Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd zagraniczny i krajowy

Dlaczego warto kupić w Allianz ubezpieczenie na podróż 

www.allianz.pl - Ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie podróżne daje możliwość zwrotu kosztów leczenia i szeroki zakres pomocy assistance w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą.

Ubezpieczenie turystyczne w Allianz:

 • do 1 500 000 zł na pokrycie kosztów leczenia za granicą
 • konsultacje z lekarzem w języku polskim

 

To ubezpieczenie możesz kupić:

 • przez telefon
 • online
 • u agenta

Zadzwoń do nas 224 224 224.

Doradca policzy składkę i odpowie na Twoje pytania. 

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu

 • Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu turystycznym

 • Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Assistance

 • Ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia 
  uczestnictwa w imprezie

 • Ubezpieczenie bagażu

 • Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym

 • Ubezpieczenie NNW

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu turystycznym

Ubezpieczenie w podróży Globtroter jest przeznaczone dla osób, które często podróżują w ciągu roku, przebywają krótko lub na stałe za granicą, wyjeżdżają na urlop indywidualnie lub w grupie.

Ubezpieczenie turystyczne może pokryć koszty leczenia zagranicą nawet do 1 500 000 zł. 

Możesz wykupić ASSISTANCE, który obejmuje organizację i pokrycie kosztów usług zaistniałych w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia w Polsce.

 • Dodatkowo ubezpieczenie w podróży możesz rozszerzyć o:
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie,
 • Business Assistancem,
 • Concierge - Osobisty Asystent,
 • Medical Assistance - Assistance dla członków rodziny,
 • Home Assistance,
 • Moto Assistance,
 • Bezpieczna kieszeń,
 • ubezpieczenie Assistance - kontynuacja leczenia na terenie Polski,
 • pakiet usług medycznych i Assistance po powrocie do Polski,
 • ubezpieczenie zdarzeń po spożyciu alkoholu w ramach kosztów leczenia i NNW.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Assistance

W ramach tego ubezpieczenia zorganizujemy i pokryjemy koszty, które nastąpiły w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do wartości sumy ubezpieczenia.

W ramach tego ubezpieczenia gwarantujemy:

 • hospitalizację i leczenie ambulatoryjne bez franszyz,
 • transport medyczny do Polski niepomniejszający sumy ubezpieczenia,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 gratis,
 • poszukiwanie i ratownictwo.

Dodatkowe usługi assistance w zależności od tego, czy prowadzisz firmę, czy potrzebujesz ubezpieczenia dla celów prywatnych:

 • Home Assistance,
 • Assistance Sport, 
 • Business Assistance,
 • Moto Assistance.

Ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia 
uczestnictwa w imprezie

Ubezpieczenie zapewnia 80% lub 100% zwrotu kosztów poniesionych za wakacje, bilety lub noclegi w Polsce lub za granicą, jeśli z powodów niezależnych od siebie nie możesz wyjechać lub musisz skrócić wyjazd.

 • Twoje dodatkowe korzyści
 • Oferujemy szeroki zakres ubezpieczenia-m.in.: możliwość rezygnacji z wyjazdu z powodu udokumentowanych zdarzeń, w tym zaostrzenia choroby przewlekłej,
 • Nie musisz ubezpieczać wyłącznie wycieczek zakupionych w biurze podróży – ochroną obejmiemy także samodzielnie rezerwowane noclegi (również przez Internet).

Ubezpieczenie bagażu

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 • bagaż podróżny,
 • zwrot udokumentowanych kosztów opóźnienia bagażu.

Bagaż ubezpieczony jest na wypadek jego utraty, zniszczenia i opóźnienia w dostarczeniu do docelowego miejsca podróży. Ochroną objęte są rzeczy wchodzące w skład bagażu, czyli: walizy, nesesery, torby wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Możesz również rozszerzyć zakres ubezpieczenia na wypadek utraty, kradzieży lub zniszczenia sprzętu sportowego, takiego jak np. narty, rower, deska do uprawiania snowboardu i jego odmian lub przenośnego sprzętu elektronicznego, jak np. sprzętu komputerowego, fotograficznego, audio-wideo.

Suma ubezpieczenia dla bagażu podróżnego wynosi od 400 zł do 10 000 zł.

W przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu powyżej 6 godzin zapewnimy do 1000 zł na zakup artykułów pierwszej potrzeby.

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym ubezpieczonego podczas podróży, w związku z czynami niedozwolonymi – za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno szkody na osobie, jak i szkody rzeczowe.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą ubezpieczonemu w czasie podróży i za które ponosi on odpowiedzialność.

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym możesz zawrzeć z sumą ubezpieczenia od 10 tys. zł do 1 mln zł.

Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące uraz ciała osoby ubezpieczonej lub jej śmierć.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy osoba ubezpieczona doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w związku z wypadkiem poniosła śmierć.

Ubezpieczenie NNW możesz zawrzeć z sumą ubezpieczenia od 5 000 zł do 100 000 zł.

 

Pakiety na różne podróże - zakup przez telefon lub online

 • Pakiet na podróż

 • Pakiet Rodzina w podróży

 • Pakiet sportowy wyjazd

 • Pakiet turystyka PL

 • Pakiet roczny wyjazd

 • Pakiet praca fizyczna za granicą

 • Pakiet podróż biznesowa

Pakiet na podróż

Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń pokryje koszty leczenia i assistance od 80 do 500 tys. zł. Przyda się, jeśli wyjeżdżasz na krótko do któregokolwiek europejskiego kraju.

 • Więcej dla Ciebie 

Pakiet obejmuje również amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych, m.in.:

 • nurkowanie z aparatem tlenowym do 30m,
 • snorkling,
 • windsurfing,
 • kajakarstwo,
 • żeglowanie śródlądowe i morskie w pasie przybrzeżnym do 20 mil.
 • Policz składkę i kup przez telefon 

Zadzwoń do nas 224 224 224.

Konsultant policzy składkę i odpowie na Twoje pytania. 

Pakiet Rodzina w podróży

Ubezpieczenie zapewnia pełną ochronę dla Ciebie i rodziny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.  

Szczególnie polecamy ten pakiet, jeśli wyjeżdżasz za granicę z dzieckiem - na polisie musi być minimum 1 osoba dorosła i 1 dziecko.

 • Więcej dla Ciebie

Jeśli wybierzesz pakiet Medium lub Premium, zakres ubezpieczenia obejmie również amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka, m.in.:

 • maratony biegowe i biegi długodystansowe,
 • football amerykański,
 • narty wodne, żeglarstwo morskie,
 • jazdy quadem.
 • Policz składkę i kup przez telefon 

Zadzwoń do nas 224 224 224.

Konsultant policzy składkę i odpowie na Twoje pytania.

Pakiet sportowy wyjazd

Trzy pakiety ubezpieczeń skonstruowane specjalnie dla osób uprawiających amatorsko sporty podwyższonego ryzyka, w tym również sporty ekstremalne.

 • Więcej dla Ciebie

Ubezpieczenie jest oferowane w trzech pakietach dających ochronę ubezpieczeniową w razie wypadku podczas uprawiania określonych sportów.
Te pakiety to:

 • Basic,
 • Medium,
 • Extreme.

Cena podstawowego pakietu to około 9 złotych za dzień.

 • Policz składkę i kup przez telefon 

Zadzwoń do nas 224 224 224.

Konsultant policzy składkę i odpowie na Twoje pytania.

Pakiet turystyka PL

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, które mają miejsce na terenie Polski.
Cena pakietów nie przekracza 10 złotych za dzień.

 •  Więcej dla Ciebie

Najbardziej rozbudowany pakiet Extreme zawiera ubezpieczenie m.in.:

 • NNW,
 • OC w życiu prywatnym,
 • bagażu,
 • sprzętu elektronicznego oraz sprzętu sportowego,
 • transport medyczny,
 • amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych.
 • Policz składkę i kup przez telefon 

Zadzwoń do nas 224 224 224.

Konsultant policzy składkę i odpowie na Twoje pytania.

Pakiet roczny wyjazd

Atrakcyjna polisa pokrywająca koszty leczenia i assistance od 160 do 600 tys. złotych.

Ubezpieczenie podróżne dostępne w różnych wariantach warto kupić, jeśli planujesz długi pobyt poza granicami kraju.  

 • Więcej dla Ciebie

Wszystkie pakiety obejmują również ubezpieczenie:

 • NNW,
 • amatorskie uprawianie sportów rekreacyjnych.

W ramach pakietów Medium i Premium możesz również korzystać z ubezpieczeń:

 • OC w życiu prywatnym,
 • bagażu i sprzętu elektronicznego.
 • Policz składkę i kup przez telefon 

Zadzwoń do nas 224 224 224.

Konsultant policzy składkę i odpowie na Twoje pytania.

Pakiet praca fizyczna za granicą

Jeśli wyjeżdżasz za granicę do pracy i będzie to praca fizyczna, warto skorzystać ze specjalnie skonstruowanych pakietów ubezpieczeń, które sprostają każdemu wymaganiu.

 • Więcej dla Ciebie

Oprócz standardowego zakresu, w ramach pakietów pokrywamy również koszty leczenia związane z działaniami wojennymi lub atakami terroru.

 • Policz składkę i kup przez telefon 

Zadzwoń do nas 224 224 224.

Konsultant policzy składkę i odpowie na Twoje pytania.

Pakiet podróż biznesowa

Ubezpieczenie skierowane do osób wybierających się w kilkudniową podróż biznesową, delegację zagraniczną.

 • Więcej dla Ciebie

Cena oferowanych pakietów zaczyna się od około 3 złotych za dzień.

Każdy z pakietów (Basic, Standard, Optimum) zawierają np. pomoc tłumacza do 2 tys. złotych.

 • Policz składkę i kup przez telefon 

Zadzwoń do nas 224 224 224.

Konsultant policzy składkę i odpowie na Twoje pytania.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia i inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do obsługi ubezpieczeń

Wnioski, formularze, inne dokumenty. Rozwiń. Pobierz.

Dokumenty do zgłoszenia szkód z ubezpieczeń

Jak kupić ubezpieczenie

Zadzwoń 224 224 224

Zapytaj o składkę i kup przez telefonU Agenta

Spotkanie z agentem

Kup online

Policz składkę i kup polisę online