Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego – czy to możliwe?

Dom i mieszkanie | 3 minuty
W 2014 roku Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego wprowadziła wymóg posiadania wkładu własnego przy zakupie nieruchomości na kredyt w wysokości 5 proc. Następnie próg ten zwiększano, aż w 2017 roku zaczęto oczekiwać 20 proc. Niektóre banki kierują jednak ofertę nie tylko do klientów, którzy dysponują koniecznymi środkami. Wymagają wtedy 10 proc. wkładu i dodatkowego zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Wraz ze zmianami w ramach Polskiego Ładu miała się pojawić możliwość zaciągnięcia kredytu na mieszkanie bez wkładu własnego. Czy jest to możliwe?
Spis treści:
 

Przeciętna wartość lokalu wzrosła w lutym 2022 o 16 proc. względem lutego zeszłego roku. Ceny dynamicznie rosną, co wiąże się również z tym, że wnioskujący o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości muszą dysponować coraz większym wkładem własnym. Prognozy ekspertów na kolejne 2 lata wskazują, że dynamika wzrostu cen wyhamuje, ale nie mamy co liczyć na ich spadek. Czy zatem to oznacza, że dla wielu Polaków zakup nieruchomości, nawet z udziałem kredytu, będzie marzeniem trudnym do spełnienia?

Rozwiązaniem problemów mogą być zmiany, które wejdą w życie w ramach Polskiego Ładu – dostępne mają być kredyty na mieszkanie bez wkładu własnego. Nowy program zacznie obowiązywać od 27 maja 2022 roku i będzie skierowany do trzech grup odbiorców, mianowicie do osób, które:

  • chcą kupić pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego;
  • szukają mieszkania z rynku wtórnego, społecznego;
  • chcą wybudować dom. 

Program skierowany jest do tych, którzy są na tyle wydolni finansowo, że będą mogli spłacać kredyt, ale nie mają środków na wkład własny. Nie jest to natomiast rozwiązanie dla osób o niskich zarobkach. Wnioskujący o kredyt musi mieć możliwość zaciągnięcia zobowiązania – tzn. musi on mieć wystarczającą zdolność kredytową. Pomoc będzie polegać na tym, że wkład własny zostanie zastąpiony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). 

Podstawowe założenia programu są następujące:

  • kredyt będzie udzielony na co najmniej 15 lat;
  • zobowiązanie będzie przyznane w walucie polskiej – nie wchodzą w grę kredyty walutowe;
  • gwarancja obejmie część zobowiązania – od 10 do 20 proc. wartości kredytowanej nieruchomości;
  • gwarantowanych kredytów hipotecznych będą udzielać banki, które zawrą odpowiednią umowę z BGK;
  • ustawa ogranicza stymulowanie wzrostu cen – określony jest limit ceny za jeden metr kwadratowy nieruchomości.

Program ten nie jest dostępny dla wszystkich. Po pierwsze zainteresowany musi mieć wystarczającą zdolność kredytową, tzn. musi być go stać na spłatę zobowiązania. Jak kupić mieszkanie bez wkładu własnego? Otóż wnioskujący o kredyt i osoby, które należą do jednego gospodarstwa domowego, nie mogą być właścicielami innego mieszkania. 

Od reguły tej istnieje wyjątek – gdy w rodzinie jest dwoje dzieci lub więcej, wymóg ten nie obowiązuje. Jeżeli jest ich dwoje, można posiadać mieszkanie do 50 m2. Jeżeli jest ich troje, do 75 m2 i do 90 m2, gdy dzieci jest czworo. W przypadku liczniejszych rodzin nie ma limitu metrażu. 

Spłata rodzinna, czyli kolejny element pomocy mieszkaniowej w ramach Polskiego Ładu, jak najbardziej łączy się z możliwością skorzystania z kredytu bez wkładu własnego. W sytuacji gdy w Twojej rodzinie w okresie regulowania zobowiązania pojawi się drugie dziecko, BGK spłaci 20 tys. zł kredytu hipotecznego. Gdy zaś gospodarstwo powiększy się o trzecie lub kolejne – 60 tys. zł. By otrzymać takie wsparcie, w momencie spłaty nie możesz być właścicielem innego mieszkania niż to kupione w ramach gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. 

Warunki kredytu na mieszkanie bez wkładu własnego nie są wygórowane, a w dodatku możesz również skorzystać ze spłaty rodzinnej. Jeśli chcesz wziąć kredyt hipoteczny, to pamiętaj o wyborze odpowiedniego ubezpieczenia. Nie musisz decydować się na ofertę, którą zaproponuje Ci bank. Sprawdź naszą propozycję: allianz.pl/dom-i-mieszkanie.
W cenie ochrony możesz otrzymać pomoc specjalistów takich jak hydraulik czy elektryk.

Źródła:

https://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-mieszkaniowe/ceny-mieszkan-w-polsce-mieszkania-coraz-drozsze-rynek-pierwotny-wtorny-aa-BJAZ-hHVK-d4wc.html

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/mieszkanie-bez-wkladu-wlasnego

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.