• Konsultacje u światowej klasy specjalistów (Best Doctors)
  Jeśli lekarze w Polsce zdiagnozowali u Ciebie lub bliskich poważną chorobę, możesz liczyć na opinię najlepszych specjalistów bez konieczności wyjazdu za granicę. Wystarczy, że za pośrednictwem polskiego konsultanta przekażesz Best Doctors dokumentację medyczną.
 • Dostęp do sprawdzonych informacji medycznych przez internet
  Otrzymujesz dostęp online do platformy informacyjnej, na której znajdziesz szeroki zasób informacji medycznych (także w formie video). Możesz tutaj przechowywać i przeglądać swoją dokumentację medyczną.
 • Dostęp do zagranicznej drugiej opinii medycznej dla bliskich
  Z opinii może korzystać nie tylko Ubezpieczony, ale także jego partner/partnerka oraz dzieci do 25 lat.

Umowę możesz zawrzeć równocześnie z ubezpieczeniami na życie: dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.

Dotyczy chorób lub uszkodzeń ciała zagrażających życiu (jak np. nowotwór złośliwy) i obejmuje:

 • diagnozę eksperta, 
 • ocenę dotychczasowego leczenia,
 • propozycję dalszego leczenia.

Listę chorób i uszkodzeń ciała znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dotyczy chorób niezagrażających życiu, które wymagają leczenia specjalistycznego (jak np. alergia) i obejmuje:

 • ocenę stanu zdrowia,
 • propozycję leczenia (jeśli jest to możliwe na podstawie otrzymanych informacji).

Po zalogowaniu na platformę znajdziesz:

 • swoją dokumentację medyczną,
 • bogate zasoby informacji medycznych (w tym: materiały video).

Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Best Doctors pod numerem telefonu

800 365 867

Z pomocy możesz korzystać
24h na dobę

Utwórz konto i zaloguj się na AskBestDoctors.com. Przy rejestracji wybierz ubezpieczyciela “Allianz Poland” oraz podaj swój numer polisy. 

Przejdź do AskBestDoctors.com

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia Twoje Życie lub Twój Plan regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.