowa, to warto znaleźć w nim miejsce na krok czwarty zakładania firmy przez internet – zakup ubezpieczenia.

Ubezpiecz swoją firmę 

W pierwszym odruchu możesz uznać, że ubezpieczenie firmy nie jest Ci potrzebne i stanowi jedynie dodatkowy koszt. Jednakże jako przedsiębiorca musisz zmienić nieco punkt widzenia i zacząć postrzegać niektóre wydatki jako inwestycje.

Po pierwsze, dobre ubezpieczenie firmy to część dobrego biznesplanu i powinno być uwzględnione w kosztach prowadzenia firmy od samego początku. Tym bardziej że wysokość składki jest nieporównywalnie niska w stosunku do ewentualnych kosztów, jakie poniesiesz w sytuacji wystąpienia szkody. A szkody mogą być różne już od pierwszych dni działania firmy – od zdarzeń losowych, przez błędy w obsłudze, aż po kradzież sprzętu lub wyposażenia czy nawet awarię prądu. Wszystko to może mieć wpływ na ciągłość działalności Twojego biznesu, dlatego warto pomyśleć o zabezpieczeniu sprzętu elektronicznego już od pierwszych dni działalności.

Po drugie, ochronę majątku i OC dla firmy kupisz szybko i łatwo – oczywiście za pośrednictwem internetu. W Allianz ograniczyliśmy formalności do minimum, abyś już w kilka minut mógł zabezpieczyć przyszłość swojej firmy. Pamiętaj także, że jesteśmy dostępni zdalnie!

Mamy nadzieję, że nasz poradnik, jak założyć firmę przez internet, okazał się przydatny. Trzymamy kciuki za Twój biznes!
 

Źrodła:

[1] https://www.gov.pl/web/rozwoj/w-czerwcu-liczba-aktywnych-dzialalnosci-gospodarczych-wyzsza-niz-przed-pandemia-covid-20

 

 

1Przykładowa składka obejmuje ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych na 200 tys. zł, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku na 30 tys. zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na 200 tys. zł, ubezpieczenie od śmierci w wyniku wypadku do kwoty 100 tys. zł oraz klauzule dodatkowe: dewastacja (w tym graffiti) do kwoty 10 tys. zł, szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia lub pęknięcia do 5 tys. zł, OC pracodawcy do 100 tys. zł oraz OC za produkt do 100 tys. zł i została wyliczona dla klienta nowego, który posiada bezszkodowe ubezpieczenie od 4 lat, rozlicza się na podstawie innej niż karta podatkowa lub ryczałt; okres ubezpieczenia - 1 rok, PKD 47.71.A, obrót 200.000 zł, 3 pracowników, brak ryzyka powodzi, konstrukcja niepalna, franszyza redukcyjna 300 zł (nie dotyczy klauzul dodatkowych), płatność jednorazowa.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.