Perspektywy gospodarcze. Popyt w Europie dopiero się rozkręca

| czas czytania: 10 min 

Silne odbicie wzrostu PKB w Europie w drugim kwartale pokazuje, że istnieje duże pole do wzrostu w sektorach najbardziej narażonych na ograniczenia Covid-19. Spodziewamy się, że uwolniony stłumiony popyt pobudzi te sektory do 2021 r., zwłaszcza w Hiszpanii, Francji i Belgii. Jednym z głównych motorów stłumionego popytu, a co za tym idzie wzrostu konsumpcji, będzie odbicie zaufania konsumentów powyżej poziomów sprzed kryzysu, zwłaszcza w kontekście znacząco wysokich oszczędności gospodarstw domowych. Kilka modeli pokazuje, że zaufanie konsumentów może być dobrym prognostykiem konsumpcji w USA i strefie euro, a wcześniej stwierdziliśmy, że powrót zaufania konsumentów do poziomów sprzed Covid-19 wyjaśniałby nawet jedną trzecią wzrostu konsumpcji we Francji w 2021 r. Nasza rozszerzona analiza ilościowa potwierdza również moc predykcyjną zaufania gospodarstw domowych dla wzrostu konsumpcji w Belgii, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech.

Po wielkim ponownym otwarciu w II kwartale 2021 r. zaufanie konsumentów wzrosło znacznie powyżej poziomów sprzed kryzysu (+21%) w Belgii, ale także we Włoszech (+8%) i Niemczech (+4). W Hiszpanii i Francji wskaźnik powrócił dopiero do poziomu sprzed Covid-19, sygnalizując bardziej umiarkowany wzrost konsumpcji. W porównaniu z historycznymi maksimami, poziomy zaufania we Francji i Holandii są w rzeczywistości znacznie poniżej historycznych szczytów (odpowiednio 25% i 20%), co wskazuje na duży potencjał dalszego wzrostu zaufania.

W tym kontekście sektory zakwaterowania i usług gastronomicznych (2,7% europejskiego PKB) wykazują duży potencjał do nadrobienia zaległości w lecie 2021 r. sektor mieszkaniowy (1,8% wydatków na konsumpcję końcową europejskich gospodarstw domowych) odnotowuje w II połowie 2021 r. znaczne ożywienie wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń. Rzeczywiście, sezon letni stanowi 30-50% rocznych obrotów w krajach takich jak Francja, Włochy i Hiszpania. Podobnie restauracje, kawiarnie i bary już w drugiej połowie 2021 r. zaczęły odnotowywać silne ożywienie aktywności, napędzane rosnącym apetytem konsumentów na usługi gastronomiczne, których od dawna byli pozbawieni, a w mniejszym stopniu na duże wydarzenia sportowe (Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, Igrzyska Olimpijskie w Tokio).

Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.