Ożywienie gospodarcze po pandemii: kluczowe przeszkody do pokonania

Autor: Andrzej Liwacz  | czas czytania: 2 min 
  • Globalne ożywienie uzależnione jest od kluczowych elementów, różnych w poszczególnych krajach. Oczekuje się, że PKB w skali światowej wzrośnie o +5,1 proc. w 2021 roku. Za wzrost w jednej czwartej będą odpowiadały Stany Zjednoczone. W 2022 roku PKB powinno wynieść + 4 proc. Europa powinna odrobić straty w drugiej połowie trwającego roku. Wyścig o wzrost gospodarczy będzie zależał od kilku kluczowych czynników.  
  •  
  •  
  • Tempo szczepień będzie głównym czynnikiem różnicującym poszczególne kraje. Od niego w głównej mierze zależy odporność populacyjna. Przy obecnym tempie, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania powinny osiągnąć ją w maju. Europa powinna być w stanie zaszczepić najbardziej wrażliwe grupy społeczne do lata, choć bardzo prawdopodobne, że nie osiągnie odporności populacyjnej. 
  • Poziom oszczędności w 2021 roku nadal będzie wahać się w okolicach 40 proc. powyżej poziomów sprzed kryzysów. W stosunkowo optymistycznym scenariuszu, nadwyżka oszczędności gospodarstw domowych powinna wpłynąć na wydatki konsumentów.
  • Wycofywanie mechanizmów pomocy finansowej dla przedsiębiorstw nie jest grą o sumie zerowej, a ryzyko błędów pozostaje bardzo wysokie. Polityka fiskalna będzie szła naprzód, a ogólne podejście „musimy zrobić wszystko, co trzeba i się da” ustąpi bardziej zróżnicowanej perspektywie wsparcia poszczególnych obszarów. Trudno będzie płynnie wycofywać programy utrzymania miejsc pracy, czy transfery pieniężne do najbardziej dotkniętych sektorów. 
  • „Build Back Better” ogłoszony przez Joe Bidena w USA (potencjalnie 2,3 biliona dolarów), unijny fundusz „Next generation” o wartości 725 miliardów euro czy chiński plan infrastrukturalny o łącznej wartości 1,5 biliona dolarów mają przyczynić się do wsparcia potencjału światowej gospodarki w perspektywie średnioterminowej. Ich sukces jednak będzie zależał od zdolności państw do inwestycji do produktywnych projektów i współpracy z sektorem prywatnym. 
  • Wąskie gardła w globalnych łańcuchach dostaw są tak duże, jak w trakcie szczytu pandemii i z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą globalny handel do granicy recesji w drugiej połowie roku. Wpływ zakłóceń w łańcuchu dostaw może wpłynąć na spadek wartości światowego handlu o 1,7 punktu procentowego. Nie pomagają też utrudnienia w handlu z powodu opóźnionego otwierania sektorów najbardziej dotkniętych restrykcjami rządowymi oraz utrzymujące się ograniczenia w podróżach. 
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.