Wynajem mieszkania studentom – jak się do tego przygotować?

Dom i mieszkanie | 4 minuty
W Polsce jest zbyt mało miejsc w akademikach, aby mogli z nich korzystać wszyscy zainteresowani. Część żaków w ogóle nie bierze pod uwagę mieszkania w domu studenckim – szukają najczęściej lokali na wynajem, które znajdują się w pobliżu uczelni. Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości w takiej lokalizacji, to weź pod uwagę zarabianie na jej udostępnieniu zainteresowanym. O czym powinieneś pamiętać, jeśli chcesz zaoferować wynajem mieszkania dla studentów? Jak się do tego przygotować?
Spis treści:
 

W Polsce, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na uczelniach wyższych uczyło się według stanu na koniec 2020 roku 1,22 mln żaków. Liczba miejsc w domach studenckich nie daje możliwości zapewnienia zakwaterowania każdemu, kto jest zainteresowany zamieszkaniem w akademiku. Dużą zaletą takich miejsc jest stosunkowo niski miesięczny czynsz, a także najczęściej – bliskość uczelni. Część studentów decyduje się na szukanie mieszkania lub pokoju na wynajem. Rok akademicki 2020/2021 był specyficzny dla tego rynku ze względu na pandemię, zatem przyjrzyjmy się, jak wyglądał on w semestrze wcześniejszym.

Z raportu AMRON wynika, że:

  • 52 proc. studentów mieszka w czasie studiów w wynajmowanym mieszkaniu;
  • 14 proc. w akademiku;
  • 7 proc. ma własną nieruchomość i nie płaci za wynajem;
  • 27 proc. mieszka u rodziny i znajomych.

Wynajem mieszkań dla studentów może być opłacalnym biznesem. O czym powinieneś pamiętać, jeśli oferujesz lokal dla takich klientów? Przede wszystkim szukają oni nieruchomości znajdujących się w pobliżu uczelni. Im solidniej będą wyposażone, tym lepiej, gdyż nie każdemu będzie na rękę zakup lodówki, pralki, piekarnika i mebli. Najlepiej, aby lokal zapewniał wszystkie niezbędne rozwiązania. Mieszkanie wynajmowane dla studentów powinno zapewniać również dostęp do szybkiego internetu. Im lepiej wyposażysz lokal, tym większa szansa na to, że szybko znajdziesz klienta. Niezbędne rozwiązania w pokoju studenta to choćby biurko, szafa, regał czy lampka.

Weź pod uwagę zakup kilkupokojowego mieszkania – wtedy możesz jednocześnie wynajmować pokoje kilku osobom i tym samym zwiększyć przychód. W takim przypadku musisz jednak odpowiednio wyposażyć każde z pomieszczeń, a także oddać do dyspozycji dużą kuchnię.

Warunki korzystania z lokalu powinny się znaleźć w umowie. Najlepiej swoje interesy  będziesz chronić wtedy, gdy zdecydujesz się na najem okazjonalny. Jest on jednak dostępny wyłącznie dla nieprowadzących działalności gospodarczej polegającej na wynajmie lokali. Ważnym elementem takiej umowy jest dodanie do niej aktu notarialnego w postaci oświadczenia osób, które będą najemcami, że dobrowolnie poddadzą się egzekucji, opróżnią lokal i go wydadzą. Muszą wskazać lokal, w którym wtedy zamieszkają i uzyskać potwierdzenie od właściciela nieruchomości, że ich przyjmie. To zabezpieczenie dla Ciebie przed sytuacją, w której najemca nie tylko nie będzie płacić, ale również nie będzie chciał opuścić lokalu. Pamiętaj jednak, że nie każdy żak się zdecyduje na taką formę, więc szukanie klienta może wtedy trwać dłużej.

Niezbędnym elementem w umowie jest protokół zdawczo-odbiorczy. Należy w nim wymienić wszystkie elementy wyposażenia lokalu, opisać ich stan, a najlepiej zrobić im zdjęcia. Następna kwestia to kaucja zwrotna, która jest dla Ciebie kolejnym zabezpieczeniem na wypadek, gdyby korzystający z nieruchomości np. uszkodził wyposażenie. Najczęściej wynosi ona równowartość 1-2 czynszów. Maksymalnie może to być przy standardowej umowie dwunastokrotność tej kwoty, ale na takie warunki raczej żaden student nie przystanie.

W dokumencie musi się obowiązkowo pojawić wysokość czynszu, a także informacje o tym, z czego może korzystać najemca, co pozostaje do jego dyspozycji. Ustal, na jakiej zasadzie mają być rozliczane media – będą za nie płacić najemcy i następnie przesyłać Ci potwierdzenie płatności, czy sam chcesz je regulować. Określ również zasady ewentualnego sprawdzania stanu lokalu oraz czas trwania umowy.

Zdecydowałeś się na zaoferowanie Twojego lokalu studentom? Zarówno wynajem mieszkania studentom, jak i komukolwiek innemu, wiąże się z ryzykiem szkód, do których może dojść w związku z użytkowaniem lokalu. Jeśli chcesz się zabezpieczyć przed kosztami, które mogą się pojawić, to wykup ubezpieczenie nieruchomości. Jeśli zdecydujesz się na taką ochronę w Allianz, to dzięki OC Najemcy otrzymasz wypłatę odszkodowania z polisy, jeśli najemca np. wywoła pożar czy też zaleje mieszkanie sąsiada.
Podstawowym elementem ubezpieczenia będzie ubezpieczenie od pożaru i zdarzeń losowych, które obejmuje m.in. mury i elementy stałe, a także wyposażenie wynajmowanego lokalu, np. meble, sprzęt RTV/AGD. Więcej o ubezpieczeniu Mój Dom: www.allianz.pl/dom-i-mieszkanie. Warto wiedzieć, że umowa najmu ze studentami może zawierać zapis, z którego wynika, że koszt ubezpieczenia ponosi korzystający z lokalu.

Źródła:

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/8/7/1/szkolnictwo_wyzsze_w_roku_akademickim_2020-2021.pdf

https://www.amron.pl/download_report_pl.php?id=1f5iyXhL5J0QUN4iCkFujvzkCbtcuaDTSFk4QtERIcyuu514Jk86QbJS7Oq%2B19OejdjRFr02jidnMwQyC1LXOA%3D%3D

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.