Ubezpieczenie mieszkania na wynajem – wszystko, co musisz wiedzieć

Dom i mieszkanie | 4 minuty

Wynajem domów i mieszkań stał się niezwykle popularną formą inwestowania. Jeśli również rozważasz taką ewentualność, koniecznie zadbaj o ubezpieczenie mieszkania na wynajem. Dzięki temu będziesz mógł spać spokojnie, bez obaw o straty wyrządzone przez najemców. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę, dokonując zakupu polisy.

Ubezpieczenie mieszkania wynajmowanego jest równie ważne, jak ubezpieczenie domu czy mieszkania, w którym mieszkasz – to przecież Twoja własność, Twoje cztery kąty i zarazem Twoje pieniądze. Dokonując więc zakupu polisy, warto kierować się jak najszerszym zakresem ubezpieczenia.

Spis treści:
 

Mieszkanie nigdy nie powinno stać nieubezpieczone – niezależnie od tego, czy jest ono zamieszkiwane przez Ciebie, Twoich bliskich, najemców czy też gdy stoi puste. Zdarzeń, jakie mogą wystąpić w wynajmowanym mieszkaniu, jest wiele – zalania, pożar czy kradzież z włamaniem - to tylko niektóre z nich. Mogą wystąpić w wyniku umyślnego lub nieumyślnego działania najemców, ale też osób trzecich czy różnych innych okoliczności. Lokalizacja mieszkania, jego wiek czy standard w przypadku zakupu polisy nie odgrywają znaczącej roli, ponieważ w każdym miejscu mogą wydarzyć się niepożądane sytuacje, w wyniku których ulegnie zniszczeniu nieruchomość.

Polisa Mój Dom obejmuje także ubezpieczenie mieszkania pod wynajem i w zależności od wybranego przez Ciebie wariantu, obejmuje ochroną na wypadek zalania, przepięcia i innych zdarzeń losowych, a także kradzieży z włamaniem czy stłuczeń elementów szklanych. Jeśli więc przydarzy się sytuacja, że wynajmowane mieszkanie zostanie zalane przez sąsiada, najemca zbije szybę albo złodziej włamie się i ukradnie telewizor – nie będziesz stratny. Wypłacimy Ci w ramach polisy odpowiednie odszkodowanie na naprawę szkód czy zakup utraconych przedmiotów.

"Wybierając ubezpieczenie mieszkania wynajmowanego, warto wziąć pod uwagę możliwe scenariusze i okoliczności, które mogą spotkać Twoją nieruchomość. "

Wybierając ubezpieczenie mieszkania wynajmowanego, warto wziąć pod uwagę możliwe scenariusze i okoliczności, które mogą spotkać Twoje mieszkanie. Zalanie, pożar, przepięcie to częste zdarzenia, które stanowią podstawę polis ubezpieczeniowych. Warto jednak pójść krok dalej. A co, jeśli mieszkanie padnie łupem rabusiów? Albo, jeśli nieuważny najemca stłucze szybę lub szklany stolik i nie będzie chciał za niego zapłacić? Wówczas niezwykle korzystnym rozwiązaniem jest rozszerzenie polisy mieszkaniowej o takie właśnie okoliczności. Składka miesięczna wzrośnie nieznacznie, a Ty będziesz cieszyć się spokojem o swoją nieruchomość, sprzęty czy szklane elementy.

Pamiętaj również, że w Allianz możesz ubezpieczyć swój domek letniskowy – zarówno ten na Twój wyłączny użytek, jak i ten, który oferujesz pod wynajem. Ubezpieczymy go od zdarzeń losowych takich jak pożar, wybuch, silny wiatr czy zalanie, ale też obejmiemy ochroną elementy ruchome na wypadek kradzieży z włamaniem i rozboju. 

Ubezpieczenie mieszkania pod wynajem to odpowiedzialny krok w stronę skutecznej inwestycji. Nie narażaj się na straty i zabezpiecz się od wszelkich okoliczności, jakie mogą przydarzyć się w wynajmowanym przez Ciebie lokalu lub domu.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.