Ubezpieczenie Bezpieczny Dom Plus lub Bezpieczny Dom

OFERTA DLA KLIENTÓW KONTYNUUJĄCYCH UBEZPIECZENIE W ALLIANZ

BEZPIECZNY DOM I BEZPIECZNY DOM PLUS

Ubezpieczenie Bezpieczny Dom Plus lub Bezpieczny Dom dostępne jest dla klientów, którzy kontynuują ubezpieczenie mieszkania lub domu w Allianz.

W Allianz możesz ubezpieczyć dom lub mieszkanie wraz z wyposażeniem na wypadek wystąpienia nawet tych ryzyk, które trudno przewidzieć. Odszkodowanie nie tylko pozwoli Ci odtworzyć zniszczone nieruchomości, ale również może pokryć koszty powstałe w związku ze szkodą, np. akcji ratowniczej.

 

Ubezpieczenie domu lub mieszkania w Allianz to m.in.:

  • szeroki zakres  ubezpieczenia,
  • lokal zastępczy do 90 dni na czas odbudowy lub remontu po szkodzie,
  • pomocny zakres usług Assistance, dzięki któremu zapewnimy i pokryjemy koszty pomocy fachowców np. hydraulika, ślusarza, elektryka,
  • usługi infolinii prawnej w każdej polisie.

Możesz zawrzeć ubezpieczenie na 3 lata z gwarancją niezmienności ceny, co jest szczególnie wygodne, gdy ustanawiasz cesję na bank pod zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Bezpieczny Dom Plus
jeśli kontynuujesz ubezpieczenie w Allianz

Bezpieczny Dom Plus to ochrona również na wypadek tych zdarzeń, które trudno przewidzieć.Bezpieczny Dom
jeśli kontynuujesz ubezpieczenie w Allianz

Bezpieczny Dom to ochrona w razie wybranych zdarzeń np. pożar, powódź, silny wiatr, kradzież.JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ

W razie wystąpienia zdarzenia zgłoś sprawę przez nasz formularz online

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.