Ubezpieczenia zdrowotne
dla kogo: dla pracownika, dla pracodawcy czy dla jednych i drugich? 

Piotr Pryciak | czas czytania: 2 min 
To bardzo często pojawiające się pytanie. Jestem przekonany, że zarówno pracownik jak i pracodawca znajdą dla siebie liczne korzyści. Ubezpieczenia zdrowotne, uzupełnione – jeśli istnieje taka potrzeba o medycynę pracy, dają pełną korzyść zarówno dla ubezpieczonego pracownika, członków jego rodziny oraz pracodawcy. 
Ubezpieczenie Allianz Opieka Zdrowotna daje pracodawcy realną możliwość obniżenia absencji pracowników, wzmocnienia współodpowiedzialności za zdrowie załogi oraz buduje przynależność i identyfikację pracownika z marką. Ubezpieczenie zdrowotne to istotny element systemu benefitów. Jest to także produkt dający pracownikowi poczucie bezpieczeństwa, komfortu i spokoju. Przy współpracy z brokerem i klientem tworzymy rozwiązania na miarę indywidualnych potrzeb pracodawcy i pracownika. Rola klienta i brokera w całym procesie jest dla Allianz bardzo istotna.

Na prywatne ubezpieczenia zdrowotne Polacy wydali w ciągu trzech kwartałów 2019 r. prawie 640 mln zł. To o niemal 9% więcej niż rok wcześniej.

Z analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń  wynika, że na koniec września 2019 roku, prywatne ubezpieczenie zdrowotne miało ponad 2,8 mln Polaków, a jego dominującą formą są grupowe ubezpieczenia zdrowotne.

Liczba ubezpieczonych zwiększyła się rok do roku o ponad 15%. Jednak całkowite wydatki na zdrowie należą w Polsce do najniższych wśród krajów rozwiniętych.

Wszystko wskazuje na to, że rozwój ubezpieczeń zdrowotnych i korzystanie z alternatywnej opieki medycznej będzie konieczne również w przyszłości. Dzisiaj mówiąc o rynku ubezpieczeń zdrowotnych, myślimy w zasadzie o ambulatoryjnej opiece medycznej.

Jednak rynek w najbliższej już przyszłości, to będzie rynek „dużych ryzyk medycznych” – czyli rynek hospitalizacyjny. Bardzo trudno jest dzisiaj, w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, zorganizować takie świadczenia, lecz jestem przekonany, że będzie to rynek jutra. Świadomość ubezpieczonych wzrasta, coraz bardziej rozumiemy potrzebę i sami sobie ją definiujemy, zaczynamy patrzeć szerzej rozumiejąc, jak ważne jest nasze zdrowie. Dlatego patrzenie na ubezpieczenia zdrowotne tylko przez pryzmat udoskonalanej opieki ambulatoryjnej może wystarczyć dzisiaj, jednak jutro horyzonty zrozumienia będą większe, a oczekiwania szersze. Co doprowadzi to tego, że hospitalizacja planowa powróci do wachlarza potrzeb. 

Jak powinno według mnie wyglądać dobre ubezpieczenie zdrowotne? Przede wszystkim powinno odpowiadać potrzebie pracodawcy i pracowników.

Powinno zapewniać:

  • dostęp do opieki medycznej w jak największej sieci różnych – dobrych i sprawdzonych placówek medycznych (ponad 2000 współpracujących z Allianz),
  • zwrot kosztów leczenia w placówkach innych, niż współpracujące z Towarzystwem, 
  • możliwość zakupu różnych wariantów, rozszerzenia opieki o opcje rehabilitacyjne, stomatologiczne i pakiet świadczeń opiekuńczych, rozwiązania telemedyczne. 

Ubezpieczenie takie powinno zapewniać szybki, dostosowany do sytuacji, czas oczekiwania na świadczenie zdrowotne, łatwość umówienia się na wizytę (infolinia, strona www, możliwość umówienia się na wizytę bezpośrednio w placówce (w Allianz EWKA – system automatycznej autoryzacji wizyty).

Wszystkie te atuty są dostępne są w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych w Allianz.  

Telemedycyna to odpowiedź na potrzebę realizacji usług medycznych, analizy wyników i poradę lekarską bez wychodzenia z domu. Telemedycyna w Allianz to nie tylko usługa telefoniczna, to również chat i wideochat z lekarzem. Klient uzyskuje dostęp do portalu pacjenta, który stanowi bazę historii leczenia. Podczas konsultacji z lekarzem, tak jak w przypadku wizyty osobistej, klient może otrzymać skierowanie na badania laboratoryjne lub diagnostyczne (EKG, USG, echo serca, z wyjątkiem diagnostyki obrazowej RTG, TK, NMR oraz endoskopii), omówić z lekarzem wyniki badań laboratoryjnych lub diagnostycznych, otrzymać lub przedłużyć e-recepty na leki przyjmowane cyklicznie, uzyskać doraźną pomoc w sytuacjach niewymagających wizyty w placówce medycznej, np. gdy chce skonsultować z internistą niepokojące objawy lub dawkowanie leków dla dziecka z pediatrą, uzyskać e-zwolnienie – decyzję o jego wystawieniu zawsze podejmuje lekarz.
Naszym celem jest rosnąć i rozwijać się wraz z naszymi klientami. Zależy nam na ich zadowoleniu. Mamy też świadomość wyzwań ale i możliwości, jakie stawia przed nami rozwój technologiczny. Widzimy potrzeby zarówno młodego, zdominowanego elektroniką pokolenia, potrzeby pędzącego społeczeństwa, szukającego chociaż chwili dla siebie, ale widzimy również potrzeby osób starszych i seniorów.
Menedżer ds. Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych i Zdrowotnych TU Allianz Życie Polska S.A. i TUiR Allianz Polska S.A.
Absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. W branży ubezpieczeniowej od 20 lat. Od 2003 roku związany z Allianz i ubezpieczeniami osobowymi. Ostatnie 15 lat spędził na sprzedaży, underwritingu i rozwoju grupowych ubezpieczeń zdrowotnych i życiowych, zawsze blisko sprzedaży brokerskiej.
Nasze ubezpieczenia grupowe
Ubezpieczasz w Allianz swoją firmę. Możesz skoncentrować się na swojej działalności, klientach i celach.
My dołożymy starań, aby pomóc Ci załatwiać sprawy związane z ubezpieczeniami – szybko i wygodnie - przez internet.
Wypełnij i wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla tej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002561, NIP 5260209975, REGON 010587003, wysokość kapitału zakładowego 95 480 000 zł; wpłacony: 87 267 500  zł. Tu znajdziesz pełne dane o spółce.

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.