Ciągłość przedsiębiorstwa w trakcie epidemii – dobre praktyki

Piotr Presz, Michał Górny | czas czytania: 2 min 
W sytuacji epidemii COVID-19, w której się znaleźliśmy, kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, majątku, a także ciągłości biznesu. To sytuacja kryzysowa inna niż dotychczasowe – w grę wchodzi przede wszystkim zdrowie i życie pracowników. Zespół TUiR Allianz Polska S.A. – Państwa wieloletni Partner w ubezpieczeniach gospodarczych - przygotował zestaw dobrych praktyk, obejmujący kluczowe obszary, których utrzymanie stanowi o ciągłości przedsiębiorstwa.
Pierwszym krokiem do radzenia sobie w sytuacji podwyższonego ryzyka – jest przede wszystkim wydolny sztab kryzysowy. Czym przede wszystkim się charakteryzuje? Powołujemy do niego osoby, które mają kompetencję, a także możliwości, by podejmować szybkie i często bardzo trudne decyzje.
Zwróć uwagę na kluczowy personel: samodzielnych specjalistów, osoby decyzyjne, liderów – ich absencja może spowodować spowolnienie lub nawet wstrzymanie procesów w firmie.
Analiza procesów i funkcji realizowanych w przedsiębiorstwie stanowi podstawę do podjęcia działań zmierzających do minimalizacji wpływu obecnego stanu epidemii na działalność firm. Pamiętajmy, że procesy to nie tylko produkcja. 
Stan techniczny obiektów, instalacji i urządzeń ma znaczenie dla bezpieczeństwa zakładów, ale i ciągłości działania także podczas pandemii. 
Materiały i środki produkcji stanowią krew każdego przedsiębiorstwa. Bez ich dostępności, jak również zapewnienia logistyki nie jest możliwe funkcjonowanie żadnej firmy produkcyjnej. 
W załączonej prezentacji znajdą Państwo dokładne instrukcje, które mogą przysłużyć się naszym klientom. Zachęcam do dzielenia się nią i Państwa doświadczeniami.
Specjalista ds. oceny ryzyka w Wydziale Oceny Ryzyka Majątkowego TUiR Allianz Polska S.A.
Specjalizuje się w ocenie ryzyk majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. Menedżer systemów jakości, certyfikowany audytor zintegrowanych systemów jakości. Zdobywał doświadczenie w przemyśle, jak i ubezpieczeniach pracując jako inżynier oceny ryzyka.  
Menedżer Wydziału Oceny Ryzyka Majątkowego TUiR Allianz Polska S.A.
Od 15 lat przeprowadza oceny ryzyka i doradza klientom korporacyjnym w zakresie ryzyk majątkowych, technicznych i odpowiedzialności cywilnej. Consulting Engineer AGCS SE w obszarze ryzyk odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw. Certyfikowany audytor zintegrowanych systemów ISO.
Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.