Co zyskujesz?

 • Wizyty lekarskie
  Masz możliwość skorzystania z 3 wizyt lekarskich w ciągu roku.
 • Organizacja rehabilitacji
  Jeśli będziesz potrzebować rehabilitacji, zorganizujemy zabiegi oraz niezbędny sprzęt do rehabilitacji.
 • Transport medyczny
  W razie potrzeby zapewnimy Ci transport do i z placówki medycznej (szpitala, przychodni lub gabinetu lekarskiego) na terenie Polski.


Pakiet Medi-Assistance otrzymujesz od nas razem z:

Sprawdź, z jakich usług możesz skorzystać w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku

Przesuń, by zobaczyć więcej

(zachorowanie lub wypadek)
Wizyty lekarskie
3 wizyty
Transport medyczny
1 000 zł
Rehabilitacja
1 000 zł
3 zdarzenia
Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego
500 zł
3 zdarzenia
Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego
500 zł
3 zdarzenia
Sprawdź, z jakich usług możesz skorzystać w razie pobytu w szpitalu

Przesuń, by zobaczyć więcej

(na jeden pobyt w szpitalu)
Wizyta bliskiej osoby w szpitalu
1 000 zł
Wizyta bliskiej osoby w Twoim miejscu zamieszkania
1 000 zł

Umowa Medi-Assistance jest dostępna dla Ubezpieczonych w ramach trzech umów:

 • umowy dodatkowej Pakiet Medyczny “Bądź Zdrów”
 • umowy ubezpieczenia Nowa Perspektywa
 • umowy dodatkowej Mediservice

Im więcej umów wybierasz, z tym większej liczby usług możesz skorzystać. Przykładowo, jeśli wybierzesz wszystkie trzy umowy, zyskasz możliwość skorzystania z 9 wizyt lekarskich w ciągu roku.

Skontaktuj się z infolinią naszego partnera AWP P&C pod numerem
dummy 22 591 95 73  lub 22 281 95 73

Z pomocy możesz korzystać 24 h na dobę

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia Twoje Życie lub Twój Plan regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.