Ubezpiecz taniej dom lub mieszkanie

Ubezpieczenie mieszkania
Ubezpieczenie domu
Przed wyjazdem na wakacje warto ubezpieczyć dom lub mieszkanie. Zyskasz spokój - bo w razie czego ubezpieczenie pomoże odtworzyć utracony lub zniszczony majątek. Do 31.07.2024 r ubezpieczenie Mój Dom kupisz taniej u konsultanta Infolinii i agenta Allianz. Zniżkę liczymy od końcowej składki za wybrany pakiet ubezpieczenia Mój Dom. Wysokość składki określamy na podstawie taryfy, która obowiązuje w dniu zawarcia umowy. Zniżka nie jest dostępna przy zakupie online.
Ważne dla klientów dawnej Avivy
Informacje o swoim ubezpieczeniu i związane z nim dokumenty oraz możliwość kontynuowania ochrony w kolejnym roku i wprowadzania zmian w polisie znajdziesz teraz w serwisie Mój Allianz (dawniej MojaAviva). 
Ubezpieczenie domu i mieszkania 
Ubezpieczenie domu i mieszkania nigdy nie było takie proste.
Mój Dom to ubezpieczenie dla Ciebie – niezależnie od tego, jaki zakres ochrony Cię interesuje i czy chcesz ubezpieczyć mieszkanie, dom (również w budowie) lub ruchomości domowe.

Przesuń, by zobaczyć więcej

Podstawowe zabezpieczenie mieszkania lub domu przed niespodziewanymi zdarzeniami jak silny deszcz lub pożar. Usługi assistance i wsparcie po szkodzie.
Dodatkowe zabezpieczenie na wypadek często występujących ryzyk, jak zalanie i stłuczenie przedmiotów szklanych.

Maksymalna i kompleksowa ochrona także w razie kradzieży z włamaniem, dewastacji czy szkód spowodowanych przepięciem.
 
POŻAR I ZDARZENIA LOSOWE
RYZYKA KATASTROFICZNE I INNE ZDARZENIA
ASSISTANCE - POMOC FACHOWCÓW I NAPRAWA SPRZĘTU AGD
OC W ŻYCIU PRYWATNYM
WSPARCIE PO SZKODZIE
ZALANIE
STŁUCZENIE PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH
RYZYKA KRADZIEŻOWE (KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM, KRADZIEŻ ZWYKŁA, NAPAD ULICZNY I RABUNEK)
DEWASTACJA
PRZEPIĘCIE
TRZĘSIENIE ZIEMI
opcjonalnie
opcjonalnie
opcjonalnie
Wiesz już, który pakiet ubezpieczenia domu lub mieszkania jest dla Ciebie najlepszy? 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dotyczy szkód, które Ty lub Twoi bliscy wyrządzą osobom trzecim.
Zobacz więcej
Zapewnij sobie wsparcie finansowe w razie zalania mieszkania. 
Zobacz więcej
Dzięki tej opcji otrzymasz odszkodowanie, jeśli sprzęt w Twoim domu ulegnie awarii z powodu przepięcia elektrycznego.
Zobacz więcej
To podstawowa wersja polisy mieszkaniowej. Istotne jest jednak właściwe określenie sumy ubezpieczenia. 
Zobacz więcej
Zapewnij sobie pomoc specjalistów takich jak: hydraulik, ślusarz czy elektryk.
Zobacz więcej
Zabezpiecz się na wypadek, gdyby Twoje mienie trafiło w niepowołane ręce.
Zobacz więcej
house with fire and flooding
Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem Twój Dom. Nie musisz się martwić. Wszystko załatwisz online. A po pomoc assistance dzwonisz pod dummy 224 224 224.
man with tablet in front of house
Wypełniasz prosty formularz online. Podasz nam dane do kontaktu, a my przyjmiemy Twoje zgłoszenie i od razu wyślemy Ci link do aplikacji Asystent Szkody.
Sprawdzasz status szkody w aplikacji Asystent Szkody. Tam wyślesz nam dokumenty i zdjęcia, a my wycenimy szkodę i poinformujemy Cię o odszkodowaniu. Spytamy Cię też o ocenę likwidacji szkody.
Jeśli zgłosisz nam sprzedaż, zwrócimy składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia liczoną od dnia sprzedaży domu lub mieszkania.
W produkcie Mój Dom możesz ubezpieczyć dom, mieszkanie, ruchomości domowe, mienie w budowie, dom letniskowy, materiały budowalne, elementy działki, budynek i lokal gospodarczy, przedmioty wartościowe, stałe elementy wykończeniowe.
Tak, w ubezpieczeniu Mój Dom karencja dotyczy wyłącznie ryzyka powodzi i wynosi 30 dni (nie dotyczy sytuacji, gdy przedłużasz u nas ochronę na kolejny rok).
Tego typu mieszkanie można ubezpieczyć w ramach produktu Mój Dom, deklarując prowadzenie działalności z PKD 55.20.
Możemy ubezpieczyć takie mieszkanie w produkcie Mój Dom, wystarczy zadeklarować, że mieszkanie jest niezamieszkiwane.
Tak, te zdarzenia są objęte w pakiecie MAX. W ramach ryzyka dewastacji ponosimy odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta inne niż zwierzęta domowe.
Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze i wnioski, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń itp.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.

Gdy używamy pojęcia „dawna Aviva” mamy na myśli spółki, które do 1.07.2022 r. działały pod nazwami: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000002561; NIP: 526-020-99-75; REGON: 010587003; wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł (w tym kapitał wpłacony: 74 287 500 zł); Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000009857; NIP: 526-020-99-98; REGON: 010587010; wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł (wpłacony w całości); Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b 00-189 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011017; NIP: 897-155-34-38; REGON: 931152953; wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł (wpłacony w całości)