• Ubezpieczenie życia bliskich osób
  Umowa dodatkowa pozwala ubezpieczyć życie np. partnera i dzieci.
 • Dodatkowa ochrona zdrowia dla bliskich
  Możesz także ubezpieczyć bliskich np. od skutków wypadków, poważnych chorób, w razie leczenia w szpitalu, a partnera również w przypadku niezdolności do pracy. 
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie: dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.
Sprawdź, jak możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia swoich bliskich
 • Wypłata w razie poważnej choroby
  Nawet do 1 000 000 zł w razie ponad 50 ciężkich chorób
 • Wypłata w razie niezdolności do pracy
  Środki na utrzymanie standardu życia, gdy nie możesz pracować
 • Leczenie za granicą
  Organizacja wyjazdu i leczenia oraz wsparcie na każdym jego etapie
 • Wypłata za leczenie i pobyt w szpitalu
  Wsparcie finansowe po leczeniu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Środki na zakup leków
 • Pomoc po wypadku
  Pieniądze np. na leczenie i rehabilitację, by poradzić sobie ze skutkami wypadku
 • Prywatna opieka medyczna
  Dostęp do wielu lekarzy specjalistów na terenie całej Polski
 • Wypłata w razie poważnej choroby
  Możliwość ubezpieczenia na wypadek ponad 25 ciężkich chorób
 • Leczenie za granicą
  Organizacja wyjazdu i leczenia oraz wsparcie na każdym jego etapie
 • Wypłata za leczenie i pobyt w szpitalu
  Wsparcie finansowe po leczeniu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Środki na zakup leków
 • Pomoc po wypadku
  Pieniądze np. na leczenie i rehabilitację, by poradzić sobie ze skutkami wypadku
 • Prywatna opieka medyczna
  Dostęp do wielu lekarzy specjalistów na terenie całej Polski
Sprawdź, jak otrzymać wypłatę lub pomoc z ubezpieczeń na życie lub zdrowie

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia Twoje Życie lub Twój Plan regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.