• Konsultacje u światowej klasy specjalistów (Best Doctors)
  Jeśli lekarze w Polsce zdiagnozowali u Ciebie lub bliskich poważną chorobę, możesz liczyć na opinię najlepszych specjalistów bez konieczności wyjazdu za granicę. Wystarczy, że za pośrednictwem polskiego konsultanta przekażesz Best Doctors dokumentację medyczną.
 • Dostęp do sprawdzonych informacji medycznych przez internet
  Otrzymujesz dostęp online do platformy informacyjnej, na której znajdziesz szeroki zasób informacji medycznych (także w formie video). Możesz tutaj przechowywać i przeglądać swoją dokumentację medyczną.
 • Dostęp do zagranicznej drugiej opinii medycznej dla bliskich
  Z opinii może korzystać nie tylko Ubezpieczony, ale także jego partner/partnerka oraz dzieci do 25 lat.

Umowę możesz zawrzeć równocześnie z ubezpieczeniami na życie: dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.

Dotyczy chorób lub uszkodzeń ciała zagrażających życiu (jak np. nowotwór złośliwy) i obejmuje:

 • diagnozę eksperta, 
 • ocenę dotychczasowego leczenia,
 • propozycję dalszego leczenia.

Listę chorób i uszkodzeń ciała znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dotyczy chorób niezagrażających życiu, które wymagają leczenia specjalistycznego (jak np. alergia) i obejmuje:

 • ocenę stanu zdrowia,
 • propozycję leczenia (jeśli jest to możliwe na podstawie otrzymanych informacji).

Po zalogowaniu na platformę znajdziesz:

 • swoją dokumentację medyczną,
 • bogate zasoby informacji medycznych (w tym: materiały video).

Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Best Doctors pod numerem telefonu

800 365 867

Z pomocy możesz korzystać
24h na dobę

Utwórz konto i zaloguj się na AskBestDoctors.com. Przy rejestracji wybierz ubezpieczyciela “Allianz Poland” oraz podaj swój numer polisy. 

Przejdź do AskBestDoctors.com

Ważne informacje

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, wzorca umownego, części umowy ubezpieczenia ani propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.
Prezentowane ubezpieczenie może stanowić uzupełnienie umów ubezpieczenia na życie: Twoje Życie i Twój Plan, oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz"). Zakres ww. ubezpieczeń na życie można bowiem rozszerzyć, korzystając z umów dodatkowych, które pozwalają chronić życie i zdrowie.

Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczeń ‒ w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności (w szczególności okresów ograniczonej ochrony) oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych – znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Twoje Życie (OWU/TZ/5/2024), Twój Plan (OWU/TZI/5/2024) i załącznikach do tych dokumentów oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na www.allianz.pl - Twoje Życie i Twój Plan      

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.