• Ubezpieczenie życia bliskich osób
  Umowa dodatkowa pozwala ubezpieczyć życie np. partnera i dzieci.
 • Dodatkowa ochrona zdrowia dla bliskich
  Możesz także ubezpieczyć bliskich np. od skutków wypadków, poważnych chorób, w razie leczenia w szpitalu, a partnera również w przypadku niezdolności do pracy. 
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie: dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.
Sprawdź, jak możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia swoich bliskich
 • Wypłata w razie poważnej choroby
  Nawet do 1 000 000 zł w razie ponad 50 ciężkich chorób
 • Wypłata w razie niezdolności do pracy
  Środki na utrzymanie standardu życia, gdy nie możesz pracować
 • Leczenie za granicą
  Organizacja wyjazdu i leczenia oraz wsparcie na każdym jego etapie
 • Wypłata za leczenie i pobyt w szpitalu
  Wsparcie finansowe po leczeniu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Środki na zakup leków
 • Pomoc po wypadku
  Pieniądze np. na leczenie i rehabilitację, by poradzić sobie ze skutkami wypadku
 • Prywatna opieka medyczna
  Dostęp do wielu lekarzy specjalistów na terenie całej Polski
 • Wypłata w razie poważnej choroby
  Możliwość ubezpieczenia na wypadek ponad 25 ciężkich chorób
 • Leczenie za granicą
  Organizacja wyjazdu i leczenia oraz wsparcie na każdym jego etapie
 • Wypłata za leczenie i pobyt w szpitalu
  Wsparcie finansowe po leczeniu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Środki na zakup leków
 • Pomoc po wypadku
  Pieniądze np. na leczenie i rehabilitację, by poradzić sobie ze skutkami wypadku
 • Prywatna opieka medyczna
  Dostęp do wielu lekarzy specjalistów na terenie całej Polski
Sprawdź, jak otrzymać wypłatę lub pomoc z ubezpieczeń na życie lub zdrowie

Ważne informacje

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, wzorca umownego, części umowy ubezpieczenia ani propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.
Prezentowane ubezpieczenie może stanowić uzupełnienie umów ubezpieczenia na życie: Twoje Życie i Twój Plan, oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz"). Zakres ww. ubezpieczeń na życie można bowiem rozszerzyć, korzystając z umów dodatkowych, które pozwalają chronić życie i zdrowie.

Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczeń ‒ w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności (w szczególności okresów ograniczonej ochrony) oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych – znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Twoje Życie (OWU/TZ/5/2024), Twój Plan (OWU/TZI/5/2024) i załącznikach do tych dokumentów oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na www.allianz.pl - Twoje Życie i Twój Plan      

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.