#zostanwdomu
Allianz digitalnie w czasie pandemii

Marta Nowicka | czas czytania: 2 min 
Każdy z nas może i powinien podejmować działania, które przyczynią się do ograniczenia ryzyka zachorowania na chorobę COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Dzięki rozwiązaniom zastosowanym przez Allianz klienci i agenci nie muszą wychodzić z domu, aby załatwić sprawy związane z ubezpieczeniem.
– mówi Matthias Baltin, CEO Allianz Polska

Dzięki wdrożeniu sprzedaży zdalnej, agenci mogą sprzedawać na odległość ubezpieczenia Mój Dom i Mój Samochód. Proces pozwala agentom na zdalny kontakt z klientem, ustalenie potrzeb klienta, wystawienie polisy i dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Dodatkowo do dyspozycji agentów i klientów przygotowalismy aplikację internetową Allianz Foto-Asystent, która pozwala na wykonanie mobilnej inspekcji ubezpieczanego pojazdu.

Agenci mają także dostęp do szkoleń online m.in. z procesu sprzedaży zdalnej, digitalne materiały dot. produktów i procesów a także bieżące informacje na temat działania Allianz i zaleceń związanych z koronawirusem.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich agentów do unikania spotkań bezpośrednich na rzecz korzystania ze wszystkich tych rozwiązań digitalnych, które umożliwiają szybką i sprawną obsługę klienta, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo.

Wszyscy klienci posiadający ubezpieczenie zdrowotne Allianz mają możliwość korzystania z usług telemedycyny w zakresie konsultacji i porad internistycznych i pediatrycznych. Aby umówić poradę telemedycznej, należy skontaktować się z infolinią Allianz, wybierając numer +48 224 224 224, a następnie tonowo 3-1-1.

W przypadku konieczności wizyty stacjonarnej klient powinien bezpośrednio skontaktować się z placówką medyczną, która w razie konieczności przeprowadzi wywiad kwalifikujący do wizyty stacjonarnej. Lista placówek znajduje się na stronie www.allianz.pl pod linkiem wizyta medyczna.

Allianz zachęca wszystkich klientów do załatwiania wszelkich spraw związanych z posiadanymi ubezpieczeniami przez internet. Przez stronę internetową klienci mogą m.in. zmienić dane osobowe, zgłosić szkodę, dokonać cesji na polisie mieszkaniowej, przekazać dokumenty związane z zakupem lub sprzedażą samochodu czy złożyć wniosek o wypłatę środków z polisy na życie.

Działania profilaktyczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Allianz podjął zaczynając od ograniczenia, a następnie odwołania wszystkich podróży zagranicznych, poprzez szeroką kampanię informacyjną na temat profilaktyki, a kończąc na wdrożeniu pracy zdalnej. Mając na uwadze zalecenia Ministerstwa Zdrowia i w trosce o bezpieczeństwo i komfort pracowników, Allianz wdrożył możliwość pracy zdalnej dla wszystkich pracowników.

Systemy i procedury pozwoliły na sprawną organizację pracy zdalnej dla pracowników ze wszystkich obszarów. Ci pracownicy, którzy zdecydowali się na pracę z biura, mają zapewnione odpowiednie warunki sanitarne. Każdy pracownik ma możliwość korzystania z usług telemedycyny, jeśli będzie potrzebował konsultacji lekarskiej. 

Bohdan Białorucki - rzecznik prasowy Allianz Polska

Kontakt dla mediów:

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Allianz w Polsce.

Nasze ubezpieczenia 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.