Kaucja za mieszkanie z wynajmu – czym jest i kiedy można ubiegać się o jej zwrot?

Dom i mieszkanie | 3 minuty
Według danych CBRE w 2021 roku około 4% Polaków wynajmowało mieszkanie lub dom. To zdecydowanie poniżej średniej w Unii Europejskiej, gdzie aż 31% korzysta na takiej zasadzie z nieruchomości[1]. Dla właścicieli lokal to sposób na zarobek. Masz mieszkanie i chcesz je wynajmować? Dowiedz się, jakie znaczenie ma kaucja zwrotna, ile może wynosić i dlaczego warto jej wymagać od najemców.
Spis treści:
 

Żeby przygotować nieruchomość dla najemcy, musisz ją wyposażyć. Możesz proponować puste mieszkanie, ale wtedy będzie trudniej ze znalezieniem zainteresowanego. Zainwestuj więc w meble, sprzęty i dodatki.

Nigdy nie wiesz, na jakiego najemcę trafisz. Może się zdarzyć, że nie będzie szanować wyposażenia mieszkania i pozostawi po sobie wiele zniszczeń. Odpowiedzią na takie właśnie przypadki jest kaucja za mieszkanie. Jak to działa? Jako właściciel nieruchomości pobierasz pewną kwotę od najemcy i jeśli lokator wyrządzi szkody, możesz pokryć koszt naprawy z tych pobranych wcześniej pieniędzy. W przypadku gdy po okresie najmu nie ma takiej potrzeby, zwracasz te środki najemcy.

Ile wynosi kaucja za wynajem mieszkania? Przeważnie kaucja stanowi równowartość czynszu za okres od miesiąca do trzech. Nie może wynosić więcej niż czynsz za rok[LJ(P1] . Jeśli chcesz znaleźć najemcę, nie ustalaj tak wysokiej kaucji.

Właściciele nieruchomości decydują się na wynajem krótkoterminowy lub długoterminowy. W tym pierwszym przypadku mieszkanie oferuje się na doby. Ta forma cieszy się zainteresowaniem turystów, którzy przyjeżdżają do danego miasta na weekend lub kilka dni. W takim przypadku kaucja wynosi przeważnie do kilkuset złotych, ale wielu właścicieli nieruchomości w ogóle jej nie pobiera.

Jeśli najemca nie spowoduje uszkodzeń, które wymagają naprawy, a stan wyposażenia nie zmienił się, to właściciel mieszkania powinien oddać pobraną wcześniej kwotę. Strony umowy mogą też ustalić, że wynajmujący nie zwróci kaucji, tylko pokryje z niej czynsz za ostatni miesiąc najmu. Uwaga: z tych środków można naprawić wyłącznie uszkodzenia, które nie wynikają z normalnego użytkowania. 

Właściciel lokalu ma określony czas na oddanie pieniędzy najemcy. Zwrot kaucji za wynajem mieszkania powinien nastąpić w 30 dni od momentu opuszczenia nieruchomości przez osobę, która z niej korzystała. Czy zawsze wygląda to tak samo? Co się dzieje, jeśli właściciel nie chce oddać kaucji bez uzasadnienia?

Jeśli jesteś najemcą, który znalazł się w takiej sytuacji, wyślij do wynajmującego wezwanie do zapłaty – najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Co powinno zawierać takie pismo? Nie musisz sięgać po określony wzór wezwania do zwrotu kaucji. W dokumencie uwzględnij:

  • dane stron umowy,
  • informację, kiedy minął termin wypłaty należnej kwoty,
  • numer rachunku bankowego, na który mają trafić środki.

Powołaj się na art. 6 pkt 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w którym został określony wspomniany termin 30 dni. Podaj również, ile czasu dajesz wynajmującemu na zwrot pieniędzy. Jeśli nie dojdziesz z nim do porozumienia, pozostaje Ci pozew sądowy.

Co się dzieje z kaucją w przypadku zerwania umowy najmu na czas określony? W takim przypadku obowiązują zasady ustawowe. Pamiętaj, że takiej umowy nie możesz wypowiedzieć w innych przypadkach niż wymienione w jej treści. Rezygnacja z wynajmu mieszkania wiąże się ze zwrotem kaucji, ale właściciel nieruchomości może domagać się zapłaty kary, jeśli wypowiedzeniem nie ma podstaw. Do rozwiązania umowy bez takich kosztów może dojść wyłącznie w przypadku porozumienia stron. 

Nie zawsze kwota, którą pobrał wynajmujący jako kaucję, wróci do najemcy. Nie dojdzie do tego, jeśli strony umowy uzgodnią, że te środki zostaną przeznaczone na pokrycie ostatniego czynszu. Czy są jeszcze inne sytuacje, kiedy kaucja nie podlega zwrotowi? Oczywiście wtedy, gdy najemca wyrządzi szkody w lokalu. Z tych środków można też pokryć zaległości w opłatach licznikowych czy rachunkach za internet lub telewizję bądź odkupić zniszczony sprzęt. 

Najemca nie otrzyma całej kwoty, którą przekazał właścicielowi mieszkania, jeśli stan nieruchomości i jej wyposażenia odbiega od tego, jaki był w momencie wprowadzenia się.

Co wynajmujący może naprawić z kaucji ze względu na zniszczenia? Z kaucji można naprawić jedynie uszkodzenia, które nie wynikają z normalnego użytkowania. Właściciel nieruchomości nie może przeznaczyć tych pieniędzy np. na odświeżenie ścian. Ma jednak prawo wydać je na naprawę zarwanej kanapy czy wymianę pękniętego lustra. Zatem kaucja za mieszkanie pokryje zniszczenia, ale nie efekty zużycia, które są następstwem korzystania z lokalu zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. To naturalne, że z czasem zmienia się kolor ścian. 

Właściciel nieruchomości powinien posiadać polisę. Zabezpieczy go ona przed kosztami szkód, do których może dojść w lokalu. Takie ubezpieczenie mieszkania pod wynajem powinno mieć jak najszerszy zakres. Czy najemca również może wykupić ochronę? Warto, żeby zdecydował się na OC najemcy. To ubezpieczenie chroni korzystającego z nieruchomości przed kosztami szkód, które uwzględnia polisa.

Co, jeśli kaucja nie pokrywa wszystkich wydatków potrzebnych do naprawy zniszczeń? W takim przypadku, jako wynajmujący, możesz domagać się zapłaty odpowiedniej kwoty od najemcy. Bywa, że w spornych przypadkach dochodzi do rozprawy sądowej, która może trwać nawet lata. 

 

Skorzystaj z naszej oferty i kup ubezpieczenie mieszkania pod wynajem. Do wyboru masz 3 pakiety. Najszerszy Max – obejmuje m.in. ryzyka kradzieżowe. Wybierz najbardziej rozbudowaną ochronę, aby uniknąć kosztów różnych zdarzeń. Nie ma znaczenia, czy oferujesz wynajem mieszkania studentom, rodzinie z dzieckiem, seniorom czy pracownikom jakiejś firmy. Ryzyko szkód występuje zawsze, a dzięki polisie możesz uniknąć płacenia za nie z własnych środków. 
[1]https://regiodom.pl/wynajem-mieszkania-zyskuje-na-popularnosci-wsrod-polakow-tak-twierdza-min-deweloperzy-i-fundusze-inwestycyjne-ale-jak-jest/ar/c9-16333025

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.