Menu back

OC w życiu prywatnym

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

www.allianz.pl - OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to ochrona przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim na co dzień.

To ubezpieczenie zapewni Ci pokrycie kosztów:

 • wynagrodzenia ekspertów
 • poniesionych przez ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie
 • obrony sądowej
 • udzielenia niezbędnej pomocy prawnej.

Ubezpieczenie OC w  życiu prywatnym polecamy osobom posiadajacym nieruchomości, najemcom lub osobom, które wynajmują nieruchomość, a także rowerzystom, właścicielom psów oraz rodzicom, którzy obawiają się, że ich dzieci, bawiąc się, mogą wyrządzić szkodę innym osobom. 

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta

 • Znajdź agenta, korzystając z wyszukiwarki agentów
 • Umów spotkanie online

Ty, Twoja odpowiedzialność i spokój

Spory prawne

warto ubezpieczyć OC w Allianz1

Twój pies

warto ubezpieczyć OC w Allianz1

Allianz1

Ile kosztuje spokój

Sprawdź, ile zapłacisz za swoje ubezpieczenie. Kalkulator Allianz1 jest prosty. Szybko przekonasz się, czy miesięczne płatności w wygodnym abonamencie są  na Twoją kieszeń. 

Oblicz składkę

Allianz1 i Twoja odpowiedzialność


Allianz1 i Twoja odpowiedzialność


Chcesz kupić abonament na spokój rodziny? Wybierz Allianz1

Oblicz składkę Więcej

Dowiedz się więcej

 • Dodatkowe opcje ubezpieczenia

 • Czynności życia codziennego

 • Przykłady sytuacji

 • Zakres terytorialny i czas ubezpieczenia

 • Sumy gwarancyjne

 • Odpowiedzialność Allianz

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

Możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o:

 • OC w związku z zatrudnieniem pomocy domowej, ogrodnika, opiekunki do dzieci oraz osób, które na podstawie umowy o pracę lub grzecznościowo sprawują opiekę nad mieszkaniem lub innymi nieruchomościami ubezpieczonego,
 • OC w związku z posiadaniem psa lub konia,
 • OC w związku z posiadaniem dodatkowych nieruchomości,
 • OC w związku z najmem nieruchomości,
 • OC w związku z wynajmem nieruchomości,
 • OC w związku z posiadaniem łodzi, jachtów oraz żaglówek.

Czynności życia codziennego

Za tzw. czynności życia prywatnego uważa się m.in.:

 • prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym użytkowanie mieszkania, domu, garażu na własne potrzeby, przy czym znaczenie ma faktyczne zamieszkiwanie, a nie zameldowanie w danej nieruchomości,
 • czynności życia codziennego np. robienie zakupów, spędzanie czasu wolnego, spotkania towarzyskie itp.,
 • czynności związane z opieką nad dziećmi lub osobami, którym z powodu stanu psychicznego lub fizycznego nie można przypisać winy, a ubezpieczony jest w świetle prawa zobowiązany do opieki nad nimi,
 • posiadanie oswojonych zwierząt domowych trzymanych w domu, z wyjątkiem psów,
 • amatorskie uprawianie sportu.

Przykłady sytuacji

W zależności od wybranego wariantu, ubezpieczenie może obejmować swym zakresem szkody różnego rodzaju:

 • zalaniowe: spowodowane niezakręceniem kranu, awarią pralki,
 • ogniowe: pożar spowodowany niewyłączeniem żelazka, niedopałkiem papierosa,
 • związane z brakiem należytej opieki nad dziećmi: wybite szyby, uszkodzone samochody,
 • związane z posiadaniem zwierząt: pogryzienie, pobrudzenie odzieży przez psa, zniszczenie płotu przez konia,
 • związane z zaniedbaniem obowiązku utrzymania posesji w należytym stanie, np. złamanie nogi przez przechodnia z powodu oblodzenia chodnika przed domem.

Zakres terytorialny i czas ubezpieczenia

Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia obejmuje:

 • Polskę oraz w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia,
 • wszystkie kraje świata z wyłączeniem USA i Kanady.

Umowę zawiera się z osobami fizycznymi na podstawie pisemnego wniosku na okres:

 • jednego roku,
 • dwóch lat,
 • trzech lat.

Sumy gwarancyjne

OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem zawieranym (w zależności od potrzeb klienta) na jedną z trzech sum gwarancyjnych:

 • 100 000 zł,
 • 200 000 zł,
 • 300 000 zł.

Wysokość składki zależy od wysokości sumy gwarancyjnej, zakresu terytorialnego, liczby ubezpieczonych osób oraz tzw. ryzyk dodatkowych objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedzialność Allianz

W ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym Allianz oferuje następujące świadczenia:

 • zbadanie zasadności wysuwanych przeciwko ubezpieczonemu roszczeń,
 • udzielenie niezbędnej pomocy prawnej, nawet w przypadku braku zasadności roszczeń przeciwko ubezpieczonemu,
 • wypłatę odszkodowania,
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia ekspertów,
 • pokrycie niezbędnych kosztów poniesionych przez ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie,
 • pokrycie niezbędnych kosztów obrony sądowej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty ogólne OC w życiu prywatnym

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi OC w życiu prywatnym

Dokumenty do zgłoszenia szkód OC w życiu prywatnym

Zgłoszenia szkody, instrukcje, oświadczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas.