OC w życiu prywatnym

Obejmujemy ochroną odpowiedzialność cywilną Twoją i Twoich bliskich za szkody wyrządzone innym osobom.
Zabezpieczenie przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym osobom
Zalanie sąsiada? Potrącenie pieszego podczas jazdy na rowerze? W tych i innych sytuacjach weźmiemy na siebie odpowiedzialność finansową za zdarzenie i wypłacimy odszkodowanie. 
Ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
Ubezpieczenie działa każdorazowo, gdy Ty lub Twoi domownicy przez przypadek wyrządzicie szkodę osobie trzeciej, a także w sytuacji, gdy Twój pies kogoś pogryzie.
Wsparcie także poza domem i na wakacjach
Ochrona obowiązuje również wtedy, gdy np. Twoje dziecko uszkodzi wyposażenie w hotelu lub gdy podczas jazdy na nartach wjedziesz w kogoś na stoku. 
W Allianz gwarantujemy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w każdej umowie ubezpieczenia Mój Dom. 
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące z Ubezpieczonym i prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe. 
Ubezpieczenie w zakresie czynności życia prywatnego obowiązuje wszędzie – w domu i na wakacjach – na terytorium całego świata (z wyłączeniem USA i Kanady).

OC w życiu prywatnym obejmuje szkody wyrządzone przez Ciebie i Twoich bliskich innym osobom, czyli np.

  • kiedy z Twojej winy dojdzie do zalania sąsiada
  • kiedy Twoje dziecko przez przypadek uszkodzi sprzęt w hotelu
  • gdy na nartach potrącisz kogoś na stoku
  • gdy Twoje dziecko podczas zabawy na podwórku wybije komuś szybę
  • gdy jadąc na rowerze, zarysujesz czyjeś auto
  • gdy Twój pies kogoś pogryzie.

Przed zawarciem umowy warto dokładnie zapoznać się z OWU, w którym znajduje się szczegółowy zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia od odpowiedzialności.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.