#zostanwdomu
Ciągłość biznesu w czasie epidemii

Andrzej Liwacz | czas czytania: 1 min 
– mówi Andrzej Liwacz
  • wszyscy pracownicy Allianz Polska od 16.03. do odwołania pracują zdalnie
  • wszyscy pracownicy są dostępni telefonicznie i mailowo oraz mają dostęp do wszelkich systemów, niezbędnych w świadczeniu najwyższej jakości usług związanych z ubezpieczeniami korporacyjnymi;
  • wszystkie zaplanowane w najbliższym czasie surveye wiążące się z fizyczną wizytą inżyniera ryzyka w lokalizacji klienta zostają czasowo odwołane. 

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia surveyu tymczasowo zmodyfikowaliśmy wymagania związane z oceną ryzyka w ubezpieczeniach korporacyjnych:

  • Wprowadziliśmy możliwość przedłużenia okresu ubezpieczenia wygasających polis, w celu umówienia terminu surveyu w późniejszym terminie, przy czym muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
  • wskaźnik szkodowości w ostatnim roku nie przekracza 100%;
  • prolongata okresu ubezpieczenia nie przekracza 3 miesięcy.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji po każdorazowej ocenie ryzyka, na podstawie dostępnej dokumentacji.

  • W odniesieniu do rachunków szkodowych (wskaźnik szkodowości w ostatnim roku powyżej 100%) decyzja o przedłużeniu okresu ubezpieczenia bez surveyu (o ile jest wymagany) podejmowana jest indywidualnie – tu prosimy każdorazowo o kontakt właściwym regionalnie Dyrektorem Sprzedaży Ubezpieczeń Korporacyjnych.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie nowego biznesu.
Do każdego zapytania, pomimo braku możliwości przeprowadzenia surveyu, podejdziemy indywidualnie.
– mówi Andrzej Liwacz
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.