Home assistance

Assistance domowy pozwoli Ci uniknąć dodatkowych wydatków w sytuacjach, gdy potrzebna będzie pomoc fachowca jak hydraulik, ślusarz czy elektryk. 
Brak wydatków w związku z awarią
Zorganizujemy i pokryjemy koszty pomocy fachowców (np. hydraulika, elektryka, ślusarza), w nagłych sytuacjach lub w razie awarii.
Awaria może przydarzyć się wiele razy w ciągu roku. Pomożemy Ci za każdym razem z zachowaniem limitu 6 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Naprawa
sprzętu
Pokryjemy koszty naprawy Twojego sprzętu RTV i AGD do 7 lat po zakupie
Pakiet usług w cenie polisy mieszkaniowej
W Allianz z usług home assistance możesz korzystać bezpłatnie w ramach ubezpieczenia Mój Dom. 
W Allianz home assistance otrzymasz w ramach polisy mieszkaniowej Mój Dom. Niezależnie od wybranego pakietu zakres ubezpieczenia obejmuje usługi assistance.
W ramach assistance domowego możesz zamówić wizytę m.in. hydraulika, elektryka, szklarza i ślusarza, a także usługę dezynsekcji i deratyzacji. Szczegółowy zakres ochrony znajdziesz jak zwykle w OWU. 
Home assistance nie działa dla: domu letniskowego, budynku lub lokalu oraz domu lub mieszkania w budowie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.