Podnajem mieszkania – co to jest i jakie zgody trzeba posiadać?

Dom i mieszkanie | 3 minuty
Wynajem to popularna forma zarabiania na nieruchomościach. Właściciel udostępnia lokal w zamian za czynsz. Najemca powinien korzystać z nieruchomości zgodnie z umową. Czy może się zdecydować na podnajem mieszkania osobie trzeciej? Na czym to polega?
Spis treści:
 
Masz nieruchomość na wynajem i udało Ci się zawrzeć umowę z najemcą? To powinno oznaczać, że będziesz zarabiać na lokalu. Najemcy nie muszą korzystać z mieszkania, ale są zobowiązani do płacenia wynajmującemu. Część z nich decyduje się na podnajem nieruchomości, co oznacza, że docelowo w lokum będzie mieszkać ktoś inny lub ktoś dodatkowo.

Wiesz już, co to jest podnajem mieszkania. Kiedy natomiast warto rozważyć to rozwiązanie? Przeważnie wtedy, gdy najemca:

 • nie będzie korzystać z lokalu przez pewien okres i opłaca mu się zaproponować innym wynajem krótkoterminowy – dzięki temu nie będzie ponosić kosztów najmu w danym czasie;
 • znajdzie osoby, które mogą zapłacić za najem mieszkania więcej niż on – dzięki temu on będzie się rozliczać z wynajmującym po swojej stawce i zarobi różnicę;
 • ma zbyt dużą powierzchnię do dyspozycji i chce podnająć np. jeden pokój.

Żeby mógł to zrobić, najemca musi mieć od właściciela nieruchomości pisemną zgodę na podnajem lokalu. 

Umowa najmu z możliwością podnajmu może obejmować całą nieruchomość, taką jak dom, mieszkanie lub tylko jeden pokój. W przypadku tego drugiego rozwiązania przeważnie wszyscy lokatorzy korzystają ze wspólnej łazienki i kuchni. Często na takiej zasadzie właściciele nieruchomości oferują wynajem mieszkania studentom. Zdarza się, że z jednego pokoju korzysta więcej niż jedna osoba. Dzięki temu najemcy mogą zaoszczędzić na miejscu noclegowym. 

Teoretycznie, jeśli właściciel nieruchomości wyrazi ustną zgodę na podnajem, a umowa tego nie zabrania, można podnająć mieszkanie lub lokal. W praktyce lepiej uzyskać pisemną zgodę.

Co się stanie, jeśli podnajmiesz nieruchomość, a w umowie znajduje się zapis, że nie wolno tego robić? Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie przyspieszonym –  termin wynosi jeden miesiąc[1].  Nie ma znaczenia, jaki termin wypowiedzenie obowiązuje w przypadku umowy podnajmu – to umowa najmu ma pierwszeństwo. W umowie mogą być też określone inne konsekwencje.

[1] https://umowanajmu.info/czy-najemca-moze-podnajmowac-mieszkanie-bez-zgody-wynajmujacego/

Warto zabezpieczyć swoje interesy i postanowienia uwzględnić w jednym dokumencie. Umowa podnajmu mieszkania musi zawierać niemal te same dane, co w przypadku umowy najmu. Najlepiej sporządzić ją w dwóch identycznych egzemplarzach. Na każdym powinny się znaleźć podpisy obu stron. Możesz ją zawrzeć w formie aktu notarialnego, ale nie musisz. Prosta umowa podnajmu lokalu użytkowego powinna zawierać następujące dane:

 • data i miejsce zawarcia;
 • dane stron;
 • wysokość czynszu i innych opłat;
 • opis zasad rozliczeń kosztów utrzymania lokalu;
 • opis lokalu, który stanowi przedmiot umowy;
 • wysokość kaucji zwrotnej i termin jej zapłaty;
 • warunki wypowiedzenia;
 • spis elementów wyposażenia, najlepiej z ich zdjęciami;
 • ewentualne zgody i zakazy, np. ustalenia, czy lokator może palić papierosy w lokalu albo trzymać zwierzęta.
Każda nieruchomość może stracić na wartości w wyniku szkód. Dlatego, jeśli jesteś właścicielem, przyda Ci się ubezpieczenie mieszkania pod wynajem[LJ(P1] [KN(APS2] , czyli po prostu ubezpieczenie mieszkania, dzięki któremu unikniesz kosztów w razie pożaru, zalania, kradzieży czy dewastacji. U nas możesz wybrać jeden z pakietów – Komfort, Plus lub Max. W każdym z nich oczywiście zyskasz ochronę na wypadek ryzyk, których wystąpienie jest najbardziej dotkliwe w skutkach. Według raportu, jaki przygotowała w 2021 r. Polska Izba Ubezpieczeń, Polacy najbardziej obawiają się pożaru w domu lub mieszkaniu (66%), a 32% uważa, że może u nich dojść do takiego zdarzenia[1]. Warto mieć oczywiście bardziej kompleksową ochronę i pomoc assistance, z której można skorzystać, gdy dojdzie do trudnej sytuacji. Dobrze, jeśli ubezpieczenie mieszkania pod wynajem[LJ(P3]  zawiera w swoim zakresie ryzyko kradzieży z włamaniem i dewastację. Nasze ubezpieczenie Mój Dom ma te ryzyka w pakiecie Max. Koszt ochrony wyliczysz na naszej stronie. Cena zależy od wielu czynników.
[1] https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Mapa-ryzyka-Polakow-2021.07.12.pdf

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.