ubezpieczenie psa lub kota w ramach ubezpieczenia mieszkania

Ubezpieczenie psa lub kota w ramach ubezpieczenia mieszkania

Dom i mieszkanie | 3 minuty
Coraz więcej osób decyduje się na ubezpieczenie zwierząt domowych. Pies czy kot to jeden z naszych domowników, kompan, członek rodziny oraz najlepszy przyjaciel. Ubezpieczamy siebie, swoje dzieci i dom, to zupełnie naturalne, że chcemy zainwestować również w ochronę pupila. Dlaczego warto to zrobić? W jakich sytuacjach ubezpieczenie psa lub kota może okazać się przydatne?
Spis treści:

Wiele osób nadal zastanawia się, czy można ubezpieczyć psa lub kota. Ubezpieczenie dla zwierząt to stosunkowo nowa usługa na rynku, zwłaszcza w porównaniu do polis na życie, mieszkaniowych czy samochodowych.

Czy ubezpieczenie dla zwierząt to osobny produkt? Zazwyczaj stanowi ono część ubezpieczenia domu lub mieszkania. Poniżej znajdziesz informację, jak je wykupić.

W Allianz możesz wykupić ubezpieczenie psa i kota w ramach polisy mieszkaniowej. Jeśli zawrzesz polisę Mój Dom, ubezpieczenie kota lub psa otrzymasz w cenie.

Opieka nad psem lub kotem to wielka radość, ale i odpowiedzialność, także finansowa.

W ramach ubezpieczenia Mój Dom we wszystkich pakietach ochrony, a więc Komfort, Plus i Max zapewniamy Assistance, OC w życiu prywatnym oraz pomoc po szkodzie. W przypadku Assistance, jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż 2 dni i uzyskał ze szpitala zawiadomienie o przewidywanym czasu hospitalizacji, zapewniamy jedno z następujących świadczeń:

  • opiekę nad psami i kotami ­– zorganizujemy i pokryjemy koszty opieki nad zwierzętami w domu ubezpieczonego, maksymalnie do 3 dni. Nadzór polega na karmieniu, wyprowadzaniu na spacer oraz utrzymaniu higieny psów i kotów;
  • transport psów i kotów – przewieziemy zwierzęta do wskazanej osoby lub do schroniska. 

W życiu bywa różnie i nawet psu o łagodnym charakterze mogą zdarzyć się nieprzewidywalne zachowania. Jako właściciel bierzesz odpowiedzialność nie tylko za zdrowie zwierzęcia, lecz także za bezpieczeństwo osób, które mają z nim styczność.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje również sytuację pogryzienia przez psa. W Allianz OC jest dostępne w każdym pakiecie ochrony. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.