Menu back

Allianz Opieka zdrowotna - ubezpieczenie dla pracowników

Kontakt i obsługa

 • Agenci
 • Pomoc
 • Kontakt

Dlaczego warto zawrzeć w Allianz ubezpieczenie Allianz Opieka Zdrowotna

www.allianz.pl - Allianz Opieka Zdrowotna

Pakiety zdrowotne należą do najbardziej cenionych i pożądanych benefitów przez pracowni­ków. Zapewnienie im oraz ich najbliższym opieki medycznej, wpływa na wzrost efektywności i lojalności oraz obniżenie absencji pracowników. Dbając o to, co dla nich cenne, dbasz o swoją firmę.

Tak działa Allianz Opieka Zdrowotna. 

W ramach ubezpieczenia Allianz Opieka Zdrowotna, Twoi pracownicy otrzymają:

 • Dostęp do ponad 2 000 placówek medycznych w całej Polsce
 • Swobodę korzystania z usług – bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji (do limitów określonych w o.w.u.)
 • Szybki dostęp do opieki – łatwy i wygodny dostęp do prywatnych usług
 • Kompleksową opiekę medyczną – szereg umów dodatkowych rozszerzających zakres ochrony
 • Całodobową pomoc w trudnych sytuacjach –pakiet usług Assistance czyli pomoc 24h  w codziennych sytuacjach życiowych

To ubezpieczenie możesz kupić u agenta Allianz

 • Zadzwoń do nas 224 224 224. Nasz doradca umówi spotkanie z agentem
 • Samodzielnie wybierz agenta i skontaktuj się z nim: przez telefon, e-mail lub facebook

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Korzyści dla pracodawcy

 • Korzyści dla pracowników

 • Zakres opieki medycznej

 • Warianty ubezpieczenia

 • Pakiet usług opiekuńczych (assistance)

 • Jak korzystać z ubezpieczenia

 • Refundacja kosztów

Korzyści dla pracodawcy

Zapewnienie pracownikom możliwości korzystania z opieki zdrowotnej usprawnia funkcjonowanie firmy, buduje wizerunek solidnego pracodawcy, a także wpływa na:

 • podniesienie poziomu lojalności pracowników i związanie ich z firmą,
 • podniesienie poziomu zaufania pracowników i zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • umocnienie wizerunku firmy jako dbającej o pracowników i ich najbliższych,
 • skrócenie okresu niezdolności pracownika do pracy poprzez szybki dostęp do lekarzy i leczenia.

Korzyści dla pracowników

 • bezgotówkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w sieci ponad 2 000 placówek medycznych,
 • możliwość refundacji kosztów leczenia (do limitów określonych w o.w.u.) w sytuacji skorzystania z usług poza siecią placówek medycznych współpracujących z Allianz,
 • szeroki zakres usług lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych i szczepień,
 • brak konieczności przeprowadzenia badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia,
 • dostęp do specjalistów bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • pakiet usług assistance (świadczeń opiekuńczych) dostępnych na terenie Polski, obejmujący każdą ubezpieczoną osobę,
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o leczenie z zakresu chirurgii jednego dnia, rehabilitacji i stomatologii, stomatologii refundacyjnej, zwrotu kosztów zakupu leków po leczeniu w szpitalu, leczenie operacyjne, leczenie specjalistyczne, poważne zachorowania, koszty leczenia za granicą.

Zakres opieki medycznej

Zakres opieki medycznej oferowanej w ramach OWU Allianz Opieka Zdrowotna AOZ 03 zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia i obejmuje w najszerszym wariancie:

 • dostęp do lekarzy aż 48 specjalizacji,
 • ponad 60 zabiegów ambulatoryjnych,
 • ponad 280 badań z krwi, moczu i kału,
 • ponad 260 badań specjalistycznych,
 • dostęp do profilaktycznych szczepień,
 • usługi prowadzenia ciąży i zwrot kosztów uczestnictwa w szkole rodzenia,
 • możliwość włączenia rehabilitacji i leczenia stomatologicznego oraz wielu umów dodatkowych gwarantujących pomoc finansową w razie choroby lub pobytu w szpitalu.

Jeżeli umowę zawarto na podstawie innych ogólnych warunków ubezpieczenia niż AOZ 03 przejdź do archiwum. Znajdziesz tam archiwalne ogólne warunki ubezpieczenia, zakres świadczeń i inne dokumenty. Jeżeli nie możesz znaleźć właściwego dokumentu, skontaktuj się z infolinią pod numerem 224 224 224.

Warianty ubezpieczenia

Allianz oferuje pięć wariantów ubezpieczenia: Dla Ciebie Premium, Dla Ciebie Komfort, Dla Ciebie Optimum, Dla Ciebie Maximum, Dla Ciebie Prestige VIP.

Każdy z tych wariantów może mieć formę jednego z trzech pakietów:

 • Pakiet Indywidualny – dla głównego ubezpieczonego czyli pracownika,
 • Pakiet Partnerski – dla pracownika i jego jednego dziecka lub dla pracownika i jego współmałżonka albo partnera,
 • Pakiet Rodzinny – dla pracownika i jego współmałżonka albo partnera oraz dzieci własnych lub przysposobionych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Opieką medyczną można objąć również rodziców i teściów pracownika. Z myślą o nich powstał specjalny wariant Dla Rodzica uwzględniający potrzeby osób starszych, a także dedykowany im program świadczeń opiekuńczych.

Pakiet usług opiekuńczych (assistance)

Każdy wariant ubezpieczenia zawiera dodatkowy pakiet świadczeń opiekuńczych dostępnych przez całą dobę po zgłoszeniu pod numer tel. 224 224 224. Pakiet ten obejmuje świadczenia dostępne na terenie całej Polski, m.in.:

 • dostarczenie leków,
 • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji w domu albo w poradni reahabilitacyjnej oraz zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego,
 • opiekę pielęgniarki i pomoc domową po hospitalizacji,
 • wizyty pielęgniarki po wypadku,
 • pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych,
 • infolinię: medyczną, Baby Assistance i Zdrowe Odżywianie,
 • pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem,
 • transport medyczny do i z placówki medycznej oraz pomiędzy placówkami.

Jak korzystać z ubezpieczenia

By umówić się na konsultację lekarską w dowolnej placówce medycznej współpracującej z Allianz w kraju wystarczy:

 • zgłosić się bezpośrednio do placówki – ta opcja  jest dostępna w przypadku placówek posiadający system EWKA (Elektroniczna Weryfikacja Klientów Allianz). Listę placówek można sprawdzić za pośrednictwem Infolinii medycznej Allianz lub za pomocą wyszukiwarki na stronie www.zdrowotne.allianz.pl,
 • zarejestrować się za pośrednictwem internetu pod adresem: http://www.zdrowotne.allianz.pl/,
 • zadzwonić na numer infolinii medycznej czynnej przez 24 godziny na dobę pod numerem 224 224 224. Dzwoniąc pod numer infolinii medycznej można również zamówić lekarską wizytę do domu.

Refundacja kosztów

Jeżeli skorzystałeś z usług placówki niewspółpracującej z Allianz zwrócimy poniesione przez Ciebie koszty do wysokości określonej w cenniku świadczeń zdrowotnych dostępnym w owu. Jeżeli chcesz skorzystać z wizyty domowej na zasadzie refundacji zadzwoń do Allianz pod numerem 224 224 224.

Podstawą do rozliczenia kosztów świadczeń zdrowotnych jest pisemne zgłoszenie roszczenia na formularzu Allianz wraz z załącznikami:

 • dowodem poniesionych kosztów np. rachunki i faktury
 • kserokopią skierowania lekarskiego w przypadku świadczeń zdrowotnych wymagających zgodnie z umową skierowania lekarskiego.  

Dowody poniesionych kosztów powinny zawierać:

 • imię, nazwisko oraz adres ubezpieczonej osoby, której zostało udzielone świadczenie zdrowotne,
 • wskazanie lekarza specjalisty, z porady którego korzystała osoba ubezpieczona,
 • wykaz wykonanych świadczeń zdrowotnych, objętych zakresem ubezpieczenia,
 • datę i cenę wykonanych świadczeń zdrowotnych.

Opcje dodatkowe

 • Opieka rehabilitacyjna

 • Opieka stomatologiczna

 • Stomatologia refundacyjna

 • Zwrot kosztów leków po pobycie w szpitalu

 • Świadczenie dzienne w przypadku pobytu w szpitalu

 • Leczenie operacyjne

 • Chirurgia jednego dnia

 • Rekonwalescencja lub pobyt w sanatorium

 • Leczenie specjalistyczne

 • Poważne zachorowania

 • Koszty leczenia za granicą

 • Świadczenia opiekuńcze dla współubezpieczonych rodziców

Opieka rehabilitacyjna

Opieka rehabilitacyjna

- ubezpieczenie zapewniające organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji.

 

Zorganizujemy i pokryjemy koszty rehabilitacji we współpracujących placówkach medycznych. Do wyboru masz 2 warianty rehabilitacyjne:

 • Rehabilitacja – 30 (z limitem 30 zabiegów rehabilitacyjnych),
 • Rehabilitacja Plus (bez limitu).

Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna

- ubezpieczenie zapewniające organizację i pokrycie kosztów opieki stomatologicznej.

 

Zorganizujemy i pokryjemy koszty leczenia we współpracujących z Allianz placówkach medycznych. Umowa obejmuje:

 • stomatologię zachowawczą,
 • diagnostykę rentgenowską,
 • chirurgię stomatologiczną.

Stomatologia refundacyjna

Stomatologia refundacyjna

- ubezpieczenie zapewniające częściową refundację kosztów leczenia stomatologicznego.

 

Ubezpieczony zyskuje możliwość leczenia w dowolnej placówce stomatologicznej na terenie całego kraju. Allianz zrefunduje koszty leczenia stomatologicznego w zależności od wybranego wariantu w 30% lub 50%.

Zwrot kosztów leków po pobycie w szpitalu

Zwrot kosztów leków po pobycie w szpitalu

- ubezpieczenie zapewniające zwrot kosztów leków.

 

Zwrócimy koszty leków, które przepisał lekarz przy wypisie ze szpitala, jeśli zostaną one wykupione w ciągu 6 miesięcy od daty wypisu. Limit zwracanych kosztów wynosi aż 1000 zł.

Świadczenie dzienne w przypadku pobytu w szpitalu

Świadczenie dzienne w przypadku pobytu w szpitalu

- ubezpieczenie zapewniające wsparcie finansowe podczas pobytu w szpitalu.

 

 • Wypłata dziennego świadczenia za nieprzerwany pobyt w szpitalu do 180 dni w wyniku choroby lub wypadku.
 • Wypłata świadczenia w podwójnej wysokości, w przypadku gdy pobyt w szpitalu trwa nieprzerwanie 180 dni.

Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne

- ubezpieczenie zapewniające wsparcie finansowe w razie leczenia operacyjnego.

 

 • Wypłata pieniędzy, jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia operacji w wyniku wypadku lub choroby.
 • Wysokość świadczenia uzależniona od grupy, do której zakwalifikowana została wykonana operacja.

Chirurgia jednego dnia

Chirurgia jednego dnia 

- ubezpieczenie zapewniające zwrot kosztów za wybrane zabiegi chirurgiczne.

 

 • Refundacja kosztów zabiegów z zakresu chirurgii jednego dnia z listy liczącej aż kilkadziesiąt pozycji.
 • Możliwość skorzystania z zabiegu prywatnie bez konieczności długiego oczekiwania.

Rekonwalescencja lub pobyt w sanatorium

Rekonwalescencja lub pobyt w sanatorium

- ubezpieczenie zapewniające wsparcie finansowe podczas dochodzenia do zdrowia po pobycie w szpitalu.

 

Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku:

 • nieprzerwanej 14-dniowej rekonwalescencji następującej bezpośrednio po minimum 7-dniowym pobycie w szpitalu lub
 • pobytu w sanatorium po przebytym leczeniu szpitalnym.

Leczenie specjalistyczne

Leczenie specjalistyczne

- ubezpieczenie zapewniające wsparcie finansowe w razie leczenia specjalistycznego.

Wypłata świadczenia w razie leczenia obejmującego:

 • terapię onkologiczną przy pomocy chemioterapii w postaci przyjęcia przynajmniej jednego leku przeciwnowotworowego z grupy leków chemioterapeutycznych według klasyfikacji ATC albo radioterapii,
 • terapię interferonową w zakresie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C lub stwardnienia rozsianego,
 • wszczepienie kardiowertera/defibrylatora,
 • wszczepienie rozrusznika serca,
 • ablację,
 • dializoterapię.

Poważne zachorowania

Poważne zachorowania

- cztery ubezpieczenia zapewniające wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania.

W zależności od rodzaju zawartej umowy, które łącznie dotyczą aż 72 poważnych zachorowań, ubezpieczony otrzyma wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia:

 • choroby układu krążenia: m.in. choroby aorty brzusznej i piersiowej, kardiomiopatia, masywny zator tętnicy płucnej, przeszczep tętnicy płucnej, zabiegi kardiochirurgiczne, zawał serca,
 • nowotwory, choroby układu nerwowego: m.in. łagodne guzy, nowotwory, paraliż, stwardnienie rozsiane, udar, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, choroba Alzheimera, choroba Creutzfelda-Jakoba,
 • zakażenia: m.in. borelioza, bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, bakteryjne zapalenia wsierdzia, gruźlica, poliomyelitis, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, zapalenie mózgu, zakażenie wirusem HIV,
 • niewydolności lub znacznego upośledzenia funkcjonowania narządu:in. anemia aplastyczna, astma o ciężkim przebiegu, całkowita utrata: wzorku, słuchu, mowy, kończyn, choroba Leśniowskiego-Crohna, cukrzyca typu I insulinozależna, mukowiscydoza, niewydolność nerek, oparzenia, ostra niewydolność wątroby, pierwotne nadciśnienie płucne, pneumonektomia, pourazowe uszkodzenie mózgu, przeszczep, przewlekła niewydolność oddechowa, reumatoidalne zapalenie stawów, schyłkowa niewydolność wątroby, śpiączka, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa.

Koszty leczenia za granicą

Koszty leczenia za granicą

- ubezpieczenie zapewniające pokrycie kosztów leczenia za granicą.

 

Ubezpieczony zyskuje szerszą możliwość korzystania z opieki medycznej za granicą, dzięki pokryciu kosztów m.in.:

 • leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
 • transportu (w przypadku transportu medycznego umowa rozszerzona jest o usługi assistance na terenie Rzeczypospolitej Polskiej),
 • zakupu niezbędnych lekarstw i wiele innych.

Świadczenia opiekuńcze dla współubezpieczonych rodziców

Świadczenia opiekuńcze dla współubezpieczonych rodziców

- ubezpieczenie gwarantujące dostęp do pakietu świadczeń opiekuńczych dla Twoich rodziców i teściów.

Pracownik wykupując assistance dla łącznie 4 osób: swoich rodziców i rodziców współmałżonka lub partnera daje im dostęp do całodobowych usług dostępnych pod numerem tel. 224 224 224 świadczonych na terenie całej Polski. Usługi te obejmują m.in.:

 • w sytuacji uniemożliwiającej dotarcie do placówki medycznej, zorganizowanie transportu medycznego do i z placówki medycznej,
 • pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych i zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • opiekę pielęgniarki po hospitalizacji, pomoc domową, pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych,
 • dostarczanie leków, posiłków, książek, pomoc w opłacaniu rachunków,

 • pokrycie kosztów wizyty lekarskiej po wypadku,

 • zwrot kosztów przejazdu i noclegów dla osoby bliskiej w przypadku hospitalizacji rodzica/teścia.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczeń zdrowotnych

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Jak kupić ubezpieczenie

Wyszukiwarka agentów

Wybierz agenta i skontaktuj się przez telefon, e-mail lub facebook.

U agenta

Wyślij zgłoszenie. Agent Allianz skontaktuje się z Tobą.

W placówce

Znajdź oddział lub agencję Allianz. Zadzwoń lub odwiedź nas. 

Czegokolwiek potrzebujesz  - zadzwoń 224 224 224

Kontakt

Wypełnij formularz. Zadzwonimy do Ciebie lub odpowiemy mailem.

Szkody i roszczenia

Szkodę lub roszczenie zgłoś wygodnie przez telefon lub online. 

Obsługa polisy

Doradca służy Ci pomocą przez telefon. Wiele spraw załatwisz online.