• Dostęp do lekarzy specjalistów i badań medycznych
  Na wizyty i badania możesz umawiać się w około 1 500 placówkach Grupy LUX MED
 • Dostęp do opieki medycznej dla Ciebie i Twojej rodziny
  Pakiet możesz kupić w wersji indywidualnej (dla siebie albo partnera/partnerki) albo w wersji rodzinnej (dla siebie, partnera/partnerki i dzieci), której cena jest stała, niezależnie od liczby osób w rodzinie.
 • Oszczędność czasu
  Na konsultacje możesz umawiać się telefonicznie lub przez Internet. W przypadku placówek własnych Grupy LUX MED, zrobisz to także przez Portal Pacjenta LUX MED.
 • Wypłata 25 tys. zł w razie niezdolności do pracy
  Otrzymasz finansowe wsparcie w przypadku stwierdzenia trwałej i całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w skutek nieszczęśliwego wypadku.
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie: dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.
Masz do wyboru trzy warianty opieki medycznej: Podstawowy, Rozszerzony i Platynowy. Sprawdź, czym różnią się te warianty i wybierz najlepszy dla siebie.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Dostęp do lekarzy specjalistów
7 specjalizacji dla dorosłych, 5 dla dzieci
20 specjalizacji dla dorosłych, 12 dla dzieci
29 specjalizacji dla dorosłych, 19 dla dzieci
Badania diagnostyczne
115 badań (np. krwi, moczu, RTG)
289 badań (w tym USG, EKG, gastroskopia)
491 badań (w tym tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)
Zabiegi ambulatoryjne
48 zabiegów
57 zabiegów
91 zabiegów
Otrzymanie zwrotu części kosztów leczenia w dowolnej placówce
70% poniesionych kosztów, do 650 zł kwartalnie
70% poniesionych kosztów, do 650 zł kwartalnie
90% poniesionych kosztów, do 650 zł kwartalnie
E-konsultacje medyczne
m.in. z internistą, pediatrą i lekarzem medycyny rodzinnej
 m.in. z internistą, pediatrą i lekarzem medycyny rodzinnej
 m.in. z internistą, pediatrą i lekarzem medycyny rodzinnej
Koordynacja opieki szpitalnej
Kompleksowe wsparcie w organizacji pobytu w szpitalu dla osób, które mają skierowanie na planowany zabieg
Kompleksowe wsparcie w organizacji pobytu w szpitalu dla osób, które mają skierowanie na planowany zabieg
Kompleksowe wsparcie w organizacji pobytu w szpitalu dla osób, które mają skierowanie na planowany zabieg
Szczepienia
Przeciwko grypie i tężcowi
Przeciwko grypie i tężcowi
Przeciwko grypie i tężcowi
Pakiet badań kontrolnych
Dla osób pełnoletnich, raz w roku, bez skierowania od lekarza
Dla osób pełnoletnich, raz w roku, bez skierowania od lekarza
Dla osób pełnoletnich, raz w roku, bez skierowania od lekarza
Badania w trakcie ciąży
Podstawowe
Szeroki zakres badań
Szeroki zakres badań
Kontrole i leczenie stomatologiczne
Jeden bezpłatny przegląd w roku oraz do 20% rabatu na usługi stomatologii zachowawczej
Jeden bezpłatny przegląd w roku oraz do 20% rabatu na usługi stomatologii zachowawczej
Jeden bezpłatny przegląd w roku oraz do 20% rabatu na usługi stomatologii zachowawczej
Dodatkowe usługi stomatologiczne
Usuwanie kamienia nazębnego i RTG zęba
Usuwanie kamienia nazębnego, RTG zęba, pantomogram jamy ustnej, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja, lakierowanie zębów
Profilaktyczne przeglądy stanu zdrowia
Szeroki zakres
Bardzo szeroki zakres

Szczegółowy zakres umowy znajdziesz w dummy Wykazie usług medycznych. 

Aby poznać koszt opieki medycznej, zamów rozmowę lub umów się na spotkanie z Agentem.

Ważne informacje

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, wzorca umownego, części umowy ubezpieczenia ani propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.
Prezentowane ubezpieczenie może stanowić uzupełnienie umów ubezpieczenia na życie: Twoje Życie i Twój Plan, oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz"). Zakres ww. ubezpieczeń na życie można bowiem rozszerzyć, korzystając z umów dodatkowych, które pozwalają chronić życie i zdrowie.

Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczeń ‒ w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności (w szczególności okresów ograniczonej ochrony) oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych – znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Twoje Życie (OWU/TZ/5/2024), Twój Plan (OWU/TZI/5/2024) i załącznikach do tych dokumentów oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na www.allianz.pl - Twoje Życie i Twój Plan      

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.