Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

#zostanwdomu
Allianz digitalnie w czasie pandemii

Marta Nowicka | czas czytania: 2 min 
Każdy z nas może i powinien podejmować działania, które przyczynią się do ograniczenia ryzyka zachorowania na chorobę COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Dzięki rozwiązaniom zastosowanym przez Allianz klienci i agenci nie muszą wychodzić z domu, aby załatwić sprawy związane z ubezpieczeniem.
– mówi Matthias Baltin, CEO Allianz Polska

Sprzedaż zdalna 

Dzięki wdrożeniu sprzedaży zdalnej, agenci mogą sprzedawać na odległość ubezpieczenia Mój Dom i Mój Samochód. Proces pozwala agentom na zdalny kontakt z klientem, ustalenie potrzeb klienta, wystawienie polisy i dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Dodatkowo do dyspozycji agentów i klientów przygotowalismy aplikację internetową Allianz Foto-Asystent, która pozwala na wykonanie mobilnej inspekcji ubezpieczanego pojazdu.

Agenci mają także dostęp do szkoleń online m.in. z procesu sprzedaży zdalnej, digitalne materiały dot. produktów i procesów a także bieżące informacje na temat działania Allianz i zaleceń związanych z koronawirusem.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich agentów do unikania spotkań bezpośrednich na rzecz korzystania ze wszystkich tych rozwiązań digitalnych, które umożliwiają szybką i sprawną obsługę klienta, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo.

Telemedycyna i obsługa spraw online dla Klientów 

Wszyscy klienci posiadający ubezpieczenie zdrowotne Allianz mają możliwość korzystania z usług telemedycyny w zakresie konsultacji i porad internistycznych i pediatrycznych. Aby umówić poradę telemedycznej, należy skontaktować się z infolinią Allianz, wybierając numer +48 224 224 224, a następnie tonowo 3-1-1.

W przypadku konieczności wizyty stacjonarnej klient powinien bezpośrednio skontaktować się z placówką medyczną, która w razie konieczności przeprowadzi wywiad kwalifikujący do wizyty stacjonarnej. Lista placówek znajduje się na stronie www.allianz.pl pod linkiem wizyta medyczna.

Allianz zachęca wszystkich klientów do załatwiania wszelkich spraw związanych z posiadanymi ubezpieczeniami przez internet. Przez stronę internetową klienci mogą m.in. zmienić dane osobowe, zgłosić szkodę, dokonać cesji na polisie mieszkaniowej, przekazać dokumenty związane z zakupem lub sprzedażą samochodu czy złożyć wniosek o wypłatę środków z polisy na życie.

Pracownicy Allianz pracują z domu

Działania profilaktyczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Allianz podjął zaczynając od ograniczenia, a następnie odwołania wszystkich podróży zagranicznych, poprzez szeroką kampanię informacyjną na temat profilaktyki, a kończąc na wdrożeniu pracy zdalnej. Mając na uwadze zalecenia Ministerstwa Zdrowia i w trosce o bezpieczeństwo i komfort pracowników, Allianz wdrożył możliwość pracy zdalnej dla wszystkich pracowników.

Systemy i procedury pozwoliły na sprawną organizację pracy zdalnej dla pracowników ze wszystkich obszarów. Ci pracownicy, którzy zdecydowali się na pracę z biura, mają zapewnione odpowiednie warunki sanitarne. Każdy pracownik ma możliwość korzystania z usług telemedycyny, jeśli będzie potrzebował konsultacji lekarskiej. 

Marta Nowicka

Rzecznik prasowy udziela informacji dziennikarzom i przedstawicielom mediów zainteresowanym działalnością spółek Grupy Allianz Polska.

e-mail: rzecznik@allianz.pl

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.