Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

#zostanwdomu
Ciągłość biznesu w czasie epidemii

Andrzej Liwacz | czas czytania: 1 min 
– mówi Andrzej Liwacz

Zdrowie jest najważniejsze

  • wszyscy pracownicy Allianz Polska od 16.03. do odwołania pracują zdalnie
  • wszyscy pracownicy są dostępni telefonicznie i mailowo oraz mają dostęp do wszelkich systemów, niezbędnych w świadczeniu najwyższej jakości usług związanych z ubezpieczeniami korporacyjnymi;
  • wszystkie zaplanowane w najbliższym czasie surveye wiążące się z fizyczną wizytą inżyniera ryzyka w lokalizacji klienta zostają czasowo odwołane. 

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia surveyu tymczasowo zmodyfikowaliśmy wymagania związane z oceną ryzyka w ubezpieczeniach korporacyjnych:

  • Wprowadziliśmy możliwość przedłużenia okresu ubezpieczenia wygasających polis, w celu umówienia terminu surveyu w późniejszym terminie, przy czym muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
  • wskaźnik szkodowości w ostatnim roku nie przekracza 100%;
  • prolongata okresu ubezpieczenia nie przekracza 3 miesięcy.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji po każdorazowej ocenie ryzyka, na podstawie dostępnej dokumentacji.

  • W odniesieniu do rachunków szkodowych (wskaźnik szkodowości w ostatnim roku powyżej 100%) decyzja o przedłużeniu okresu ubezpieczenia bez surveyu (o ile jest wymagany) podejmowana jest indywidualnie – tu prosimy każdorazowo o kontakt właściwym regionalnie Dyrektorem Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych.

Nowy biznes 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie nowego biznesu.
Do każdego zapytania, pomimo braku możliwości przeprowadzenia surveyu, podejdziemy indywidualnie.
– mówi Andrzej Liwacz
Doradca Zarządu ds. ubezpieczeń korporacyjnych
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000 021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego 118 631 000 złotych (wpłacony w całości).

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia reguluje w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a w przypadku umów ubezpieczenia dobrowolnego ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).