Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Ciągłość przedsiębiorstwa w trakcie epidemii – dobre praktyki

Piotr Presz, Michał Górny | czas czytania: 2 min 
W sytuacji epidemii COVID-19, w której się znaleźliśmy, kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, majątku, a także ciągłości biznesu. To sytuacja kryzysowa inna niż dotychczasowe – w grę wchodzi przede wszystkim zdrowie i życie pracowników. Zespół TUiR Allianz Polska S.A. – Państwa wieloletni Partner w ubezpieczeniach gospodarczych - przygotował zestaw dobrych praktyk, obejmujący kluczowe obszary, których utrzymanie stanowi o ciągłości przedsiębiorstwa.
Pierwszym krokiem do radzenia sobie w sytuacji podwyższonego ryzyka – jest przede wszystkim wydolny sztab kryzysowy. Czym przede wszystkim się charakteryzuje? Powołujemy do niego osoby, które mają kompetencję, a także możliwości, by podejmować szybkie i często bardzo trudne decyzje.

Bezpieczeństwo pracowników 

Zwróć uwagę na kluczowy personel: samodzielnych specjalistów, osoby decyzyjne, liderów – ich absencja może spowodować spowolnienie lub nawet wstrzymanie procesów w firmie.

Bezpieczeństwo procesów

Analiza procesów i funkcji realizowanych w przedsiębiorstwie stanowi podstawę do podjęcia działań zmierzających do minimalizacji wpływu obecnego stanu epidemii na działalność firm. Pamiętajmy, że procesy to nie tylko produkcja. 

Bezpieczeństwo majątku

Stan techniczny obiektów, instalacji i urządzeń ma znaczenie dla bezpieczeństwa zakładów, ale i ciągłości działania także podczas pandemii. 

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw 

Materiały i środki produkcji stanowią krew każdego przedsiębiorstwa. Bez ich dostępności, jak również zapewnienia logistyki nie jest możliwe funkcjonowanie żadnej firmy produkcyjnej. 
W załączonej prezentacji znajdą Państwo dokładne instrukcje, które mogą przysłużyć się naszym klientom. Zachęcam do dzielenia się nią i Państwa doświadczeniami.
Specjalista ds. oceny ryzyka w Wydziale Oceny Ryzyka Majątkowego TUiR Allianz Polska S.A.
Specjalizuje się w ocenie ryzyk majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. Menedżer systemów jakości, certyfikowany audytor zintegrowanych systemów jakości. Zdobywał doświadczenie w przemyśle, jak i ubezpieczeniach pracując jako inżynier oceny ryzyka.  
Menedżer Wydziału Oceny Ryzyka Majątkowego TUiR Allianz Polska S.A.
Od 15 lat przeprowadza oceny ryzyka i doradza klientom korporacyjnym w zakresie ryzyk majątkowych, technicznych i odpowiedzialności cywilnej. Consulting Engineer AGCS SE w obszarze ryzyk odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw. Certyfikowany audytor zintegrowanych systemów ISO.
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.