OC posiadacza pojazdu 

Ubezpieczenie OC - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Allianz

Zasady dotyczące zakresu i wyłączeń OC komunikacyjnego znajdziesz w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.  Zawsze gdy świadczymy ochronę z tytułu OC komunikacyjnego, robimy to na podstawie przepisów tej ustawy.

Ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego jest obowiązkowe. Dlatego często szukamy oszczędnego rozwiązania. Składkę policzysz samodzielnie - skorzystaj z naszego kalkulatora lub skontaktuj się z agentem.

Możesz kupić tylko OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ale warto pomyśleć o kompleksowym ubezpieczeniu w Allianz.

 Mamy wygodne i łatwe do wyboru pakiety ubezpieczeń MÓJ SAMOCHÓD:

  • Pakiet ubezpieczeń Komfort
  • Pakiet ubezpieczeń Plus
  • Pakiet ubezpieczeń Ekstra
  • Pakiet ubezpieczeń Max 

Cieszymy się dobrą opinią wśród klientów, a posiadacze polis Allianz doceniają wysoką jakość obsługi i produktów.

46% klientów przyznało najwyższe oceny w badaniu satysfakcji (9 i 10 w skali 0-10), co oznacza, że bardzo chętnie poleciliby Allianz swoim znajomym i rodzinie.

Na podstawie badania satysfakcji „Digital NPS” przeprowadzonego przez YouGov między IV kwartałem 2021 roku i III kwartałem 2022 roku na zlecenie Allianz.

Polisa OC ochroni Cię przed finansowymi skutkami wypadków spowodowanych przez Twój pojazd. 

W razie szkody odszkodowanie będzie wypłacone z Twojej polisy OC. 

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego, kto posiada pojazd mechaniczny w Polsce.

Allianz odpowiada za:

  • szkody wyrządzone w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu – niezależnie od tego, kto go prowadził, 
  • a także za szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu oraz podczas zatrzymania, postoju.

Jeśli jesteś sprawcą wypadku, w razie szkody wyrządzonej innej osobie, odszkodowanie zostanie wypłacone z Twojej polisy OC. Nawet najtańsze OC w Allianz zapewnia ochronę do kwoty stanowiącej równowartość w złotych: 

  • 5 210 000 EUR – w przypadku szkód wyrządzonych innej osobie (czyli np. utrata zdrowia, śmierć poszkodowanego) 
  • oraz 1 050 000 EUR – dla szkód w mieniu (czyli np. uszkodzenie drugiego samochodu czy innego mienia należącego do poszkodowanego). 
Wygodny pakiet ubezpieczeń - jakie pakiety są dostępne w Allianz
Zobacz więcej
Jaki pakiet wybrać, by mieć ochronę od najczęstszych szkód 
Zobacz więcej
Pomoc 24h w razie wypadku, kradzieży, awarii 
Zobacz więcej
Ryzyko sporów prawnych dostępne w każdym pakiecie 
Zobacz więcej
Nieszczęśliwe wypadki w zakresie podstawowym i rozszerzonym 
Zobacz więcej
Koszty naprawy lub wymiany szyby czołowej, bocznej lub tylnej
Zobacz więcej

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.