Jak odpowietrzyć stary i nowy grzejnik
w bloku?

Dom i mieszkanie | 3 minuty
Twój kaloryfer daje bardzo mało ciepła albo wcale nie grzeje? Prawdopodobnie musisz go odpowietrzyć. Nie musisz od razu wzywać specjalisty – przeważnie poradzisz sobie z tym problemem bez jego pomocy. Dowiedz się, jak to zrobić. Jak odpowietrzyć stary lub nowy grzejnik?
Spis treści:
 
O zapowietrzeniu świadczy kilka charakterystycznych oznak. Aby to zweryfikować, włącz kaloryfer i dotknij go po kilku minutach. Jeśli powierzchnia – lub jej część – jest  zimna, to grzejnik może być zapowietrzony. Kaloryfer często wydaje wtedy również nietypowe odgłosy – świszczy lub szumi. 
Najlepiej przynajmniej raz w roku przed sezonem grzewczym. Jeśli kaloryfer zapowietrzy się zimą, to trzeba go ponownie odpowietrzyć, żeby mógł Ci efektywnie służyć.

W przypadku nieruchomości, która stanowi współwłasność, każdy z posiadaczy ma prawo do ubezpieczenia swoich udziałów. Tym samym suma ubezpieczenia dla współwłaściciela powinna być proporcjonalna do wartości jego części praw. Może być też tak, że cała nieruchomość zostanie ubezpieczona tylko przez jednego ze współwłaścicieli. Na jakich zasadach obowiązuje polisa po zniesieniu współwłasności? To zależy od danego przypadku.

Co się dzieje z ubezpieczeniem mieszkania w sytuacji, gdy zostanie zniesiona współwłasność, a poszczególni współwłaściciele zawarli umowę jedynie dla części nieruchomości, do których mieli prawo? Ochrona może być aktywna nadal lub zostać automatycznie zakończona. Najlepiej, jeśli w takim przypadku złożysz wniosek do towarzystwa z prośbą o przedstawienie możliwych rozwiązań. Przeanalizuj, które z nich będzie bardziej opłacalne. Być może warto doczekać do końca trwania  polisy, a następnie zawrzeć nową, obejmującą całą nieruchomość – o ile towarzystwo zgodzi się na taką propozycję.

Chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia lub zmienić ofertę, z której korzystasz? Wybierz polisę z wysoką sumą gwarancyjną i szerokim zakresem ryzyk. Sprawdź naszą ofertę: https://www.allianz.pl/dla-ciebie/dom-i-mieszkanie/

 

Zapowietrzenie to zator spowodowany przez powietrze nagromadzone wewnątrz grzejnika. To on powoduje, że kaloryfera nie może wypełnić woda niezbędna do tego, by pojawiło się ciepło. Zapowietrzenie nie musi wynikać z Twojego błędu. Przeważnie powietrze trafia do grzejnika wraz ze wpuszczaną do środka cieczą.

Twoje kaloryfery mogą być wyposażone w najlepsze systemy automatycznego odpowietrzania, a i tak nie unikniesz tego problemu. Zdarza się, że do zapowietrzenia dochodzi w wyniku nieszczelności instalacji. W takim przypadku musisz wezwać hydraulika.

Dlaczego odpowietrzanie grzejnika w bloku należy do niezbędnych zadań właściciela nieruchomości? Oczywiście, aby uzyskać komfort cieplny. Inaczej powietrze będzie wędrować do górnej części kaloryfera i zaburzy cyrkulację gorącej wody. Jeśli pozbędziesz się powietrza, wtedy grzejnik odzyska pełną moc cieplną.

Może się zdarzyć, że odpowietrzenie nie przyniesie efektów. Wtedy prawdopodobnie masz uszkodzony kaloryfer. Bywa, że w takich sytuacjach dochodzi do wycieku i np. zalania podłogi. W tym przypadku pomocne może okazać się ubezpieczenie mieszkania, dzięki któremu otrzymasz zarówno pomoc fachowców w razie awarii, jak i środki na pokrycie szkód. 

Zapowietrzenie to zator spowodowany przez powietrze nagromadzone wewnątrz grzejnika. To on powoduje, że kaloryfera nie może wypełnić woda niezbędna do tego, by pojawiło się ciepło. Zapowietrzenie nie musi wynikać z Twojego błędu. Przeważnie powietrze trafia do grzejnika wraz ze wpuszczaną do środka cieczą.

Twoje kaloryfery mogą być wyposażone w najlepsze systemy automatycznego odpowietrzania, a i tak nie unikniesz tego problemu. Zdarza się, że do zapowietrzenia dochodzi w wyniku nieszczelności instalacji. W takim przypadku musisz wezwać hydraulika.

Dlaczego odpowietrzanie grzejnika w bloku należy do niezbędnych zadań właściciela nieruchomości? Oczywiście, aby uzyskać komfort cieplny. Inaczej powietrze będzie wędrować do górnej części kaloryfera i zaburzy cyrkulację gorącej wody. Jeśli pozbędziesz się powietrza, wtedy grzejnik odzyska pełną moc cieplną.

Może się zdarzyć, że odpowietrzenie nie przyniesie efektów. Wtedy prawdopodobnie masz uszkodzony kaloryfer. Bywa, że w takich sytuacjach dochodzi do wycieku i np. zalania podłogi. W tym przypadku pomocne może okazać się ubezpieczenie mieszkania, dzięki któremu otrzymasz zarówno pomoc fachowców w razie awarii, jak i środki na pokrycie szkód. 

Przygotuj ścierkę, dużą miskę i klucz francuski. Przekręć zawór termostatu na zero, aby odciąć dopływ wody. Znajdź na kaloryferze śrubę – powinna się znajdować między zaworem termostatu a wlotem wody. Miskę ustaw pod śrubą – odkręć tę, która znajduje się przy pierwszym żeberku, przeważnie znajdziesz ją zaraz za regulatorem.

Jeżeli będziesz robić to powoli, powinien pojawić się charakterystyczny syk, a po tym zacznie lecieć woda. Kiedy do tego dojdzie, to oznacza, że udało Ci się odpowietrzyć kaloryfer. Teraz dokręć śrubę odpowietrzającą i odkręć regulator, aby woda mogła się rozprowadzić po grzejniku. 

Przygotuj ścierkę, dużą miskę i klucz francuski. Przekręć zawór termostatu na zero, aby odciąć dopływ wody. Znajdź na kaloryferze śrubę – powinna się znajdować między zaworem termostatu a wlotem wody. Miskę ustaw pod śrubą – odkręć tę, która znajduje się przy pierwszym żeberku, przeważnie znajdziesz ją zaraz za regulatorem.

Jeżeli będziesz robić to powoli, powinien pojawić się charakterystyczny syk, a po tym zacznie lecieć woda. Kiedy do tego dojdzie, to oznacza, że udało Ci się odpowietrzyć kaloryfer. Teraz dokręć śrubę odpowietrzającą i odkręć regulator, aby woda mogła się rozprowadzić po grzejniku. 

Przygotuj ścierkę, dużą miskę i klucz francuski. Przekręć zawór termostatu na zero, aby odciąć dopływ wody. Znajdź na kaloryferze śrubę – powinna się znajdować między zaworem termostatu a wlotem wody. Miskę ustaw pod śrubą – odkręć tę, która znajduje się przy pierwszym żeberku, przeważnie znajdziesz ją zaraz za regulatorem.

Jeżeli będziesz robić to powoli, powinien pojawić się charakterystyczny syk, a po tym zacznie lecieć woda. Kiedy do tego dojdzie, to oznacza, że udało Ci się odpowietrzyć kaloryfer. Teraz dokręć śrubę odpowietrzającą i odkręć regulator, aby woda mogła się rozprowadzić po grzejniku. 

Niedostateczne uwalnianie ciepła to jeden ze skutków. Co gorsze, z czasem może dojść do korozji, a w skrajnych przypadkach nawet awarii i zalania mieszkania. Dlatego pamiętaj o regularnym odpowietrzaniu grzejnika.

Dodatkowo zainwestuj w dobrą polisę mieszkaniową, dzięki której otrzymasz pomoc w razie zalania oraz innych sytuacji losowych.  

Czy w tym przypadku piętro ma znaczenie? Ryzyko awarii grzejnika i zalania występuje na każdym poziomie budynku. Ubezpieczenie mieszkania na parterze i ostatnim piętrze wcale nie muszą więc różnić się zakresem. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.