Allianz Global Benefits

Allianz Polska, wspólnie z międzynarodowym podmiotem w ramach Grupy Allianz - Allianz Global Benefits, dynamicznie rozwija kompleksowy model podejścia do potrzeb klientów międzynarodowych działających w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Ta współpraca może być wspomagana i realizowana przy udziale brokerów ubezpieczeniowych działających w Polsce. Zespół ekspertów w centrali Allianz oraz Regionalnych Koordynatorów Sprzedaży w ustalonym z Państwem zakresie udzieli pomocy przy realizacji międzynarodowych programów ubezpieczeniowych z obszaru ubezpieczeń pracowniczych, zdrowotnych i emerytalnych.

Korzyści:

 • Globalna sieć ponad 100 firm w 80 krajach,
 • Transgraniczne wdrażanie rozwiązań z zakresu świadczeń pracowniczych,
 • Możliwość poprawy zarządzania ryzykiem i świadczeniami na rzecz pracowników.

Dowiedz sie więcej o Allianz Global Benefits

 • O Spółce

 • Rozwiązanie dla korporacji

 • Zalety oferty

 • Obsługa i kontakt

O Spółce

Allianz Global Benefits należy do Grupy Allianz, a siedziba spółki znajduje się w Stuttgarcie w Niemczech. Spółka skupia zespoły międzynarodowych ekspertów pracujących w regionalnych biurach Allianz w Austrii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Polsce i Singapurze.

Allianz Global Benefits pomaga międzynarodowym korporacjom w optymalizacji programów świadczeń pracowniczych w poszczególnych krajach. Rozwiązania te obejmują zarówno produkty ubezpieczeniowe jak i inwestycyjne, a także oferty łączone. Zakres usług Allianz Global Benefits dopełniają międzynarodowe programy zarządzania ryzykiem, takie jak pooling, skonsolidowany underwriting, programy Captive oraz indywidualnie projektowane rozwiązania.

W ramach Grupy Allianz spółka Allianz Global Benefits jest odpowiedzialna za projektowanie i wdrażanie międzynarodowych rozwiązań dotyczących świadczeń pracowniczych, zdrowotnych i emerytalnych w korporacjach. Rozwiązania te obejmują zarówno produkty ubezpieczeniowe jak i inwestycyjne, a także oferty łączone. Zakres usług Allianz Global Benefits dopełniają międzynarodowe programy zarządzania ryzykiem, takie jak pooling, skonsolidowany underwriting, programy Captive oraz indywidualnie projektowane rozwiązania.

Allianz Global Benefits dedykuje swoim klientom - międzynarodowym korporacjom - zespół (składający się z account directora i account managerów), który udziela odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące świadczeń pracowniczych.

Ten dedykowany zespół zarządzający w imieniu międzynarodowych klientów koordynuje projekt i wdrożenie transgranicznych rozwiązań dotyczących świadczeń pracowniczych. Account manager przygotowuje również skonsolidowane raporty (roczne w przypadku poolingu i kwartalne dla klientów Captive), które dają globalny przegląd międzynarodowego programu zarządzania ryzykiem świadczeń pracowniczych.

Rozwiązanie dla korporacji

Jakość obsługi na światowym poziomie:

  • Allianz Global Benefits posiada międzynarodowy zespół dyrektorów i menedżerów służący pomocą we wszystkich lokalnych i globalnych kwestiach dotyczących świadczeń pracowniczych.
  • Allianz Global Benefits ma do dyspozycji uznanych lokalnych ekspertów w zakresie świadczeń pracowniczych we wszystkich kluczowych regionach i krajach.
  • Allianz Global Benefits opracowuje skonsolidowane raporty (roczne w przypadku poolingu i kwartalne dla klientów Captive). Zapewniają one globalny przegląd lokalnych programów świadczeń pracowniczych, dając większą przejrzystość i możliwość lepszego zarządzania ryzykiem.
  • Allianz Global Benefits oferuje międzynarodowym korporacjom bezpośredni dostęp do informacji w formie biuletynów, seminariów i konferencji.

Kontakt w Polsce

Piotr Pryciak
TU Allianz Życie Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
e-mail: piotr.pryciak@allianz.pl

Zalety oferty

Zalety oferty Allianz Global Benefits:

 • Sieć ponad 100 czołowych lokalnych ubezpieczycieli o najwyższych ocenach ratingowych i doskonałej kondycji finansowej (spółki Allianz oraz wybrani zewnętrzni partnerzy ubezpieczeniowi) w ponad 80 krajach na całym świecie zapewnia dostęp do eksperckiej wiedzy w zakresie programów pracowniczych.
 • Szeroka specjalistyczna wiedza, globalny zasięg, doświadczenie we wdrożeniach, siła kapitałowa oraz renoma Grupy Allianz pozwalają tworzyć szyte na miarę rozwiązania z zakresu międzynarodowych programów pracowniczych.
 • Kompleksowa koordynacja i wdrożenie rozwiązań z zakresu benefitów pracowniczych na całym świecie.

Obsługa i kontakt

Allianz Global Benefits oferuje rozwiązania w następujących obszarach:

Ubezpieczenia grupowe (programy „stand alone”)
Allianz Global Benefits lokalnie i globalnie wdraża zoptymalizowane rozwiązania korporacyjne dotyczące pracowniczych ubezpieczeń życiowych, programów emerytalnych i ochrony zdrowia.

Międzynarodowe programy zarządzania ryzykiem
Allianz Global Benefits wspiera swoich klientów we wzdrażaniu i zarządzaniu poolingiem, skonsolidowanym underwritingiem oraz programami Captive na poziomie międzynarodowym. W ramach tych programów ryzyka dotyczące lokalnych programów świadczeń pracowniczych (zlokalizowane u jednego z ubezpieczycieli Allianz Global Benefits) są łączone w jeden pakiet. Połączone ryzyko ubezpieczeniowe może obejmować rozwiązania życiowe, emerytalne i zdrowotne.

Indywidualne programy międzynarodowe
Allianz Global Benefits oferuje indywidualnie dopasowywane rozwiązania dotyczące świadczeń pracowniczych dla pracowników pracujących w wielu krajach oraz pracowników mobilnych, którzy nie mogą być objęci takim programem na poziomie lokalnym. Programy świadczeń pracowniczych w zakresie emerytur, ochrony życia, zdrowia, ubezpieczenia w podróży i assistance są oferowane emigrantom oraz obywatelom obcych państw podróżujących w celach biznesowych do Polski lub za granicę.

Sprawdź nasze inne serwisy!

Dla Ciebie

www.allianz.pl - Allianz Dla Ciebie 

Potrzebujesz ubezpieczenia? Sprawdź ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, życiowych oraz zdrowotnych.

Dla firm

www.allianz.pl - Szkody i roszczenia 

Dowiedz się jak ochronić własne przedsiębiorstwo i pracowników. Dla małych i średnich firm specjalna oferta w zależności od branży.

Kariera

www.allianz.pl - Kariera 

Ludzie są w Grupie Allianz najcenniejszym kapitałem. Sprawdź wyszukiwarkę ofert pracy w Centrali oraz w Sieci sprzedaży Allianz.