• Pokrycie kosztów związanych z leczeniem do 2 000 000 euro
  Zorganizujemy i sfinansujemy Twoje leczenie w zagranicznej klinice oraz opiekę medyczną po leczeniu. Otrzymasz pomoc, jeśli zachorujesz na nowotwór lub konieczna będzie jedna z operacji wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 • Organizacja podróży i zakwaterowania za granicą
  Opłacimy koszty zarówno Twoje, jak i osoby towarzyszącej.
 • Wypłata za pobyt w szpitalu i za zakup leków
  Otrzymasz pieniądze za pobyt w szpitalu (100 euro za dzień, maks. za 60 dni) oraz zwrot kosztów leków zaleconych po leczeniu (do 50 000 euro).
 • Organizacja i sfinansowanie wizyty kontrolnej
  Ubezpieczenie obejmuje również opiekę medyczną po leczeniu (np. konsultacje, badania diagnostyczne i profilaktyczne).
 • Możliwość ubezpieczenia także partnera i dzieci
  Zorganizujemy i sfinansujemy także ich leczenie do 2 000 000 euro.
Umowę możesz zawrzeć równocześnie albo w trakcie trwania ubezpieczenia na życie: dummy Twoje Życie lub dummy Twój Plan.
Sprawdź, jak wygląda leczenie krok po kroku
Allianz ubezpieczenie na życie i zdrowie - mężczyzna z telefonem

Przekazujesz naszemu partnerowi, firmie Further, swoją dokumentację medyczną.

Możesz otrzymać zagraniczną drugą opinię medyczną dotyczącą Twojej choroby.

Po potwierdzeniu diagnozy, z przedstawionych Ci placówek medycznych wybierasz tę, w której chcesz się leczyć.

Allianz ubezpieczenie na życie i zdrowie - lekarka przy pacjencie w łóżku

Firma Further organizuje i opłaca Twoją podróż, zakwaterowanie i proces leczenia. 

W trakcie leczenia warto mieć przy sobie kogoś bliskiego, dlatego opłacone zostaną też podróż i zakwaterowanie osoby towarzyszącej.

Dodatkowo, na każdym etapie leczenia możesz też liczyć na pomoc wyznaczonego opiekuna.

Allianz ubezpieczenia na życie i zdrowie - lekarka pokazuje pacjentce wyniki

Zgodnie z zaleceniem lekarza, który prowadził leczenie, możesz korzystać z dalszej opieki medycznej za granicą lub w Polsce nawet przez pół roku od zakończenia leczenia.

Otrzymujesz zwrot wydatków na leki zalecone w trakcie leczenia za granicą i wydawane na receptę.

Aby skorzystać z leczenia lub otrzymać zwrot poniesionych kosztów, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Further pod numerem telefonu 22 864 55 22

Z infolinii możesz skorzystać 24h na dobę

Ważne informacje

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, wzorca umownego, części umowy ubezpieczenia ani propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia.
Prezentowane ubezpieczenie może stanowić uzupełnienie umów ubezpieczenia na życie: Twoje Życie i Twój Plan, oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną („Allianz"). Zakres ww. ubezpieczeń na życie można bowiem rozszerzyć, korzystając z umów dodatkowych, które pozwalają chronić życie i zdrowie.

Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczeń ‒ w tym w zakresie składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń naszej odpowiedzialności (w szczególności okresów ograniczonej ochrony) oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych – znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Twoje Życie (OWU/TZ/5/2024), Twój Plan (OWU/TZI/5/2024) i załącznikach do tych dokumentów oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na www.allianz.pl - Twoje Życie i Twój Plan      

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.