Allianz Global Benefits

Allianz Polska, wspólnie z międzynarodowym podmiotem w ramach Grupy Allianz - Allianz Global Benefits, dynamicznie rozwija kompleksowy model podejścia do potrzeb klientów międzynarodowych działających w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Ta współpraca może być wspomagana i realizowana przy udziale brokerów ubezpieczeniowych działających w Polsce. Zespół ekspertów w centrali Allianz oraz Regionalnych Koordynatorów Sprzedaży w ustalonym z Państwem zakresie udzieli pomocy przy realizacji międzynarodowych programów ubezpieczeniowych z obszaru ubezpieczeń pracowniczych, zdrowotnych i emerytalnych.

Korzyści:

 • Globalna sieć ponad 100 firm w 80 krajach,
 • Transgraniczne wdrażanie rozwiązań z zakresu świadczeń pracowniczych,
 • Możliwość poprawy zarządzania ryzykiem i świadczeniami na rzecz pracowników.

Dowiedz sie więcej o Allianz Global Benefits

 • O Spółce

 • Rozwiązanie dla korporacji

 • Zalety oferty

 • Obsługa i kontakt

O Spółce

Allianz Global Benefits należy do Grupy Allianz, a siedziba spółki znajduje się w Stuttgarcie w Niemczech. Spółka skupia zespoły międzynarodowych ekspertów pracujących w regionalnych biurach Allianz w Austrii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Polsce i Singapurze.

Allianz Global Benefits pomaga międzynarodowym korporacjom w optymalizacji programów świadczeń pracowniczych w poszczególnych krajach. Rozwiązania te obejmują zarówno produkty ubezpieczeniowe jak i inwestycyjne, a także oferty łączone. Zakres usług Allianz Global Benefits dopełniają międzynarodowe programy zarządzania ryzykiem, takie jak pooling, skonsolidowany underwriting, programy Captive oraz indywidualnie projektowane rozwiązania.

W ramach Grupy Allianz spółka Allianz Global Benefits jest odpowiedzialna za projektowanie i wdrażanie międzynarodowych rozwiązań dotyczących świadczeń pracowniczych, zdrowotnych i emerytalnych w korporacjach. Rozwiązania te obejmują zarówno produkty ubezpieczeniowe jak i inwestycyjne, a także oferty łączone. Zakres usług Allianz Global Benefits dopełniają międzynarodowe programy zarządzania ryzykiem, takie jak pooling, skonsolidowany underwriting, programy Captive oraz indywidualnie projektowane rozwiązania.

Allianz Global Benefits dedykuje swoim klientom - międzynarodowym korporacjom - zespół (składający się z account directora i account managerów), który udziela odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące świadczeń pracowniczych.

Ten dedykowany zespół zarządzający w imieniu międzynarodowych klientów koordynuje projekt i wdrożenie transgranicznych rozwiązań dotyczących świadczeń pracowniczych. Account manager przygotowuje również skonsolidowane raporty (roczne w przypadku poolingu i kwartalne dla klientów Captive), które dają globalny przegląd międzynarodowego programu zarządzania ryzykiem świadczeń pracowniczych.

Rozwiązanie dla korporacji

Jakość obsługi na światowym poziomie:

  • Allianz Global Benefits posiada międzynarodowy zespół dyrektorów i menedżerów służący pomocą we wszystkich lokalnych i globalnych kwestiach dotyczących świadczeń pracowniczych.
  • Allianz Global Benefits ma do dyspozycji uznanych lokalnych ekspertów w zakresie świadczeń pracowniczych we wszystkich kluczowych regionach i krajach.
  • Allianz Global Benefits opracowuje skonsolidowane raporty (roczne w przypadku poolingu i kwartalne dla klientów Captive). Zapewniają one globalny przegląd lokalnych programów świadczeń pracowniczych, dając większą przejrzystość i możliwość lepszego zarządzania ryzykiem.
  • Allianz Global Benefits oferuje międzynarodowym korporacjom bezpośredni dostęp do informacji w formie biuletynów, seminariów i konferencji.

Kontakt w Polsce

Piotr Pryciak
TU Allianz Życie Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
e-mail: piotr.pryciak@allianz.pl

Zalety oferty

Zalety oferty Allianz Global Benefits:

 • Sieć ponad 100 czołowych lokalnych ubezpieczycieli o najwyższych ocenach ratingowych i doskonałej kondycji finansowej (spółki Allianz oraz wybrani zewnętrzni partnerzy ubezpieczeniowi) w ponad 80 krajach na całym świecie zapewnia dostęp do eksperckiej wiedzy w zakresie programów pracowniczych.
 • Szeroka specjalistyczna wiedza, globalny zasięg, doświadczenie we wdrożeniach, siła kapitałowa oraz renoma Grupy Allianz pozwalają tworzyć szyte na miarę rozwiązania z zakresu międzynarodowych programów pracowniczych.
 • Kompleksowa koordynacja i wdrożenie rozwiązań z zakresu benefitów pracowniczych na całym świecie.

Obsługa i kontakt

Allianz Global Benefits oferuje rozwiązania w następujących obszarach:

Ubezpieczenia grupowe (programy „stand alone”)
Allianz Global Benefits lokalnie i globalnie wdraża zoptymalizowane rozwiązania korporacyjne dotyczące pracowniczych ubezpieczeń życiowych, programów emerytalnych i ochrony zdrowia.

Międzynarodowe programy zarządzania ryzykiem
Allianz Global Benefits wspiera swoich klientów we wzdrażaniu i zarządzaniu poolingiem, skonsolidowanym underwritingiem oraz programami Captive na poziomie międzynarodowym. W ramach tych programów ryzyka dotyczące lokalnych programów świadczeń pracowniczych (zlokalizowane u jednego z ubezpieczycieli Allianz Global Benefits) są łączone w jeden pakiet. Połączone ryzyko ubezpieczeniowe może obejmować rozwiązania życiowe, emerytalne i zdrowotne.

Indywidualne programy międzynarodowe
Allianz Global Benefits oferuje indywidualnie dopasowywane rozwiązania dotyczące świadczeń pracowniczych dla pracowników pracujących w wielu krajach oraz pracowników mobilnych, którzy nie mogą być objęci takim programem na poziomie lokalnym. Programy świadczeń pracowniczych w zakresie emerytur, ochrony życia, zdrowia, ubezpieczenia w podróży i assistance są oferowane emigrantom oraz obywatelom obcych państw podróżujących w celach biznesowych do Polski lub za granicę.

Sprawdź nasze inne serwisy!

Dla Ciebie

Potrzebujesz ubezpieczenia? Sprawdź ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, życiowych oraz zdrowotnych.

Dla firm

Dowiedz się jak ochronić własne przedsiębiorstwo i pracowników. Dla małych i średnich firm specjalna oferta w zależności od branży.

Kariera

Ludzie są w Grupie Allianz najcenniejszym kapitałem. Sprawdź wyszukiwarkę ofert pracy w Centrali oraz w Sieci sprzedaży Allianz.