Co chroni dom przed burzą?

Fakty i mity

Dom i mieszkanie | 3 minuty

O burzach krąży wiele przekonań, lecz nie wszystkie z nich znajdują potwierdzenie w nauce. Gdyby każdy z nas posiadał rzetelną wiedzę o naturze wyładowań atmosferycznych i związanych z nimi zjawiskach, notowalibyśmy znacznie mniej wypadków! Sprawdź zatem, który mit o burzy możesz od razu włożyć między bajki.
Spis treści:
 

1. Drzewo, choć chroni przed deszczem, jest najgorszym schronieniem przed burzą.

PRAWDA. Pioruny uderzają w punkty najwyżej położone w terenie. Drzewa zwykle górują nad innymi obiektami. Uciekając przed burzą, szukaj obniżeń i zagłębień terenu.

2. Na otwartym terenie burzę należy przeczekać na leżąco.

MIT. To kolejny mit o burzy, w który nadal wierzy wiele osób. Na pierwszy rzut oka stwierdzenie wydaje się całkiem sensowne. Skoro pioruny uderzają w najwyższe obiekty, to na polu, łące czy innej równinie takim obiektem będzie uciekający człowiek. Na leżąco mamy szansę niemal zrównać się z ziemią. Niestety, nie powinniśmy się także liczyć ze zjawiskiem napięcia krokowego – różnicy potencjałów elektrycznych pomiędzy dwoma punktami oddalonymi od siebie „na odległość kroku”. Gdy leżymy na ziemi, tymi punktami będzie nasza głowa i stopy. Jeśli w ziemię w pobliżu uderzy piorun, to przez nasze ciało przepłynie prąd o natężeniu równym różnicy potencjałów między głową i stopami. Uff, brzmi skomplikowanie… Jak zatem zachowywać się podczas burzy na otwartym terenie? Nie należy się kłaść, ale ukucnąć ze złączonymi stopami – w ten sposób nasze ciało będzie miało tylko jeden punkt styku z ziemią.

3. Na czas burzy należy wyłączać telefony komórkowe.

MIT. Czy podczas burzy można używać telefonu? Według obiegowych opinii komórka ściąga nie tylko sygnał GSM, ale też pioruny. Okazuje się jednak, że tak małe urządzenie nie jest w stanie ściągnąć wyładowania. Co więcej, komputer podczas burzy też tego nie zrobi.

4. Wyłączanie urządzeń podczas burzy to konieczność.

PRAWDA/MIT. Tu sprawa nie jest taka oczywista. Wyłączanie komputera podczas burzy zapobiega jego ewentualnej awarii, ale jedynie wtedy… gdy wyjmiemy wtyczkę z gniazdka! Pioruny zawsze wybierają drogę o najlepszej przewodności elektrycznej. Taką drogą są właśnie instalacje elektryczne w budynkach. Jeśli piorun uderzy w instalację naszego domu, to po przewodach dostanie się aż do gniazdka i… podłączonego do niego komputera.

Czy w czasie burzy wyłączać telewizor? Z telewizorem i innymi sprzętami postępujemy podobnie jak z komputerem. Wyłączanie urządzeń podczas burzy ma  sens tylko wtedy, gdy odłączymy je z gniazdka.

5. Burzy nie należy obserwować z okna.

PRAWDA. Dlaczego podczas burzy nie można stać przy oknie? W tym przypadku warto uruchomić wyobraźnię – co się stanie, gdy w szybę uderzy spadająca z drzewa gałąź? Nietrudno o to, gdy wieje silny wiatr.

Więcej na temat prawidłowego zachowania podczas burzy znajdziesz na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej[1] oraz Policji[2].

chmury i pioruny - Allianz ubezpieczenie mieszkania i domu

Z technicznego punktu widzenia dom można zabezpieczyć na dwa sposoby: tradycyjną instalacją odgromową lub poprzez tzw. system aktywny. Instalacja odgromowa wykorzystuje zwody poziome i pionowe, które łączą się z przewodami odprowadzającymi i uziemieniem domu. Do zwodów podłącza się wszystkie elementy z metalu, które wystają ponad dach, np. komin i antenę telewizji. Jeśli chodzi zaś o system aktywny, to ma on dużo mniejszy wpływ na estetykę budynku. Wymaga założenia tylko jednego przewodu odprowadzającego, a nie całej sieci zwodów, jak w przypadku instalacji odgromowej. Ponadto system aktywny nie wymaga rozkopów wokół budynku, co jest niezbędne do założenia instalacji tradycyjnej.

Jakie budynki muszą mieć instalację odgromową? Jeśli jesteś właścicielem małego domu jednorodzinnego, to zgodnie z prawem budowlanym nie masz obowiązku zakładania instalacji odgromowej. Nie oznacza to jednak, że Twoja posiadłość nie jest narażona na uderzenie pioruna. Największym ryzykiem obarczone są wysokie domy położone na wzniesieniach terenu. Obowiązek założenia instalacji odgromowej mają właściciele domów:

  • o powierzchni przekraczającej 500 m2 i wysokości ponad 15 m,
  • zbudowanych z łatwopalnych materiałów (tu wysokość budynku nie ma znaczenia),
  • których wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza normę (może go obliczyć fachowiec).

Najbardziej znanym narzędziem zabezpieczającym budynki przed wyładowaniami atmosferycznymi są piorunochrony. Piorunochron jest zewnętrzną częścią instalacji odgromowej, która wraz z zabezpieczeniami wewnętrznymi tworzy instalację odgromową. Jak działa piorunochron? To bardzo proste – metalowy pręt umieszczony na najwyższym punkcie dachu budynku przejmuje wyładowanie atmosferyczne i odprowadza je przewodami instalacji odgromowej prosto do ziemi.

Jeśli nie musisz i z jakichś względów nie chcesz zakładać u siebie instalacji odgromowej, możesz zainwestować w samo zabezpieczenie anteny satelitarnej. To małe urządzenie montuje się bezpośrednio przy gnieździe antenowym urządzeń, które chcesz chronić. Zabezpieczenie anteny przed piorunem jest ważne, bo antena – jako wystający, metalowy element – jest miejscem, w które pioruny uderzają dość chętnie.

Dom zabezpieczony przed skutkami uderzenia piorunów to także dom z właściwie zaprojektowaną instalacją elektryczną. Instalacja powinna być podzielona na kilka obwodów. Jeśli burza spowoduje awarię jednej(np. odpowiedzialnej za oświetlenie holu), reszta wciąż będzie działać i dostarczać prąd. Mowa tu o awariach spowodowanych np. przez silny wiatr, a nie uderzenie pioruna bezpośrednio w dom. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że piorun jest o wiele silniejszy niż typowe zabezpieczenia elektryczne w domu. Przez domową instalację elektryczną potrafi przebiec tak szybko, że bezpieczniki nie zdążą zareagować na czas.

Budując dom, warto pomyśleć także o osobnych obwodach do zasilania najważniejszych urządzeń, np. pompy centralnego ogrzewania. W domu może wówczas zabraknąć prądu, ale nie zabraknie ciepła.

Brak wymogu zabezpieczania wszystkich budynków sprawia, że większość z nas nie instaluje instalacji odgromowych. W końcu to niemały koszt i skoro nie trzeba go ponosić, to z reguły tego nie robimy. Tymczasem instalacja odgromowa znacznie zmniejsza ryzyko zniszczeń spowodowanych przez uderzenie pioruna, choć nie niweluje ryzyka całkowicie. Poza instalacją warto zadbać o ubezpieczenie domu przed skutkami burzy.

Ubezpieczenie domu w Allianz chroni Cię przed pożarem, także tym wywołanym przez uderzenie pioruna. Polisa daje ochronę również w przypadku innych zdarzeń losowych. Piorun zniszczył instalację elektryczną i sprzęty domowe podłączone do prądu? Jeśli masz ubezpieczenie, otrzymasz pieniądze, które pozwolą naprawić te zniszczenia. Boisz się zniszczeń, które może spowodować burza? Ubezpieczenie domu mieszkania zapewnia odszkodowanie w przypadku zniszczenia:

  • podstawowych elementów mieszkania i domu, a więc ścian, dachu i innych stałych części, jak framugi i drzwi wejściowe,
  • wszelkich szklanych elementów, przede wszystkim szyb okiennych,
  • wyposażenia: sprzętów AGD i RTV, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku

Ubezpieczenie mieszkania i domu daje ochronę nie tylko przed tak poważnymi skutkami burzy. Każda drobna usterka będąca jej konsekwencją może zostać pokryta z polisy ubezpieczeniowej. W jej naprawie pomoże np. specjalista w ramach Assistance w ubezpieczeniu domu i mieszkania.

Na pewno ciekawi Cię także to, czy ubezpieczenie obejmuje również inne zabudowania na terenie Twojej posesji, czyli garaż i budynki gospodarcze. Jak najbardziej! Otrzymasz zwrot kosztów nawet wtedy, gdy burza zniszczy bramę wjazdową, ogrodzenie, altankę czy ogrodowy plac zabaw Twoich dzieci. Pamiętaj tylko o ubezpieczeniu również budynków gospodarczych i budowli. A skoro jesteśmy już przy ogrodzie – ubezpieczenie ochroni także przed skutkami zniszczeń roślinności i ogródka warzywnego. 

A co jeśli dopiero budujesz dom? Wówczas także jesteś narażony na negatywne skutki burz. Na szczęście dom w budowie możesz ubezpieczyć podobnie  jak zamieszkały  budynek mieszkalny!.

Czy należy się bać burzy? Tak, jeśli w żaden sposób się przed nią nie chronisz. Ubezpieczenie nie sprawi, że burze zaczną omijać okolice Twojego domu, ale da Ci realną pomoc, gdy żywioł wyrządzi jakąś szkodę na Twojej posesji.

[1] https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/gdy_szaleje_zywiol

[2] http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/147102,Jak-sie-zachowac-w-czasie-burzy.html

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.