Ochrona pracowników i 8 pakietow do indywidualnego wyboru 

Skorzystaj jako firma 

 • 3 warianty ubezpieczenia do wyboru w zależności od wielkości firmy 
 • Większa atrakcyjność oferty dzięki temu, że pracownik może dopasować ochronę do swojej sytuacji
 • Prosta zdalna obsługa ubezpieczenia - bez wypełniania papierowych deklaracji 
 • Efektywne motywowanie pracowników

Skorzystaj jako pracownik

 • 8 pakietów z dodatkową ochroną do indywidualnego wyboru 
 • Ubezpieczenie dla pracownika, jego małżonka lub partnera oraz pełnoletnich dzieci
 •  
 • Szeroki zakres świadczeń Assistance i telemedycyna 
 • Zdalne przystąpienie do ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia

Bądźmy w kontakcie 

 • Wysyłasz zgłoszenie i nasz przedstawiciel oddzwania do Ciebie 
 • Umawiamy się na prezentację - możemy to zrobić zdalnie  
 • Przygotowujemy specjalnie dla Twojej firmy ofertę 
 • Dajemy Twojej firmie dostęp do prostej aplikacji do obsługi ubezpieczenia

Zapewnij poczucie bezpieczeństwa
swoim pracownikom
w razie chorób, wypadków i innych zdarzeń

Zadbaj o pracowników. Buduj pozytywny wizerunek swojej firmy.
Wygodnie obsługuj ubezpieczenie.

Zamów kontakt z przedstawicielem Allianz 

Wybiera pracodawca

Skomponuj program w swojej firmie

W zależności od wielkości firmy i specyfiki zatrudnienia możesz wybrać warianty ubezpieczenia z różną liczbą ryzyk dotyczących ubezpieczonego pracownika, małżonka lub partnera, dziecka do 25. r.ż. oraz rodzica. Wspólnie z agentem ustalisz wysokość świadczeń i zakres ryzyk.

Wybiera pracownik

Udostępnij pracownikom pakiety do indywidualnego wyboru 

Chorobowy

Wsparcie dla ubezpieczonego w razie zachorowania lub operacji 

Onkologiczny

Wsparcie dla ubezpieczonego w razie choroby nowotworowej

Kardiologiczny

Wsparcie dla ubezpieczonego na wypadek zawału lub udaru

Komunikacyjny

Dodatkowe świadczenia w razie wypadku komunikacyjnego, w którym ucierpi ubezpieczony

Wypadkowy

Dodatkowe świadczenia w razie wypadku, w którym ucierpi ubezpieczony

Małżonek/partner

Wsparcie w razie choroby lub wypadku małżonka lub partnera

Dziecko do 25. r.ż.

Wsparcie w razie choroby lub wypadku dzieci ubezpieczonego do 25. r.ż.

Senior 

Wsparcie w razie choroby lub wypadku rodziców ubezpieczonego (bez ograniczenia wiekowego)

Pracownik sam wybierze, co jest mu potrzebne w jego sytuacji. Dzięki temu ubezpieczenie będzie lepiej dopasowane, a pracownik bardziej zadowolony. 

Zamów kontakt z przedstawicielem Allianz 

dane dotyczą TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A.

a
już tak długo dbamy o poczucie bezpieczeństwa naszych klientów w Polsce 
a
klientów indywidualnych i korporacyjnych korzysta z naszych rozwiązań
a
zajmujemy 4. miejsce na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych 
a
zawsze dotrzymujemy złożonych
zobowiązań
a
nasze ubezpieczenia zapewniają 
realne wsparcie

Informacja prawna

Materiał marketingowy TU Allianz Życie Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021971, NIP:  5271754073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego: 118 631 000,00 złotych (wpłacony w całości).
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności TU Allianz Życie Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.