Allianz o globalnym rynku ubezpieczeń w 2020 roku

Andrzej Liwacz | czas czytania: 2 min 
Branża ubezpieczeniowa odczuła dotkliwie konsekwencje epidemii COVID-19.  Allianz Global Insurance Report 2020 wskazuje jasno – rok 2020 możemy uważać za stracony. Obserwujmy jednak pojawiające się trendy.
Spowolnienie aktywności gospodarczej spowoduje zmniejszenie przypisu składek o 3,8 proc. na całym świecie i o 4,7 proc. w Europie Zachodniej – ostrzegają ekonomiści Allianz w raporcie. Jednocześnie prognozują, że napędzony przez Azję wzrost w 2021 roku może powrócić do poziomu 4,4 proc. (jak w 2019 roku). Co najważniejsze – pandemia przyspieszy cyfryzację branży, a także zmieni punkt ciężkości – to rynek azjatycki będzie główną siłą, kształtującą rynek ubezpieczeniowy. Epidemia COVID-19 sprawi także, że kluczową kwestią stanie się zrównoważony rozwój.

Jeśli prognozy ekonomistów, związane ze spadkiem składek się potwierdzą, czeka nas poważniejsze uderzenie w branżę ubezpieczeniową niż to, którego doświadczyliśmy po kryzysie finansowym w 2008 roku. Wtedy widzieliśmy zmniejszenie składek o 1 proc. Gdy świat wróci do normy w 2021 r., globalny wzrost składek powinien ustabilizować się na poziomie 4,4 proc. w ciągu następnej dekady.

W perspektywie długoterminowej średni wzrost w Azji jest szacowany na poziomie 8,1 proc. do 2030 r. Dla porównania, Europa Zachodnia wzrośnie na poziomie 2,2 proc., a Ameryka Północna na 3,5 proc. To duża zmiana - Azja (bez Japonii) ma stać się największym rynkiem ubezpieczeń do 2030 r., z udziałem 35 proc. w porównaniu do 24 proc. obecnie. Tymczasem przewiduje się, że udział Ameryki Północnej i Europy Zachodniej zmniejszy się odpowiednio do 30 proc. i 21 proc., z 34 proc. i 27 proc. teraz.

Eksperci w raporcie jasno podkreślają – aby branża ubezpieczeniowa mogła przetrwać jej przyszłość musi być cyfrowa i zrównoważona. Klienci i inwestorzy domagający się od firm silnych strategii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG – environment, social, governance) to rosnący trend.

Kryzys, spowodowany przez pandemię COVID-19 pokazał, że zrównoważony rozwój i odporność firm idą w parze. Oprócz kontroli długoterminowych ryzyk i poprawy zwrotu z inwestycji, a także decyzji ubezpieczeniowych, ESG stanie się kluczowym czynnikiem, wpływającym na działania biznesowe. Wraz ze wzrostem udziału ESG w strategi firm, popyt na powiązane z nią produkty i usługi może wzrosnąć.

Więcej informacji 
Więcej szczegółów znajdą Państwo w raporcie: www.allianz.com
Ekspert w dziedzinie underwritingu i sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakładach ubezpieczeń oraz firmach brokerskich. Uzyskał tytuł doktora ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jest absolwentem studiów MBA. 
Nasze ubezpieczenia grupowe
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.