• Pomoc w diagnostyce i leczeniu
  Zorganizujemy i opłacimy 20 świadczeń medycznych, takich jak m.in.: konsultacje lekarskie, diagnostyka laboratoryjna, badania specjalistyczne, w tym: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa. Możesz z nich korzystać również w razie podejrzenia raka – wystarczy, że otrzymasz kartę DiLO.
 • Wsparcie assistance w leczeniu i powrocie do zdrowia
  Zapewnimy m.in.: transport medyczny, konsultacje psychoonkologa, rehabilitację.
 • Pokrycie kosztów operacji plastycznej po leczeniu
  Pokryjemy koszty nawet do 20 000 zł.
 • Pomoc dla Twoich bliskich: biologicznego dziecka i rodzeństwa, jeśli zachorujesz na raka:
  - organizacja i opłacenie testu genetycznego,
  - konsultacja onkologiczno-genetyczna,
  - wizyty u psychoonkologa.
 • Pomoc dla Ciebie, jeśli na raka zachorują Twoi biologiczni rodzice, rodzeństwo lub dziecko: 
  - organizacja i opłacenie testu genetycznego,
  - konsultacja onkologiczno-genetyczna,
  - 5 wizyt u psychoonkologa.
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie:
dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.
Sprawdź, jak otrzymać pomoc z ubezpieczenia

Ważne informacje

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, wzorca umownego, części umowy ubezpieczenia ani propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.
Prezentowane ubezpieczenie może stanowić uzupełnienie umów ubezpieczenia na życie: Twoje Życie i Twój Plan, oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz"). Zakres ww. ubezpieczeń na życie można bowiem rozszerzyć, korzystając z umów dodatkowych, które pozwalają chronić życie i zdrowie.

Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczeń ‒ w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności (w szczególności okresów ograniczonej ochrony) oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych – znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Twoje Życie (OWU/TZ/5/2024), Twój Plan (OWU/TZI/5/2024) i załącznikach do tych dokumentów oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na www.allianz.pl - Twoje Życie i Twój Plan      

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.