Ostrzeżenie: Używasz przestarzałej przeglądarki, zmień przeglądarkę na bardziej nowoczesną, taką jak Chrome, Firefox lub Microsoft Edge

Ożywienie gospodarcze po pandemii: kluczowe przeszkody do pokonania

Autor: Andrzej Liwacz  | czas czytania: 2 min 
  • Globalne ożywienie uzależnione jest od kluczowych elementów, różnych w poszczególnych krajach. Oczekuje się, że PKB w skali światowej wzrośnie o +5,1 proc. w 2021 roku. Za wzrost w jednej czwartej będą odpowiadały Stany Zjednoczone. W 2022 roku PKB powinno wynieść + 4 proc. Europa powinna odrobić straty w drugiej połowie trwającego roku. Wyścig o wzrost gospodarczy będzie zależał od kilku kluczowych czynników.  
  •  
  •  
  • Tempo szczepień będzie głównym czynnikiem różnicującym poszczególne kraje. Od niego w głównej mierze zależy odporność populacyjna. Przy obecnym tempie, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania powinny osiągnąć ją w maju. Europa powinna być w stanie zaszczepić najbardziej wrażliwe grupy społeczne do lata, choć bardzo prawdopodobne, że nie osiągnie odporności populacyjnej. 
  • Poziom oszczędności w 2021 roku nadal będzie wahać się w okolicach 40 proc. powyżej poziomów sprzed kryzysów. W stosunkowo optymistycznym scenariuszu, nadwyżka oszczędności gospodarstw domowych powinna wpłynąć na wydatki konsumentów.
  • Wycofywanie mechanizmów pomocy finansowej dla przedsiębiorstw nie jest grą o sumie zerowej, a ryzyko błędów pozostaje bardzo wysokie. Polityka fiskalna będzie szła naprzód, a ogólne podejście „musimy zrobić wszystko, co trzeba i się da” ustąpi bardziej zróżnicowanej perspektywie wsparcia poszczególnych obszarów. Trudno będzie płynnie wycofywać programy utrzymania miejsc pracy, czy transfery pieniężne do najbardziej dotkniętych sektorów. 
  • „Build Back Better” ogłoszony przez Joe Bidena w USA (potencjalnie 2,3 biliona dolarów), unijny fundusz „Next generation” o wartości 725 miliardów euro czy chiński plan infrastrukturalny o łącznej wartości 1,5 biliona dolarów mają przyczynić się do wsparcia potencjału światowej gospodarki w perspektywie średnioterminowej. Ich sukces jednak będzie zależał od zdolności państw do inwestycji do produktywnych projektów i współpracy z sektorem prywatnym. 
  • Wąskie gardła w globalnych łańcuchach dostaw są tak duże, jak w trakcie szczytu pandemii i z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą globalny handel do granicy recesji w drugiej połowie roku. Wpływ zakłóceń w łańcuchu dostaw może wpłynąć na spadek wartości światowego handlu o 1,7 punktu procentowego. Nie pomagają też utrudnienia w handlu z powodu opóźnionego otwierania sektorów najbardziej dotkniętych restrykcjami rządowymi oraz utrzymujące się ograniczenia w podróżach. 
Doradca Zarządu ds. ubezpieczeń korporacyjnych
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.