Ubezpieczenie mieszkania od zalania

Zalanie mieszkania należy do najczęściej zgłaszanych ubezpieczycielom zdarzeń. Ubezpiecz swoją nieruchomość na wypadek zalania i zapewnij sobie wsparcie finansowe w razie wystąpienia szkody. 
Wsparcie finansowe 
W razie zalania jako ubezpieczyciel przejmiemy na siebie odpowiedzialność finansową, a Ty nie nadwyrężysz własnego budżetu.
Szybka likwidacja szkód
Zalana nieruchomość może nie nadawać się do użytkowania. Dzięki środkom pieniężnym z polisy szybciej usuniesz szkody i wrócisz do normalnego życia.
Ochrona na wypadek zalania przez osoby trzecie
Sąsiad zalał Ci mieszkanie? Gdyby okazało się, że nie był ubezpieczony, odszkodowanie wypłaci Ci Allianz. 
W Allianz otrzymasz ochronę na wypadek zalania w cenie ubezpieczenia Mój Dom w pakietach PLUS i MAX.  
Zakres ubezpieczenia mieszkania od zalania obejmuje szkody spowodowane nagłym wyciekiem pary, wody lub innej cieczy, które powstały na skutek np. awarii instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej.

W Allianz zgłoszenie szkody jest bardzo proste.
Możesz poinformować nas o zdarzeniu poprzez formularz na stronie lub telefonicznie pod numerem +48 224 224 224.

Szkodę możesz zgłosić również pocztą elektroniczną na adres: odszkodowania@allianz.pl lub pocztą tradycyjną:

TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Inflancka 4B 
00-189 Warszawa

W odpowiedzi otrzymasz od nas informację zwrotną, jakie dokumenty lub dodatkowe dane należy dostarczyć.
Następnie wyceniamy szkodę i przedstawiamy szybką propozycję rozliczenia.

Jeśli chcesz zgłosić szkodę z polisy sprawcy ubezpieczonego w Allianz

Jeśli chcesz zgłosić szkodę, którą wyrządziła osoba ubezpieczona w Allianz - zadzwoń do nas. Konsultant zapyta Cię o szczegóły i przyjmie zgłoszenie. Zadzwoń +48 224 224 224

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00

  • Wysokość odszkodowania zależy głównie od skali zniszczeń, a także od sumy ubezpieczenia. 
  • Ostateczną wartość poznasz po wykonaniu wyceny szkód i potwierdzeniu zakresu ochrony przez naszych likwidatorów. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.