Ubezpieczenie od przepięcia

Wypłacimy Ci odszkodowanie, kiedy np. z powodu wyładowania atmosferycznego Twój sprzęt ulegnie uszkodzeniu. 
Rekompensata za powstałe straty 
Przepięcie może doprowadzić do uszkodzenia wszystkich urządzeń zasilanych prądem: m.in. komputera, telewizora, lodówki, pralki, czy zmywarki. Dzięki ubezpieczeniu unikniesz poważnych strat finansowych.
Wsparcie także w razie uderzenia pioruna
Otrzymasz odszkodowanie bez względu na to, czy do szkody  doszło przez błąd dostawcy energii, czy w wyniku uderzenia pioruna. 
Szybka likwidacja szkody
Procedura likwidacji szkody u ubezpieczyciela może być  mniej skomplikowana niż w przypadku, gdy o odszkodowanie ubiegasz się u dostawcy energii.
Ubezpieczenie od przepięcia otrzymasz w pakiecie Max  w ramach ubezpieczenia Mój Dom. Decydując się na maksymalną ochronę nieruchomości, możesz liczyć na odszkodowanie również za straty wynikające ze skoków napięcia sieci elektrycznej.

W pierwszej kolejności należy poinformować nas o zdarzeniu.

Można wypełnić formularz na stronie lub zadzwonić pod numer +48 224 224 224. Zgłoszenia szkody można dokonać również pocztą elektroniczną na adres: odszkodowania@allianz.pl lub pocztą tradycyjną:
TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

Po otrzymaniu zgłoszenia możemy poprosić o dodatkowe informacje dotyczące zdarzenia. Następnie nasi likwidatorzy wycenią szkodę, po czym przedstawiamy szybką propozycję rozliczenia.

Jeśli chcesz zgłosić szkodę z polisy sprawcy ubezpieczonego w Allianz

Jeśli chcesz zgłosić szkodę, którą wyrządziła osoba ubezpieczona w Allianz - zadzwoń do nas. Konsultant zapyta Cię o szczegóły i przyjmie zgłoszenie. Zadzwoń +48 224 224 224

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.