Ubezpieczenie domu i mieszkania od kradzieży z włamaniem

Zapewnij sobie wsparcie finansowe na wypadek, gdyby mienie w Twoim domu lub mieszkaniu wpadło w niepowołane ręce.
Zabezpieczenie finansowe na wypadek kradzieży z włamaniem
W mieszkaniach często trzymamy drogocenne sprzęty, meble i rzeczy osobiste. Zapewnij sobie odszkodowanie w razie, gdyby padły łupem złodzieja. 
Szybki proces likwidacji szkody majątkowej
Po otrzymaniu zgłoszenia o kradzieży przedstawimy Ci szybką i rzetelną propozycję rozliczenia. 
Wysokie sumy ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką wypłacimy w sytuacjach określonych w umowie. Skorzystaj z kalkulatora, aby sprawdzić, ile możesz zyskać.
W Allianz otrzymasz ubezpieczenie od kradzieży w pakiecie MAX w ramach polisy mieszkaniowej Twój Dom
Rower przechowywany w pomieszczeniu gospodarczym domu jednorodzinnego jest objęty ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem (przy założeniu minimalnych zabezpieczeń), natomiast rower przechowywany w altance przy domu już nie. Szczegółowy zakres ochrony można znaleźć w OWU. 
  • Tak, w tej sytuacji istnieje możliwość wykorzystania obu sum ubezpieczenia. Natomiast w pierwszej kolejności będzie wykorzystana suma ubezpieczenia zadeklarowana dla kradzieży z włamaniem, ponieważ była to główna przyczyna szkody. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.