• Szeroki zakres ochrony
  Pieniądze otrzymasz niezależnie od tego, czy trafisz do szpitala państwowego, prywatnego czy placówki chirurgii jednego dnia. Wysokość wypłaty znajdziesz w wykazie liczącym ponad 400 postępowań medycznych.
 • Możliwość otrzymania wielu wypłat
  Wypłacimy pieniądze do określonego w umowie limitu, nawet jeśli trafisz do szpitala kilka razy w roku.
 • Pieniądze na leki
  Jeśli wybierzesz umowę z opcją “Świadczenie lekowe”, wypłacimy Ci dodatkowe środki na zakup leków – od 330 do nawet 16 500 zł.
 • Możliwość ubezpieczenia bliskich
  Ubezpieczeniem możesz objąć także swojego partnera/partnerkę lub dziecko. Jeśli Twój niepełnoletni syn lub córka trafią do szpitala, otrzymasz również dodatkowe świadczenie.
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie: dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.

Ubezpieczenie możesz dopasować do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Masz do wyboru trzy warianty, które różnią się ceną i wysokością wypłat.

Wypłaty zależą od przyczyny pobytu w szpitalu i są zgodne z Wykazem postępowań medycznych (WPM/TZ/5/2022).

Przesuń, by zobaczyć więcej

Jaskra leczona zachowawczo lub metodami laserowymi
680  zł
1 350 zł
2 030 zł
Złamanie kości ręki leczone operacyjnie
840 zł
1 690 zł
2 550 zł
Zapalenie płuc lub zapalenie opłucnej leczone zachowawczo, w tym zabiegiem torakocentezy
880 zł
1 740 zł
2 640 zł
Nowotwór złośliwy krtani leczony operacyjnie
3 920 zł
7 840 zł
11 880 zł
Niewydolność serca leczona operacyjnie przeszczepem serca
18 150  zł
36 300 zł
55 000 zł

Wypłatę możesz otrzymać w czterech przypadkach:

 • za leczenie w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia – listę chorób/urazów i różnych sposobów leczenia objętych zakresem ochrony podajemy w Wykazie postępowań medycznych (tzw. główne postępowania medyczne),
 • za leczenie w szpitalu choroby/urazu, które nie są ujęte w wykazie jako główne postępowania medyczne, ale  związany z nimi pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 5 dni,
 • za leczenie w szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć, jeżeli nie było ono kontynuowane w innym oddziale szpitala,
 • za leczenie w ambulatorium większości chorób/urazów, które są ujęte w Wykazie postępowań medycznych i spełniają dodatkowe warunki – więcej o tym w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Do wypłaty nie potrzebujemy ani oświadczeń o wydatkach, ani rachunków za leczenie. 

 1. Różnią się one wysokością wypłat za leczenie oraz wysokością składki. Wariant I jest najtańszy, ale i wysokość świadczeń jest relatywnie najniższa (od 110 zł do 18 150 zł). Wariant III zapewnia najwyższe wypłaty (od 220 zł do 55 000 zł).

Zależy ona od wybranego wariantu ubezpieczenia oraz sposobu leczenia określonej choroby/urazu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Konkretne kwoty wskazujemy w Wykazie postępowań medycznych.

Np. jeśli w trakcie jednego pobytu w szpitalu leczyłeś kilka chorób/urazów (czyli przeprowadzono więcej niż jedno główne postępowanie medyczne opisane w warunkach ubezpieczenia), otrzymujesz 100% najwyższego świadczenia oraz dodatkowo 75% następnego w kolejności najwyższego świadczenia.

Pieniądze wypłacimy za leczenie w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia − zarówno wtedy, gdy będzie to placówka prywatna, jak i publiczna. Możesz je również otrzymać za leczenie w ambulatorium (więcej szczegółów podajemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia).
Zakresem ubezpieczenia nie są natomiast objęte konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne przeprowadzone poza szpitalem, np. w przychodni. Dostęp do lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych oraz drobnych zabiegów zapewni Ci inne ubezpieczenie dummy Pakiet Medyczny "Bądź Zdrów".

Poza wypłatą za leczenie w szpitalu możesz otrzymać również  dodatkową kwotę w wysokości:

 • 1100 zł, 2200 zł albo 3300 zł (w zależności od wariantu ubezpieczenia) − po leczeniu rehabilitacyjnym w związku z zespołem ostrego niedokrwienia serca, zawałem serca, udarem mózgu albo po operacji serca, jeżeli to leczenie zostało przeprowadzone w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym albo stacjonarnym zakładzie rehabilitacji, w ciągu 12 miesięcy od leczenia w szpitalu.
 • 660 zł, 1320 zł albo 1980 zł (w zależności od wariantu ubezpieczenia) − gdy po zdiagnozowaniu choroby nowotworowej albo choroby nerek lekarz zalecił w karcie wypisowej ze szpitala: chemioterapię, radioterapię, hormonoterapię albo dializoterapię
 • od 55 zł do 820 zł (w zależności od długości pobytu w szpitalu i wariantu ubezpieczenia) − po leczeniu w szpitalu Twojego niepełnoletniego dziecka, na rzecz którego zawarłeś umowę ubezpieczenia „Na Zdrowie”.

Uzyskasz ją, jeśli za wcześniejsze leczenie w szpitalu danej choroby, ujęte w Wykazie postępowań medycznych  jako główne postępowanie medyczne, wypłaciliśmy 100% świadczenia

Świadczenie lekowe to opcja do ubezpieczenia „Na Zdrowie”. Dzięki niej wraz z wypłatą 100% świadczenia za leczenie choroby/urazu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia, które jest objęte zakresem ochrony (zgodnie z Wykazem postępowań medycznych), otrzymasz dodatkowo od 330 zł do 16 500 zł. Możesz je przeznaczyć np. na zakup leków – bez przedstawiania oświadczeń o wydatkach ani rachunków.

Wysokość wypłaty zależy od wariantu ubezpieczenia oraz od sposobu leczenia choroby/urazu w szpitalu lub placówce chirurgii jednego dnia. Najwyższe Świadczenie lekowe wypłacamy za leczenie choroby nowotworowej.  Wypłata wynosi:

 • 330 zł − po leczeniu operacyjnym lub zabiegowym, z wyjątkiem leczenia nowotworu złośliwego,
 • 660 zł − po leczeniu zachowawczym (czyli farmakologicznym), z wyjątkiem leczenia nowotworu złośliwego,
 • 5 500 zł  − po leczeniu nowotworu złośliwego,
 • dodatkowo 11 000 zł – w związku z leczeniem nowotworu złośliwego nowoczesną metodą zaleconą przez lekarza onkologa, która została dopuszczona do stosowania w Unii Europejskiej − jeśli leczenie to nie było finansowane ze środków publicznych (w tym NFZ).

Szczegóły znajdziesz w Wykazie postępowań medycznych.

Sprawdź, jak zgłosić leczenie lub pobyt w szpitalu i otrzymać wypłatę z tego ubezpieczenia

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia Twoje Życie regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.