• Dostęp do lekarzy specjalistów i badań medycznych
  Na wizyty i badania możesz umawiać się w około 1 500 placówkach Grupy LUX MED
 • Dostęp do opieki medycznej dla Ciebie i Twojej rodziny
  Pakiet możesz kupić w wersji indywidualnej (dla siebie albo partnera/partnerki) albo w wersji rodzinnej (dla siebie, partnera/partnerki i dzieci), której cena jest stała, niezależnie od liczby osób w rodzinie.
 • Oszczędność czasu
  Na konsultacje możesz umawiać się telefonicznie lub przez Internet. W przypadku placówek własnych Grupy LUX MED, zrobisz to także przez Portal Pacjenta LUX MED.
 • Wypłata 25 tys. zł w razie niezdolności do pracy
  Otrzymasz finansowe wsparcie w przypadku stwierdzenia trwałej i całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w skutek nieszczęśliwego wypadku.
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie: dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.
Masz do wyboru trzy warianty opieki medycznej: Podstawowy, Rozszerzony i Platynowy. Sprawdź, czym różnią się te warianty i wybierz najlepszy dla siebie.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Dostęp do lekarzy specjalistów
7 specjalizacji dla dorosłych, 5 dla dzieci
20 specjalizacji dla dorosłych, 12 dla dzieci
29 specjalizacji dla dorosłych, 19 dla dzieci
Badania diagnostyczne
115 badań (np. krwi, moczu, RTG)
289 badań (w tym USG, EKG, gastroskopia)
491 badań (w tym tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)
Zabiegi ambulatoryjne
48 zabiegów
57 zabiegów
91 zabiegów
Otrzymanie zwrotu części kosztów leczenia w dowolnej placówce
70% poniesionych kosztów, do 500 zł kwartalnie
70% poniesionych kosztów, do 500 zł kwartalnie
90% poniesionych kosztów, do 500 zł kwartalnie
E-konsultacje medyczne
m.in. z internistą, pediatrą i lekarzem medycyny rodzinnej
 m.in. z internistą, pediatrą i lekarzem medycyny rodzinnej
 m.in. z internistą, pediatrą i lekarzem medycyny rodzinnej
Szczepienia
Przeciwko grypie i tężcowi
Przeciwko grypie i tężcowi
Przeciwko grypie i tężcowi
Pakiet badań kontrolnych
Dla osób pełnoletnich, raz w roku, bez skierowania od lekarza
Dla osób pełnoletnich, raz w roku, bez skierowania od lekarza
Dla osób pełnoletnich, raz w roku, bez skierowania od lekarza
Badania w trakcie ciąży
Podstawowe
Szeroki zakres badań
Szeroki zakres badań
Kontrole i leczenie stomatologiczne
Jeden bezpłatny przegląd w roku oraz do 20% rabatu na usługi stomatologii zachowawczej
Jeden bezpłatny przegląd w roku oraz do 20% rabatu na usługi stomatologii zachowawczej
Jeden bezpłatny przegląd w roku oraz do 20% rabatu na usługi stomatologii zachowawczej
Dodatkowe usługi stomatologiczne
Usuwanie kamienia nazębnego i RTG zęba
Usuwanie kamienia nazębnego, RTG zęba, pantomogram jamy ustnej, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja, lakierowanie zębów
Profilaktyczne przeglądy stanu zdrowia
Szeroki zakres
Bardzo szeroki zakres

Szczegółowy zakres umowy znajdziesz w dummy Wykazie usług medycznych. 

Aby poznać koszt opieki medycznej, zamów rozmowę lub umów się na spotkanie z Agentem.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia Twoje Życie lub Twój Plan regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.